Skip to content

Markägare som drabbas av miljöregler ska kompenseras - riksdagen kräver åtgärder

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix / TT

Riksdagen vill att regeringen tar fram en lösning för hur till exempel markägare ska kompenseras när de hindras från att använda sin mark till följd av miljökrav och särskilda regler på miljöområdet.

 

Riksdagen har beslutat om att rikta två uppmaningar - så kallade tillkännagivanden - till regeringen på miljöområdet.

Det ena tillkännagivandet handlar om att regeringen borde utreda hur markägare till följd av till exempel miljökrav och skydd av känsliga miljöområden ska kompenseras när de begränsas i sin markanvändning.

Riksdagen vill att regeringen utreder olika modeller för kompensation och hur detta skulle kunna ske rent praktiskt.

Det andra tillkännagivandet handlar om själva tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamhet.

Riksdagen anser att processerna är alltför tidskrävande och omständliga och man anser därför att regeringen "vidtar konkreta åtgärder" för effektivisering och förkortade handläggningstider.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt