Skip to content

Lagändring bakom polisens misslyckade utvisningar - bakslag när upp till 80 procent "försvinner"

Foto: Johan Nilsson/TT

Lagändringen skulle "frigöra boendplatser" genom att personer som fått ett av- eller utvisningsbeslut skulle tvingas flytta. Men nu kommer bakslaget: ingen vet vart de tar vägen och polisen kan därför inte verkställa besluten.

 

År 2016 infördes nya bestämmelser om att rätten till bistånd i form av logi för vuxna skulle upphöra efter att de fått ett av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft.

Men nu kommer alltså bakslaget när polisen inte hittar de personer som ska avvisas eller utvisas efter att de förlorat sitt boende hos Migrationsverket och försvunnit.

Skulle "frigöra" boende
Tidigare har man misslyckats med att verkställa besluten i 50-60 procent av fallen men nu ligger siffran på 80 procent för vissa grupper. Detta enligt polisens delredovisning för det första kvartalet i år till regeringen. 

År 2017 deklarerade justitieminister Morgan Johansson att det var viktigt med "ett effektivt och rättssäkert system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden" och att "de som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför lämna dessa". 

Försvinner efter avslag
Flera av remissinstanserna väckte dock frågan om vad som händer efter att en person har tvingast lämna boendet. Nu konstaterar Polisen att det i praktiken innebär att fler personer helt enkelt försvinner efter att de fått avslag.

Men att fler avslag inte går att verkställa beror enligt Polisen inte bara på lagändringen utan även på en del olika omvärldsfaktorer samt på att polisen gjort andra prioriteringar. Antal ärenden har också ökat med 24 procent jämför med tidigare.

Se Veckans Juridik om läget för den svenska migrationsrätten >>

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt