Skip to content

Lagändring bakom polisens misslyckade utvisningar - bakslag när upp till 80 procent "försvinner"

Foto: Johan Nilsson/TT

Lagändringen skulle "frigöra boendplatser" genom att personer som fått ett av- eller utvisningsbeslut skulle tvingas flytta. Men nu kommer bakslaget: ingen vet vart de tar vägen och polisen kan därför inte verkställa besluten.

 

År 2016 infördes nya bestämmelser om att rätten till bistånd i form av logi för vuxna skulle upphöra efter att de fått ett av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft.

Men nu kommer alltså bakslaget när polisen inte hittar de personer som ska avvisas eller utvisas efter att de förlorat sitt boende hos Migrationsverket och försvunnit.

Skulle "frigöra" boende
Tidigare har man misslyckats med att verkställa besluten i 50-60 procent av fallen men nu ligger siffran på 80 procent för vissa grupper. Detta enligt polisens delredovisning för det första kvartalet i år till regeringen. 

År 2017 deklarerade justitieminister Morgan Johansson att det var viktigt med "ett effektivt och rättssäkert system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden" och att "de som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför lämna dessa". 

Försvinner efter avslag
Flera av remissinstanserna väckte dock frågan om vad som händer efter att en person har tvingast lämna boendet. Nu konstaterar Polisen att det i praktiken innebär att fler personer helt enkelt försvinner efter att de fått avslag.

Men att fler avslag inte går att verkställa beror enligt Polisen inte bara på lagändringen utan även på en del olika omvärldsfaktorer samt på att polisen gjort andra prioriteringar. Antal ärenden har också ökat med 24 procent jämför med tidigare.

Se Veckans Juridik om läget för den svenska migrationsrätten >>

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

28 comments

Hur många illegala var det utvisningsministern skulle avhysa från Sverige? Hur eller hur lär han Johansson få det snärjigt så här innan valet. Sedan kanske det kan bli lite ledigare.

Det var 80 000.

Försvinner och försvinner,de flyttar naturligtvis in hos sina batiktanter eller hos de organisationer som får skattemedel för att hjälpa till med flyktingar.
Svenska kyrkan och övriga trossamfund kan säkert svara på var en hel del av de eftersökta befinner sig.

""de som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför lämna dessa". "
Finns det ingen organisation och tanke för att säkerställa att de verkligen lämnar landet så fylls skuggsamhället på med billiga daglönare,prostituerade, och så vidare.
Svårare än så är det inte Morgan Johansson.

Nu är det ju över 2 år sedan Anders Ygeman gick ut och sa att 80 000 ”flyktingar” som fått avslag på sina asylansökningar skulle avvisas.
Vad har vår regering gjort för att effektuera detta?
Tvärtom så har dom ju kämpat för att helt lagvidrigt låta 9 000 ensamkommande som har fått avslag nu ska få stanna - till en kostnad av 3 000 000 000 kr.

Roligt att nu se svetsarn lova satsningar på våra pensionärer. Dom (1 200 000 st) ska få dela på 4 000 000 000.

För er som inte kan räkna (85%) så är kostnaden för dom ensamkommande då ca: 100 ggr högre per individ.

Dessutom utlovade svetsarn satsningar på trygghet och frihet från brott.
Oj oj oj... Vi har ju aldrig varit tryggare än nu. Så vad skall dessa satsningar innebära? Utopia!?

Sosseväljarna gör hur som helst vågen. Hurra!

Om man tror att man kan jämföra kostnaden per individ genom att jämföra kostnaden för en grupp med ökad satsning för en annan grupp så kan man helt klart inte räkna.

Oavsett vad Anders Ygeman har sagt så är det inte flyktingar. Därav dina dubbelfnuttar förmodar jag.

Exakt.

Intressant förresten att följa hur språket utvecklas runt dessa fenomen.

Tidigare så hette det ju ”ensamkommande flyktingbarn”.
Och när man lite snällt försökte fråga hur man kan kalla en skäggbevuxen uppenbart 30-årig man för barn så var man ju per definition rasist, nazist eller liknande.

Nu var det länge sedan man kunde se benämningen ”ensamkommande flyktingbarn”.
Numera heter det ju bara ”ensamkommande”.

