Skip to content

Polisen satsar på civila förundersökningsledare - och det behövs fler jurister

Gunnar Jakobsson och Bengt-Åke Malm är kursansvariga när polisen satsar på civila förundersökningsledare. Foto: Privat

Civila förundersökningsledare har funnits på den politiska agendan sedan 2016 men först i år har Polismyndigheten lyckats sätta ihop en juridisk utbildning för de intresserade. Nu efterlyser de kursansvariga fler jurister som vill djupdyka i rättegångsbalkens regler och som på allvar kan konkurrera med poliserna om tjänsterna.

 

För två år sedan togs kravet på polisutbildning bort för de som skulle arbeta som förundersökningsledare men det är först i år som Polismyndigheten har lyckats inrätta den obligatoriska baskursen i juridik.

Utbildningen ska leda civila utredare vidare till den nationella utbildningen för förundersökningsledare - där de kan konkurrera med poliser om utbildningsplatserna.

Första kursen
24 personer går för närvarande kursen som leds av de nyligen pensionerade poliserna Bengt-Åke Malm, tidigare polisintendent, och Gunnar Jakobsson, tidigare kriminalkommissarie.

Kursen är den första som ges och samtliga deltagare har redan hunnit arbeta som civila utredare i minst två år. De har skiftande bakggrund och alla har inte akademisk utbildning. Flera är dock statsvetare, beteendevetare och socionomer men där finns även en kriminolog och en jurist. 

- Vi skulle vilja ha fler jurister på utbildningen. De tror kanske inte att de behöver gå denna kursen men jag kan garantera att de blir specialister på de regler i rättegångsbalken som rör förundersökning och den utbildningen får de inte på juristprogrammet, säger Bengt-Åke Malm.

Kritik från Polisförbundet
Planerna på civila förundersökningsledare fick tidigt kritik från Polisförbundet som bland annat kallade det "yrkesrollsröra" och hävdade att det hotade rättssäkerheten och att ledningen "försökte kamouflera systemfel".

Förslaget röstades dock igenom i riksdagen och förändringen skulle vara fullt genomförd inom två år.

Hellre kompetens än "polistänk"
Vårens avstamp med de 24 deltagarna öppnar nya möjligheter och Bengt-Åke Malm framhåller att det är viktigare med kompetens än det som internt brukar kallas för "polistänk".

Han pekar på att polisens personal måste ha rättslig kompetens för att kunna driva förundersökningar tillsammans med åklagarna.

- Jag vet egentligen inte vad som menas med "polistänk". Om det innebär att man ska ha arbetat ute i ingripandeverksamheten så anser jag inte att det är nödvändigt.

- För att bli en duktig förundersökningsledare är det andra kompetenser som behövs. Det handlar både om effektivitet och rättssäkerhet och det är verkligen viktigt att man behärskar det juridiska regelverket som gäller tvångsmedel och annat.

Ska förbättra resultaten
Polismyndigheten har sedan ett par år storsatsat på civila utredare för att klara sitt uppdrag och nu tar man alltså steget vidare även när det gäller civila förundersökningsledare.

Satsningen ingår i myndighetens åtgärder för "ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö".

Nästa utbildningstillfälle blir i januari nästa år.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Ett instegsjobb som heter duga.

De civilutredare man hittills haft har varit bättre än poliserna på just utredning. De ställer frågor utan förutfattade meningar, och känner sig inte tvingade att formulera förhören med den misstänkte så att det syns att de inte tror på honom.

Bra initiativ. Förhoppningsvis kan det minska den skada Eliasson vållat.

Det kommer bli väldigt intressant nästa gång en polis blir åtalad.

Det blir väl jättebra!! Då kan de börja med att utreda vad som skett på FK sen vår förra regering Eller är FK den myndighet där osant intygande av enhetschef samt processchef sånt som får förekomma?
Får deras jurist undanhålla i en redan befintlig utredning flagrant medicinsk utredning som hade stor vikt för utgången i målet samtidigt som FK jurist skriver att FMR har haft samtliga medicinska underlag för sin bedömning vilket är osant intygande .
Jag frågade en polis som sa att det är allvarligt att undanhålla flagrant medicinsk utredning för FMR samtidigt som FK jurist skrev att FMR haft samtliga medicinska underlag för sin bedömning vilket FMR 5 år senare intygade att han först då fick ta del av och jag fick rätt mot FK.
Samme jurist ringde till förvaltningsrätten och sa att xxxxxx överklagan har kommit bort internt på FK. Hur kunde hon veta det??? Märkligt att just den kom bort där man kritiserat henne för att kommit 30 min för sent till rätten och sen inte vara påläst. Överklagan till FK skall och får inteförsvinna internt!
Så regler är regler oavsett Begler

Det går att dela in befolkningen i närande och tärande. Flertalet jurister ingår i den senare gruppen.

"närande och tärande"
Eller värddjur och på dem parasiterande organismer.

Något som folk utifrån inte verkar förstå är att civila utredare har en ingångslön som är MINST 10 000 kronor mer än en ny polis, men 18 000 kronor mer som värst. Det är vad högskoleutbildade kräver. Detta är inte en attack mot civila utredare men det finns ett problem här.

(skumma igen om du inte orkar läsa detta CV)
Detta är ett riktigt exempel. Personen är: polisutbildad med över 20 års erfarenhet som innefattar 8 år ute i fält, 1 år hos LKC, Svarat som YB (Yttre befäl) och först svarat som stationsbefäl för att sedan söka tjänsten och fick den vilket var när regionerna var annorlunda.Vidare är polismannen internutbildad inom juridik och har utbildning och stor erfarenhet inom SPT ( dessa som hanterar demonstrationer osv) har jobbat som utredare i många år och svarat som gruppchef. Jag har inte tagit med allt här. Men den här polisen svarar fortfarande som chef när det behövs och är fortfarande med vid diverse demonstrationer. Om du orkade läsa det här så inser man snabbt flexibiliteten man har som polis.

Problemet: Polismannen tjänar 2-3k mer än en NY civil utredare som ska läras upp. Regeringar de senaste 15 åren har dramatiskt försämrat lönen för poliser, nu blir det en liten ökning i lön. Men too little to late. Poliser med liknande eller ännu mer erfarenhet tröttnade och gick till den privata sektorn. Jag misstänker att införandet av civila utredare dränerade budgeten för polisers löner. Samtidigt som samhället blev instabilt och arbetssituationen för poliser mycket sämre. Detta har bidragit till att polisen är i akut brist på personal och speciellt i fält. Så detta är åt helvete.

Värdesätt vår poliskår och de som tjänstgjort inom polisen i många år!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.