Skip to content

"Regeringen missbrukade sina befogenheter" - tung jurist kritisk när generaldirektör sparkas

Socialminister Annika Strandhäll och juristen Sten Heckscher. Foto: Claudio Bresciani/TT och Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har missbrukat sina befogenheter anser juristen Sten Heckscher, tidigare ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och rikspolischef när det gäller beslutet att "sparka" Ann-Marie Begler från hennes tjänst som generaldirektör för Försäkringskassan.

 

Enligt Sten Heckscher bröt regeringen sannolikt mot lagen när Ann-Marie Begler fick sluta som generaldirektör för Försäkringskassan nyligen. Han skriver på Svenska Dagbladet Debatt att regeringen har "missbrukat sina befogenheter".

Heckscher hänvisar till lagen om offentlig anställning (LOA) som enligt Heckscher föreskriver att regeringen får flytta en GD "om det är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa".

"Låt oss anta att regeringens beslut trots allt inte är olagligt utan alltså går att klämma in under 33:e paragrafen i LOA. I så fall är det enligt min mening i vart fall ett klart olämpligt beslut och ett hot mot bland annat andra befintliga och blivande myndighetschefers integritet", skriver Heckscher.

"Objektivt godtagbara skäl" 
Heckscher hänvisar också till uttalanden i förarbeten om att ett sådant beslut måste grundas på "objektivt godtagbara skäl" och att bestämmelsen "bör ses som en undantagsregel som ska tillämpas bara när det uppkommit ohållbara situationer". 

Enligt Heckscher är det rimligt att regeringen har vissa möjligheter att flytta på myndighetschefer som man anser inte sköter sitt uppdrag. "Men det får inte gå till hur som helst". Det är enligt honom "svårt att förstå vad som gör situationen ohållbar" när det handlar om Ann-Marie Begler och om hur hon har skött sitt uppdrag. 

Nytt ledarskap tveksamt
Det är enligt Heckscher tveksamt om regeringens motivering att det behövs ett nytt ledarskap räcker för att möta kraven på att åtgärden är "nödvändig av hänsyn till myndighetens bästa".

Beglers förordnande skulle ha gått ut år 2021. Hon har själv uttryckt att hon ville fortsätta som GD. Hon har ersatts av Maria Hemström-Henningsson, nationalekonom och tidigare generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringar.

Heckscher har tidigare varit Ann-Marie Beglers chef och de två är numera vänner, skriver Heckscher i debattartikeln.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Undrar vad som föranleder Heckscher att skriva debattartikel i ämnet? För politiker har väl alltid gjort dom de vill med sina chefer när de ansett det vara påkallat. Är det "nya tider" månne?

Om man gör sitt jobb och inte duckar fakta.
Fel där tjänstemän inte följer lagen är något man skall ta itu med och inte stoppa undan.
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och heller inte något FK skall blunda för och definitivt inte ha tjänstemän som kränker en grovt misshandlad kvinnna!
Ducka inte fakta!

Varför skulle Strandhäll och s+mp regeringen följa lagen i detta ärende? De struntar ju blankt i vad juristerna i lagrådet tycker annars.

Har rättssäkerheten under A-MBs ledning av FK ökat? Sjuktalen skulle ner - men på vilka grunder? FK-anställda har vittnat om att flera avslag på ansökningar om t ex sjukbidrag, stöd enligt LSS m m kan bidra till en högre lön. Regelverket behöver förvisso mjukas upp men kompetensen hos en del handläggare behöver nog också stärkas. Klagomålen på fullkomligt orimliga, oskäliga och inhumana bedömningar/beslut av vissa ärenden förefaller att ha tilltagit med tiden. Läkarnas ställning som sakkunniga har försvagats i förhållande till medicinskt handläggande/beslutande lekmän. Byråkratiseringen har tilltagit med utdragna handläggningstider. FK som myndighet (numera) behöver en rejäl genomlysning och viss berörd lagstiftning "humaniseras".

Rättsäkerhet har ingen politisk färg och den skall gälls ALLA oavsett färg.
Jag tror inte hon hade börjat på FK när jag fick rätt efter 5,5 år mot FK.
Men att den lilla människan faktiskt kan få rätt har ju jag bevisat .
Men att se att processförare undanhåller flagrant medicinsk utredning för FMR samtidigt som FK skriver att FMR hade samtliga medicinska underlag för sin bedömning,,,,,
Det har FMR 5,5 år senare intygat att han först fick ta del av 5.5 år senare !
Att vår nuvarande regering fått rätta till vår förra regerings regelvridna beslut.
Människor fick paniksälja sina hem för att de fallit under stolarna.
Men att chefer backar upp sina felaktiga tjänstemäns agerande och gör osant intygande sånt får inte hända och det tror jag ALLA oavsett parti är enade om. Och får inte våra politiker reda på sånt så kan det ju heller inte ske någon förändring.
Tror ingen regering tvingat FK att göra osant intygande för att backa upp sin kollegas vidriga handläggning. Skyll inte på FMR han har ju fått ändra sitt medicinska underlag när han fick ta del av den flagranta medicinska utredningen som hade stor vikt för utgången i målet.
Så för mig står FK för förvanskningskassan.
Viljan att se mig fanns inte, viljan att se mitt lidande fanns inte heller men viljan att täcka över sina tjänstemäns vidriga handläggning den fanns.
Att läsa ISF noga utredning om våldsutsatta människor gör mig glad!
Äntligen. Då kanske man slipper en processförare som sitter o säger det finns inte styrkt att xxxxxx blivit misshandlad vilket är så grovt grovt kränkande med tanke på atthon hade tillgång med åtskilliga underlag, journaler , domar . Som misshandlad kvinna vill man inte bli ifrågasatt, man vill bli bemött med empati, och Rättsäkerhet är viktigt för mig.
Vår dåvarande socialförsäkringsminister sa till mig när jag frågade hur kan det vara möjligt att en sjuk människa med barn skall tvingas paniksälja sitt hem då fick jag till svar regler är regler.
Då kan jag upplysa om att lagen sa någonting annat
Så felen har begåtts på FK något ingen kan blunda för.
Viljan att stå för att FK gjort fel har inte riktigt funnits men jag har ju underlagen.
Så skyll inte på regeringen eller dåvarande regeringen. Städa upp bland personalen och agera när tjänstemän begår osant intygande i sin myndighetsutövning så lovar jag att både folket och oavsett regering blir nöjda. Tror ingen regering bett fk att agera på sånt här sett och sen göra osanna intyg. Ordet förlåt räcker inte längre för mig.
Jag håller sakteligen på att ta mig upp mellan stolarna jag föll emellan. Jag har många som stöttat mig i detta!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.