Och för bara ett par år sedan så stod ju hela Sveriges kulturelit upp och och frågade ”varför dom ensamkommande flyktingbarnen skulle ljuga om sin ålder”... Det var, enligt dessa experter, helt orimligt.
Samma experter sa ju vidare att det inte fanns några terrorister i flyktingströmmen hit.
Tja.....

För det första har "svetsarn" inte ens kompetensen, intelligensen m.m. för att styra ett land, han är en värdelös lame duck som inte har åstadkommit något konkret bara en massa löften han aldrig hade för avsikt at infria. Socialdemokrater vill endast att Svensson är villig att betala skatt, men de säger aldrig att man får allt mindre för dessa surt betalda skatter för den illegala invandringen bl a äter upp ganska stor del av pengarna. Då är det logiskt att det inte räcker till för att göra livet mer värdigt för dagens gamla t ex. de har ansikte att ljuga om att man har värdlens bästa sjukvård, äldrevård och skola här bara för att få med folket att vara villiga att betala skatt. Sedan ifrågasätter ingen vart pengarna tar vägen, för där är ingen transparens och tyvärr går ansenliga summor åt den illegala invandringen. För det andra när lär sig svenska folket att dagens högtravande ideologiska politiker struntar högaktningsfullt i vad gemene man vill och vad som tjänar deras bästa intresse; det har på senare år blivit mode att styra över folks huvud och inte lyssna på vad folket verkligen vill eller hur de verkligen har det. Det är samma översittarpolitik som pågår på EU-nivå; i vänsterliberala ideologins namn släpper de inte en massa illegala migranter som inte har att göra i Europa överhuvudtaget men inser inte vad detta innebär i praktiken för vanliga skattebetalare som ju får bekosta den dyra notan i efterhand. Det här landet behöver att parit som är modigt nog och har ryggrad för att stå upp och sätta stopp för den illegala invandringen helt och hållet. Stäng Europas gränser så har ni löst problemet. De väller ju bara in till Grekland i sina gummibåtar, så fort vädret blir lite bättre. Frågan är vilken miljonindustri denna invandring innebär för många som förespråkar en generös invandringspolitik; jag är säker på att dessa tjänar massor med pengar på det annars hade de löst problemet för länge sedan när det väl började bli riktigt illa under 2015. Det är löjligt att de släpps in, får resa över flera länder utan några handlingar, vi vet inte ens vilka det är och vad de har för avsikter, medan Schengenmedborgarna kontrolleras minutiöst på grund av dem. Man ska gå till roten med problemet: släpp inte in en enda, de har ändå ingen laglig rätt att vistas i Europa utan pass, ID, visum. Då behöver man sedan inte kämpa med verkställigheten av deras utvisning vilket också kostar enorma summor pengar. Svenska folket vet sällan att de som utvisas får ca. 30 000 kr i återetableringsstöd av skattebetalarnas pengar. Sådana som betalat 5000 Euro eller mer för att smugglas hit. Hela systemet är vidrigt.

Det är faktiskt ännu mer, dessa vuxna män är för regeringen ca 220 gånger mer värda än pensionärerna. Och inte en enda kvinna omfattas av förslaget, vilket i sig bara är helt sjukt (särskilt som kvinnor enligt forskning är många gånger mer lättintegrerade än män, men det är en annan fråga).

"Förslaget är dessutom dyrt. Förutom att regeringen själva uppskattar en direkt kostnad för bland annat boende och försörjning på cirka 1 miljard per år tillkommer kostnad för gymnasieplatser som inte finns med i kalkylen. De billigaste gymnasieprogrammen kostar ungefär 110000 kronor per år. Räknat på 9000 elever blir det i så fall ytterligare en miljard per år. Totalkostnaden för att bevilja dessa 9000 personer uppehållstillstånd för studier blir därmed minst 6 miljarder för tre år.

På första maj meddelade statsminister Löfven att Socialdemokraternas ”vill verka för" höjda pensioner för 1,2 miljoner pensionärer. I sina tal och pressmeddelanden uttryckte sig Socialdemokraterna så att svenska pensionärer fick bilden av att man vill ge en pensionshöjning med 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. För detta är man villiga att satsa 4 miljarder kronor per år. Problemet är bara att 4 miljarder inte räcker till 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. Det räcker bara till 278 kronor."

Se länk
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/politik-handlar-om-att-stalla-grupp...

Det är regeringen Reinfeldts fel! Fråga Göran Persson!

