Skip to content

Polisen måste kunna tipsa Kronofogden om egendom - riksdagen vill se krafttag från regeringen

Foto: Bertil Ericson/TT

Polisen måste kunna lämna hemlig information till Kronofogden i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det anser riksdagen som nu begär att regeringen tar tag i frågan.

 

Justitieutskottet har nyligen utrett tre polisfrågor som väcktes under den allmänna motionstiden i riksdagen förra året. Dessa har nu klubbats igenom i riksdagen som så kallade tillkännagivanden till regeringen.

Polisen och Kronofogden
Regeringen måste arbeta för att polisen får bättre möjligheter att dela med sig av sekretessbelagd information till Kronofogden när man i samband med brottsutredningar upptäcker egendom som kan vara intressant för att till exempel utmäta:

"För att polisen och Kronofogdemyndigheten ska ha ett fortsatt fruktbart samarbete mot den organiserade brottsligheten bör polisens möjlighet att dela med sig av sådan information ses över. En utredning bör enligt motionärerna tillsättas för att tydliggöra lagstödet för polisens och Kronofogdemyndighetens samarbete."

Minska antalet godkända id-handlingar
Regeringen måste se över om det går att minska antalet godkända typer av ID-handlingar. I dagsläget finns 15 godkända ID-handlingar i Sverige och enligt riksdagsmotionerna bör antalet minska för att samtidigt minska möjligheterna till bedrägerier och ID-stölder. 

Öka tryggheten på sjukhus
Regringen ska också se över vad som kan göras för att öka tryggheten för patienter och personal på sjukhus. Bland annat föreslås utökade möjligheter för polisen att kunna avvisa personer därifrån.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt