Skip to content

Regeringen måste minska myndigheternas handläggningstider - krav från riksdagen

Sveriges riksdag. Foto: Henrik Montgomery/TT

Regering måste se till att korta handliggnings-tiderna på myndigheterna. Det anser riksdagen som har klubbat igenom detta som en uppmaning till regeringen.

 

Det handlar om två så kallade tillkännagivanden - alltså uppmaningar från riksdagen till regeringen - på det näringspolitiska området som nu har antagits av riksdagen.

I det första fallet uppmanar riksdagen regeringen att vidta ett effektivt arbete för att korta handläggningstiderna på myndigheter - i synnerhet på myndigheter där tydliga handläggningstider har en central roll.

Riksdagen pekar på att långa handläggningstider kan få hämmande effekter för företagande och enligt riksdagen behöver regeringen därför vidta åtgärder för att öka takten i arbetet hos sina myndigheter.

I det andra tillkännagivandet vill riksdagen att regeringen ska göra oberoende utvärderingar av effekten av det statliga stödet till innovation och företagande.

Enligt riksdagen måste oberoende utvärderingar bli norm när man genomför stödprogrammen. 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt