Skip to content

Offentliga upphandlingar för 684 miljarder - fortsätter att öka i Sverige

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Värdet på offentliga upphandlingar i Sverige växer. Nya siffror för 2016 visar att värdet uppgick till 684 miljarder kronor. Samtidigt beräknas tio procent av skattepengarna slösas bort när det handlar om framför allt byggprojekt. 

 

Det är Konkurrensverket som tillsammans med Upphandlingsmyndigheten varje år ska fullgöra Sveriges rapporteringsskyldighet till EU enligt de så kallade upphandlingsdirektiven.

De senaste årens rapporter visar att allt mer av svenskarnas skattepengar går till offentlig upphandling.

För år 2016 beräknas värdet till 684 miljarder kronor. År 2015 låg siffran på 642 miljarder och år 2014 på 634 miljarder.

Det motsvarar cirka en sjättedel av Sveriges BNP.

Ibland bara ett anbud
Rapporten visar också att en av åtta upphandlingar över EU:s tröskelvärden får endast ett (1) anbud i minst hälften av sina annonserade upphandlingar.

Vid upphandlingar under tröskelvärdet är andelen som får endast ett (1) anbud i minst hälften av upphandlingarna något lägre, cirka var elfte upphandling.

Sverige väntar fortfarande på att får en nationell statistikdatabas över sina upphandlingar och vissa uppgifter kan inte rapporteras till EU innan en sådan är på plats. Men enligt Konkurrensverket kommer vissa uppgifter ändå inte att kunna tas fram.

Tio procent i onödan
Uppskattningsvis är det minst tio procent av skattebetalarnas upphandlingspengar som försvinner i onödan varje år och experter har pekat ut byggbranschen som den främsta orsaken.

Orsaken är att många offentliga beställare accepterar att byggbolagen tillåter påslag i flera led av underentreprenörer och dyra ändringar och tillägg under arbetets gång.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt