Skip to content

Läkare förstår inte reglerna för sjukskrivning vid psykisk ohälsa - "blir inte rättssäkert"

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Läkare har "stora svårigheter" att leva upp till Försäkringskassans krav på sjukskrivning för psykisk ohälsa - någonting som leder till att lagen "inte tillämpas enhetligt och rättssäkert" för de sjuka. De konstaterar Rikrevisionen i en stor granskning.

 

Psykiatriska diagnoser har sedan år 2014 blvit den vanligaste sjuskrivningsorsaken i Sverige igen och utgör idag 46 procent av alla sjukskrivningar.

En "betydande andel" av de läkarintyg som primärvårdsläkare skriver stoppas dock av av Försäkringskassan som ofta begär kompletteringar - en process som tar tid och kostar pengar.

- Bristerna innebär att enskilda riskerar att komma i kläm och utsättas för onödig oro i väntan på Försäkringskassans beslut om sjukpenning, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

Osäkerhet kring kraven
Riksrevisionen har därför granskat processen när "sjukskrivande" läkare ska bedöma arbetsförmåga utifrån psykiatriska diagnoser.

Resultaten visar att det råder osäkerhet kring vilka krav som läkarna ska leva upp till och att sjukskrivningsprocessen därmed riskerar att inte bli enhetlig och rättssäker.

- I grund och botten verkar det saknas samsyn mellan primärvårdsläkarna och Försäkringskassan om möjligheterna att mäta och gradera funktionsnedsättning vid psykisk ohälsa, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

Svårigheter att beskriva patienternas funktionsnedsättningar beror enligt Riksrevisionens rapport "främst på brist på undersöknings- och provresultat vid psykisk ohälsa".

Begränsad information
Riksrevisionens granskning visar också att otillräckliga kunskaper om försäkringsmedicin och psykiatri bland just primärvårdsläkare är en annan orsak samt tidsbrist när läkare möter patienter.

- En del av problemet beror på att läkarna upplever att det är oklart när ett läkarintyg anses vara tillräckligt underbyggt vid psykisk ohälsa, säger Rikrevisionens projektledare Tina Malmberg som har lett granskningen.

- Läkarna har begränsad information om patientens arbetsuppgifter och arbetsvillkor och kort om tid för att bedöma arbetsförmåga.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Ett vanligt misstag som många läkare gör när de skriver intyg är att de försöker beskriva patientens sjukdom, symtom och behov. De skriver som om de talade med annan vårdpersonal eller någon annan som vill förstå patienten. Det är fel.

För det första så angår detaljerna kring patientens sjukdom egentligen inte byråkraterna på försäkringskassan. De har ingen del i patientens vård. De behöver veta vilket beslut de ska fatta, inte mer än så. Ju mindre de vet om patienten desto bättre, av integritetsskäl. Dessutom riskerar intyget att hamna i arbetsgivarens händer.
För det andra så riskerar det att leda till missförstånd och oförstånd. Försäkringskassan har ingen vårdkompetens. De förstår inte vare sig diagnoser eller symptom. Det innebär att det läkaren skriver i intyget riskerar att falla utanför de riktlinjer som försäkringskassans oförstående personal har att gå efter. Det finns visserligen läkare som jobbar för FSK men min erfarenhet är att de har obefintligt intresse för patientens vård och mer av att leka jurister.
För det tredje tar det tid att skriva att sådant intyg. Tid finns inte inom vården. Att på ett korrekt och heltäckande sätt beskriva en deprimerad patients mående är komplicerat. Att försöka komprimera ned det på den ytterst begränsade skrivyta som finns i intygen samtidigt som man nämner de nyckelfraser som behövs för att FSK ska tolka intyget rätt är i det närmaste ogörligt.

Den bästa lösningen är att använda sig av standardfraser. Är patienten deprimerad? Använd i så fall de nyckelfraser som leder till att FSK förstår att patienten är deprimerad. Fyll i under ruta tre de symtom som stämmer med FSK's riktlinjer och i ruta 4 de arbetshinder som stämmer med ruta 3. Därmed inte sagt att man ska ljuga, dock att man ska hålla det enkelt och standardiserat. Är man allmänläkare och ovan att skriva sjukintyg kan man med fördel rådgöra med psykiater angående vilka nyckelfraser som fungerar.
Intyget går då igenom utan kompletteringar, patienten får det stöd den har rätt till och läkaren får tid till att göra annat än att tjafsa med kassan. Till exempel vårda patienten.

Lysande beskrivning av hur det är och hur man rättar till det.

Det finns nog en del sanning i det du skriver, men slutsatserna är lite konstiga.

Det finns alltså egentligen två grundproblem, det ena är att primärvårdsläkarna har otillräcklig psykiatrisk kompetens och det andra att försäkringskassan personal har ännu sämre psykiatrisk kompetens.

Standardfraser löser inte egentligen något problem mer än att snabba upp en dålig hantering något.

Om det handlar om en sjukskrivning på psykiatrisk grund så ska den göras av någon som har tillräcklig sådan kompetens, inte av allmänläkare, det är viktigt både för både patienten och staten. Försäkringskassan kan sedan internt anlita läkare, också med tillräcklig psykiatrisk kompetens, som översätter ett psykiatriskt välgrundat beslut i standardfraser som vilken handläggare som helst kan hantera. Då begränsas även tillgången till känslig information till relevant personal.
Allmänläkare ska möjligen kunna skriva intyg vid korttidssjukskrivning, men dessa ska sedan snarast ersättas med intyg från läkare med rätt kompetens.

Men det har ju inte spelat någon roll på vad läkare, 2 överläkare i psykiatri har skrivit,
Det faktum att FK jurist undanhöll i en redan befintlig utredning en medicinsk utredning för FMR som hade stor vikt för utgången i målet!
Varför skylla på läkarna när det inte har spelat någon roll av det som både skrivit och sagts!
Hur kunde FK jurist få sittaoch åberopa 1997 års rekommendationer om PTSD?
Varför alla osanna intyganden från FK sida??
Viljan att se mitt lidande fanns inte, viljan att se mig fanns inte men viljan att göra osanna intygande om fk jurist handläggning fanns!
Är det OK att fk jurist ringer till förvaltningsrätten och intygar att min överklagan kommit bort internt på väg till registrering,,,,, hur kunde fk jurist veta det? Det kanske va så att det jag skrev om att hon kom 30 min försent och va inte påläst i ärendet och därför var det lättare att ringa till förvaltningsrätten och säga att den kommit bort internt.
Varför har FK backat upp en sån här jurist under dessa år? Men med tanke på alla senare osanna intyg från chefer på FK.
Men med tanke på att allt detta skedde under vår förra regerings tid.
Vem bär ansvaret???
Regler är regler oavsett Begler
JK har också bevisligen gjort fel eller skall Ni fortsätta ducka faktan??
Det sitter så hårt inne för staten att erkänna de gjort fel och orsakat oss omänskligt lidande och stor förmögenhetsskada.
Att det brustit på FK förvanskningskassan är ett faktum att människor har kränkts av förnedringskassan är också ett faktum.
Ljudfilerna ljuger inte hur man blivit bemött av FK
Till alla politiker sparka dem som inte gör sitt jobb på FK en utrensning behövs kraftigt på FK och dess processchefer.
Det lär nog bli fler som får gå från FK det är rätt åt Er

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.