Skip to content

Mamma frias - inte bevisat att hon kände till att dottern fick slag med bälte och tvångsduschades

Foto: Claudio Bresciani/TT

När den sexåriga flickan skulle bestraffas blev hon slagen med ett bälte och tvingades att duscha iskallt. Vid ett tillfälle fördes hon medvetslös till sjukhus. Styvpappan döms nu för grov frids-kränkning men flickans mamma frias eftersom det inte är bevisat att hon kände till bestraffningarna - trots att flickan hävdar motsatsen. 

 

Mamman ringde en kväll till larmcentralen och berättade att hennes sexåriga dotter inte andades eller hade någon puls. Flickans styvpappa utförde då hjärt- och lungräddning på flickan som kort därpå hämtades av ambulans.

På akutintaget uppmättes flickans puls till cirka 20 slag i minuten och hennes andning till två-tre andetag i minuten. Flickan var också kraftigt nedkyld och blåaktig i huden.

Hjärt- och lungräddning
I det akuta skedet fick flickan hjärt- och lungräddning och elektrisk defibrillering ett tjugotal gånger men efter ett par dagars sjukvård vaknade hon upp och idag är hon helt återställd.

Flickan har i förhör berättat att hennes mamma och styvpappa brukar slå henne och duscha eller bada henne i iskallt vatten om hon har varit olydig eller "sagt fel saker". Flickan har också berättat att hennes mamma har förbjudit henne att berätta om detta för någon utomstående.

Mamman och styvpappan åtalades vid Uppsala tingsrätt för grov fridskränkning och synnerligen grov misshandel - för att medvetet har försatt flickan "i ett livsfarligt tillstånd av vanmakt alternativt tillfogat henne livsfarlig kroppsskada".

Underlåtit att ingripa
Enligt åklagaren har de åtminstone "underlåtit att ingripa" trots sin så kallade garantställning - alltså det juridiska ansvar som följer av att ha ansvaret för ett barn.

Det finns flera uppgifter i flickans läkarjournal om att hon har haft en kroppstemperatur på 24–26 grader men också om temperaturer runt 35 grader.

Så stor variation kan det inte ha varit under de timmar som mätningarna gjordes och det står därför klart att vissa temperaturangivelser inte stämmer utan i stället kan vara konsekvensen av ett "felaktigt handhavande av termometern", anser tingsrätten.

Inga säkra slutsatser
Det går därför inte att dra några säkra slutsatser om vilken kroppstemperatur flickan faktiskt hade när hon kom in till sjukhuset och det går heller inte att utesluta att det kan finnas någon annan förklaring till flickans tillstånd - till exempel en sjukdom.

Både mamman och styvpappan frias därför i denna del.

Styvpappan döms dock till 18 månaders fängelse för grov fridskränkning mot flickan - bland annat för att han vid upprepade tillfällen har slagit henne med ett bälte och för att ha tvingat henne att duscha kallt.

"Mamma tittade på ibland"
Enligt tingsrätten finns det uppgifter i utredningen som talar för att mamman har varit medveten om i vart fall några av de bestraffningsmetoder som använts mot flickan. Tingsrätten skriver i sina domskäl:

"Såsom redogjorts för ovan har MÄ (flickan) berättat om hennes syn på M:s (mammans) delaktighet. Vad gäller slagen med bälte har hon berättat att hennes mamma sa åt S (styvpappan) att sluta, om han slog många gånger."

"Vad gäller de kalla duscharna/baden har MÄ berättat att hennes mamma tittade på ibland, studerade ibland och tittade på TV ibland. Hon har också berättat att hon tror att hennes mamma hörde S säga åt henne att gå in i badet och att mamman visste om att hon skulle duschas i kallt vatten och tyckte att det var okej." 

Mamman frias helt
Tingsrätten anser dock att bevisningen inte räcker för att slå fast att det verkligen är ställt bortom rimligt tvivel att det har gått till som flickan och åklagaren påstår och att mamman verkligen har känt till de bestraffningar som flickan har utsatts för.

Mamman frias därför även i denna del.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt