Skip to content

"Regeringen missbrukade sina befogenheter" - tung jurist kritisk när generaldirektör sparkas

Socialminister Annika Strandhäll och juristen Sten Heckscher. Foto: Claudio Bresciani/TT och Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har missbrukat sina befogenheter anser juristen Sten Heckscher, tidigare ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och rikspolischef när det gäller beslutet att "sparka" Ann-Marie Begler från hennes tjänst som generaldirektör för Försäkringskassan.

 

Enligt Sten Heckscher bröt regeringen sannolikt mot lagen när Ann-Marie Begler fick sluta som generaldirektör för Försäkringskassan nyligen. Han skriver på Svenska Dagbladet Debatt att regeringen har "missbrukat sina befogenheter".

Heckscher hänvisar till lagen om offentlig anställning (LOA) som enligt Heckscher föreskriver att regeringen får flytta en GD "om det är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa".

"Låt oss anta att regeringens beslut trots allt inte är olagligt utan alltså går att klämma in under 33:e paragrafen i LOA. I så fall är det enligt min mening i vart fall ett klart olämpligt beslut och ett hot mot bland annat andra befintliga och blivande myndighetschefers integritet", skriver Heckscher.

"Objektivt godtagbara skäl" 
Heckscher hänvisar också till uttalanden i förarbeten om att ett sådant beslut måste grundas på "objektivt godtagbara skäl" och att bestämmelsen "bör ses som en undantagsregel som ska tillämpas bara när det uppkommit ohållbara situationer". 

Enligt Heckscher är det rimligt att regeringen har vissa möjligheter att flytta på myndighetschefer som man anser inte sköter sitt uppdrag. "Men det får inte gå till hur som helst". Det är enligt honom "svårt att förstå vad som gör situationen ohållbar" när det handlar om Ann-Marie Begler och om hur hon har skött sitt uppdrag. 

Nytt ledarskap tveksamt
Det är enligt Heckscher tveksamt om regeringens motivering att det behövs ett nytt ledarskap räcker för att möta kraven på att åtgärden är "nödvändig av hänsyn till myndighetens bästa".

Beglers förordnande skulle ha gått ut år 2021. Hon har själv uttryckt att hon ville fortsätta som GD. Hon har ersatts av Maria Hemström-Henningsson, nationalekonom och tidigare generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringar.

Heckscher har tidigare varit Ann-Marie Beglers chef och de två är numera vänner, skriver Heckscher i debattartikeln.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt