Skip to content

Markägare som drabbas av miljöregler ska kompenseras - riksdagen kräver åtgärder

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix / TT

Riksdagen vill att regeringen tar fram en lösning för hur till exempel markägare ska kompenseras när de hindras från att använda sin mark till följd av miljökrav och särskilda regler på miljöområdet.

 

Riksdagen har beslutat om att rikta två uppmaningar - så kallade tillkännagivanden - till regeringen på miljöområdet.

Det ena tillkännagivandet handlar om att regeringen borde utreda hur markägare till följd av till exempel miljökrav och skydd av känsliga miljöområden ska kompenseras när de begränsas i sin markanvändning.

Riksdagen vill att regeringen utreder olika modeller för kompensation och hur detta skulle kunna ske rent praktiskt.

Det andra tillkännagivandet handlar om själva tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamhet.

Riksdagen anser att processerna är alltför tidskrävande och omständliga och man anser därför att regeringen "vidtar konkreta åtgärder" för effektivisering och förkortade handläggningstider.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Enklast vore väl om statens representanter började respektera äganderätten. Men det är nog något vi får se oss i månen efter. :):)

En markägare har (kan vi anta) ett mål med sin mark. Om vi bortser från kortfriska mål utan bara ser på det långsiktiga målet (om det nu finns) sträcker sig kanske över 100-tals år.
Om nu staten går in och ändrar i regelverket till nackdel för markägarens långsiktiga planering bör det strida mot förbudet för retroaktiv lagstiftning. Med andra ord olagligt enligt regeringsformen och EKMR.

Miljöintressen tillvaratas i första hand globalt. Detta sker med hjälp av sådan diplomati vilken i sin tur leder till överenskommelser mellan stormakter i frågor om t ex dumpning i Östersjön. Dumpningen förorsakas här av sådana multinationella företag, som vid böter om en daglig miljon kronor tjänas in på nytt utifrån intäkterna om istället dagliga 10 miljoner kronor. Att du och jag då i vår lilla trädgård gräver ner frukostens små äggskal o morotsblast får i förhållande till den verkligheten framstå som en sådan lokal åtgärd vi närmast bör betrakta som inte enbart naiv. Den är framför allt uttryck för okunnighet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.