Skip to content

Lönegapet mellan manliga och kvinnliga jurister kartlagt - män får betalt för sina "egenskaper"

Foto: Fredrik Sandberg/TT. Graf: IFAU

Löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga jurister kan bara till hälften förklaras med att kvinnorna har fött barn. Män får mer betalt för sina "egenskaper" än vad kvinnor får. Det framgår av en ny rapport om löneutveckling för jurister och ekonomer.

 

Manliga och kvinnliga jurister och ekonomer har likartade löner i början av sina karriärer men sedan ökar männens löner mer än kvinnornas.

Skillnaderna går inte enbart att förklara med familj och barn, konstateras i rapporten "Karriärutveckling för högutbildade kvinnor och män i Sverige" från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

25 procent mer
Enligt rapporten tjänade de manliga juristerna och ekonomerna ungefär 25 procent mer än kvinnorna vid 45 års ålder.

Men bara ungefär hälften av detta så kallade "könslönegap" kan förklaras av att kvinnors arbetsliv har påverkats av att de har fått sitt första barn.

Rapportförfattarna konstaterar också att män arbetar i företag med färre anställda, de arbetar i företag där högutbildade tjänar mer och där de anställda arbetar heltid i större utsträckning.

Men inte heller dessa skillnader har någon avgörande betydelse för könslönegapet.

Betalt för "egenskaper"
Däremot tycks individernas "observerade egenskaper" ha stor betydelse för könslönegapet. Män får helt enkelt mer betalt för sina "egenskaper" än vad kvinnor får.

Männen har "i större utsträckning individegenskaper som generar en högre lön på arbetsmarknaden och männen belönas mer för samma egenskaper", skriver rapportförfattarna.

De individegenskaper som man använt sig av är ålder, nivå på universitetsutbildning och andelen heltidsarbete.

"Oavsett sammanhang"
Enligt rapporten är en viktig orsakt att män i större utsträckning arbetar heltid och att lönen per timme oftare är högre.

Männen har dessutom bättre löneutveckling både när de byter arbetsgivare och när de stannar.

- Vår slutsats är att det finns flera förklaringar till könslönegapet och att män många gånger har en bättre inkomstutveckling oavsett sammanhang, säger Peter Skogman Thoursie som är en av rapportförfattarna.

Enligt rapporten skiljer sig arbetstiden för män som får barn inte från män utan barn. Kvinnor som får barn arbetar däremot mer innan de får sitt första barn jämfört med kvinnor utan barn.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt