Skip to content

Reglerna för rikets säkerhet ska gälla även Regeringskansliet - riksdagen vill ändra ny lag

Foto: Bertil Ericson/TT

Regeringskansliet ska inte få ta fram egna regler för säkerhetsprövning av bland annat personal utan omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen. Det anser riksdagen som i samband med att lagen klubbades också uppmanade regeringen att ta tag i frågan.

 

Den nya säkerhetsskyddslagen ska reglera vilka krav på åtgärder som behöver genomföras för att skydda Sveriges säkerhet och tanken är att lagen bättre ska ta hänsyn till digitaliseringen och den övriga samhällsutvecklingen.

Men Justitieutskottet anser inte att den nya lagen räcker till för att skydda rikets säkerhet och i samband med sin beredning av regeringens förslag slog man därför fast att ytterligare tre åtgärder borde vidtas.

Tre punkter
Riksdagen instämmer i Justiteutskottets uppfattning och i samband med att den nya lagen klubbades beslutade kammaren därför att rikta tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen om detta:

  • Att tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter borde regleras i lag.
  • Att det borde göras en översyn av tillsynsmyndigheternas ansvar, organisation och resursfördelning.
  • Att det bör utredas om säkerhetsskyddslagen ska gälla i större omfattning för regeringskansliet.

Förtydliga befogenheter i lag
Den första uppmaningen berör tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter vilket enligt lagförslaget ska regleras genom en förordning från regeringen. 

Riksdagen anser att till exempel Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens arbete inom området är så viktigt att det borde regleras i lag. Detta eftersom det i slutändan är upp till tillsynsmyndigheterna att se till att lagen följs.

Utvidga utredning
Den andra uppmaningen berör den utredning som regeringen har startat och som bland annat ska se över hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen ska se ut. 

Där vill riksdagen se en bredare översyn av vad alla tillsynsmyndigheter har för ansvar, organisation och resursfördelning. Man vill därför förmå regeringen att utvidga utredningsuppdraget.

Fler regler borde gälla regeringskansliet
Slutligen har riksdagen synpunkter på att den nya lagen är tänkt att "endast delvis" gälla för Regeringskansliet.

I praktiken innebär detta att Regeringskansliet undantas från vissa delar i lagen och får ta fram egna regler inom områdena som gäller säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg.

Riksdagen håller inte med om att Regeringskansliet själv ska få bestämma utan anser istället att "regeringskansliet borde omfattas av så många bestämmelser i lagen som möjligt".

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt