Skip to content

MSB får "prestigeuppdrag" inom EU - ska hantera lager för civila krisinsatser

Foto: Drago Prvulovic/TT

Sverige får ett "prestigeuppdrag" inom EU när EU:s lager för civila katastrofinsatser ska förvaltas i MSB:s regi. MSB:s kunskap, erfarenhet och kapacitet har enligt EU varit avgörande för beslutet.

 

- Att EU:s ministerråd nu beslutat att placera centrallagret för EU:s civila krishanteringsinsatser i Kristinehamn är en stor framgång för Sverige, säger utrikesminister Margot Wallström (S).

- Sverige är en av de största bidragsgivarna av personal till EU:s civila insatser. Vi driver på för att förbättra EU:s förmåga att agera i krissituationer och bidra till fred och säkerhet. Det nya lagret kommer att förbättra och effektivisera insatserna. 

MSB i Kristinehamn
Både den svenska regeringen och ministerrådet i EU har fattat beslut om att placera EU:s lager för civila krishanteringsinsatser hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB i Kristinehamn. 

Beslutet innebär att MSB får uppdraget att lagerhålla, köpa in och transportera materiel som används i EU:s tio civila insatser. Som ett led i uppdraget ska man även utveckla ett IT-stödsystem för materielhanteringen. 

Regeringen är mycket positivt inställd till det nya uppdraget som man ser som ett "prestigefyllt" uppdrag.

Blir central aktör
Man betonar att EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena och genom att MSB blir den centrala aktören i EU:s lagerhållning får Sverige och MSB möjlighet att påverka och stödja utvecklingen av EU:s civila krishanteringsförmåga.

När lagret är på plats kommer MSB på mycket kort varsel kunna rycka ut och stödja med specialutrustning.

Invigs i år
För att hantera snabba och flexibla uppdrag har MSB en utarbetad logistikkedja och organisation och det är bland annat den samt MSB:s erfarenhet och kunskap som gör att EU nu väljer att låta MSB sköta unionens lager för civila krisinsatser.

MSB väntas inom kort underteckna avtal med EU. Verksamheten kommer att invigas i Kristinehamn senare i år.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt