Skip to content

Polisens forensiska verksamhet ineffektiv - ett av statens problemområden

Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson. Foto: Riksrevisionen

Hög kvalitet men med en ineffektivitet som försvårar utredningen av brott i Sverige. Det är en av de statliga verksamheter som får hård kritik i Riksrevisionens årliga granskningsrapport om bland annat effektiviteten i offentliga sektorn.

 

Rapporten bygger på myndigheternas årsredovisningar och det senaste årets granskningar av myndigheternas effektivitet. Effektivitetsrevisionen visar att myndigheterna skulle kunna arbeta mer effektivt.

Polisens forensiska verksamhet
Riksrevisionen riktar bland annat kritik mot Polisens forensiska organisation och verksamhet - alltså det som tidigare kallades för kriminalteknik.

Det forensiska arbetet anses i och för sig hålla hög kvalitet men resursanvändningen är ineffektiv, vilket försvårar arbetet med att klara upp brott, enligt Riksrevisionen.

Handläggningstiderna för forensiska undersökningar är långa och det skapar en ineffektiv resursanvändning i hela rättskedjan.

Skatteverkets handläggning
Även Skatteverkets får kritik för bristande effektivitet. Riksrevisionen pekar på att Skatteverket inte har tillräckliga kunskaper om felen i folkbokföringen och därför har svårt att prioritera rätt åtgärder.

Utbildningsväsendet
Lärosätena för kritik för att de tar för lång tid på sig att använda forsknings- och utbildningspengar.

Lärosätena har idag totalt cirka 12 miljarder kronor i myndighetsmedel vilket är en ökning med nästan 7 miljarder kronor de senaste tio åren.

Orsaker till ökningen är enligt Riksrevisionen bland annat svårigheter att anpassa personalstyrkan i den takt och omfattning medlen tilldelas eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens och att rekryteringar ofta tar lång tid.

Fler riktade stadsbidrag
När det gäller statens relation till kommunerna konstaterar Riksrevisionen de riktade statsbidragen till skolan och vården har vuxit de senaste åren.

Riksrevisionens granskningar visar att den stora mängden statsbidrag inte är ändamålsenlig utan står i vägen för en långsiktig planering i kommunerna.

Otillåtna bisysslor
Riksrevisionens årliga revision visar också att skyddet mot otillåtna bisysslor inom de statliga myndigheterna måste förbättras.

 En tredjedel av myndigheterna saknade eller hade bristfälliga interna regelverk för att uppmärksamma otillåtna bisysslor.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt