Skip to content

Nya regler för varumärken och företagsnamn - och tullen får ökade befogenheter

Fransk tulltjänsteman förstör piratkopierade väskor. Foto: AP Photo/Lionel Cironneau

Sverige ska införliva nya EU-regler på varumärkesområdet genom förenklade regler för varumärken och företagsnamn. Tullen ges utökad befogenhet att ingripa vid varumärkesförfalskningar och en ny firmalag introduceras.

 

Lagrådet har nu granskat regeringens lagförslag för förenklade regler för varumärken och företagsnamn och haft synpunkter på främst redaktionella ändringar.

Bakgrunden till lagförslaget är nya EU-regler på varumärkesområdet och tanken är att det dels ska bli enklare för de företag som bedriver verksamhet inom EU och dels att förenklingarna ska skapa förutsättningar för ökad export.

En stor skillnad är att lagen blir teknikneutral vilket enligt regeringen kommer att underlätta registreringen av nya märkestyper som till exempel animerade varumärken.

Tullen ges utökade befogenheter
Lagförslaget innehåller även en punkt som gör det möjligt för tullen att stoppa varor som passerar landet - även om de inte ska säljas på den svenska marknaden - om det rör sig om handel med varumärkesförfalskningar.

Ny firmalag
På området firmaskydd - alltså skydd för företagsnamn - vill regeringen ersätta den nuvarande firmalagen som är mer än 40 år gammal.

Genom en ny lag hoppas man att det ska bli enklare att tillämpa reglerna vilket kommer att underlätta för de företag som använder sitt företagsnamn som kännetecken för verksamheten och för de varor och tjänster som företaget erbjuder.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft vid årskiftet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

 

 


  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Hur blir det med allt tjyvgods som förs ut ur landet?

Det finns ett kvarstående problem i hur praktiskt möjligt det är att skilja ut piratkopior från likartad design samt lägen där design konvergerar av funktionella skäl.

Någonstans måste det också finnas tydliga krav på det som ska skyddas, dvs att varumärket är tillräckligt säreget för att kunna betraktas som ett eget varumärke. Detta gäller speciellt där namn eller vanliga ord utgör huvuddelen av varumärket. I dagsläget är man alldeles för slappa på vad som tillåts betraktas som varumärke eller bolagsnamn. En hård tolkning måste också tillämpas även när varumärket eller bolaget ursprungligen registrerats i länder med ännu slappare regler, dvs ska varumärket skyddas i sverige så är det bara om det uppfyller svenska krav.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.