Under Reinfeldts tid som regeringschef (jag räknar här 2006 till och med 2014) sökte 268 689 asyl i Sverige. Under Löfvens mindre än hälften så långa tid (2015 till och med 2017) har mer än 273 117 sökt asyl (2018 inte medräknat). Göran Persson är alltså ute och cyklar. Det är dessuton ofattbara 712 352 som sökt asyl 2000 till och med 2017. Fanns det verkligen ingen i regeringskansliet som kände till UtlL kap. 5 § 25?

Anstormningen omkring 2015 berodde ju på kriget i Syrien.
Det var ju Reinfeldt som var statsminister under tiden som Sverige gav bistånd till "rebellerna" (ISIS alltså).
Men egentligen spelar det ju ingen roll eftersom S och M har gjort upp om migrationspolitiken sedan 1996 och om utrikespolitiken sedan ännu längre. Det spelar alltså ingen roll vilket av blocken som har makten.

Glöm för all del inte andelen asylsökande från Afghanistan 2015. Det skiljer "bara" 10 000 mellan Syriern och Afghanistan i antal asylsökande.

Jo, det var en upptrappning av det kriget från Obamas sida. Men både Reinfeldt och Löfven drog ned på den svenska styrkan i det kriget så det kan väl ingen av dem lastas för.

Reinfeldt är ingalunda fri från skuld men Palme bär det historisk övergripande ansvaret även om han givetvis inte kan läggas nutida volymer av asylsökande till last.

Palme!?
Hurdå?
Läs vilken proposition som helst på området från Palmes tid så får du se. SD skulle kunna kopiera det rakt av utan att någon skulle reagera.
Man säger att folk ska hjälpas på plats eller i närområdet och inte i Sverige, samt att Sverige ska verka för minskade krig och kriser för att minska flyktingströmmarna.

Prop. 1975: 26

Ja, t.ex.

"Många invandrare kommer att återatvandra. De nya anpassnings-och omställningsproblem som då uppstår för dem kan bli mindre om de under vistelsen i Sverige har haft möjUghet till aktiv kontakt med det egna språket, den egna kulturen och ursprangslandet.

Liksom hittills bör strävandena vara att invandrarna skall behandlas likvärdigt med svenska medborgare."

"Järalikhetsmålet innebär att invandrarna skall få sarama möj­ligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt. Jämlik­hetsmålet som ett övergripande mål i invandringspolitiken har lagts fast av statsmakterna år 1968 (prop; 1968: 142, SU 1968: 196, rskr 1968: 405).

En förutsättning för att jämlikhetsmålet skall kunna nås är att In­vandringen hela tiden anpassas till samhällets möjligheter att ge invand­rarna arbete, bostad, social omvårdnad och utblldning på samma villkor som befolkningen i övrigt. En grundläggande utgångspunkt för svensk invandringspolitik bör därför liksom hittills vara att invandringen inte skall motverka den önskvärda utvecklingen på andra samhällsområden. Vid en arbetsmarknadsmässig bedömning av framtida invandring bör således hänsyn tas till om det finns undersysselsalta grupper i landet som först bör beredas sysselsättning"

Tja ! Rent krasst håller man sig undan i avvaktan på nya "gymnasiereformer". Sett som kostnads / intäktsanalys är valet enkelt.

Kan någon upplysa om vad polismakten är bra på och "lyckas" någorlunda väl med? :):)

Ja, det kan jag (och det är baserat på egen erfarenhet).

Svensk polis är riktigt riktigt bra på att jaga fortkörare.

Jag har dessutom ett brev från myndigheten som säger att detta var ”ett allvarligt brott”.
”Allvarligt brott”. Köra 101 km/h på en 100 meter lång 70-sträcka på en väg där hastigheten annars är 100 km/h. Ett riktigt ”fulställe” där dom nog samlar ihop mängder med pinnar för att visa hur duktiga dom är.......

Om det är ett allvarligt brott. Vad är då gruppvåldtäkter, handgranatsattacker, narkotikahandel, mord???

Gruppvåldtäkter, handgranatsattacker, narkotikahandel, upplopp, bilbränder och knivslagsmål med 10-tals inblandade benämns numera av såväl polis som massmedia som ”stök”...

Vad gäller just handgranater så säger ju polisen att dom kriminella måste ”besinna sig” och ”tänka på konsekvenserna”...

Ja, precis för att i sådan typer av brott är det nästan uteslutande invandrare i ghetton och s k no- go-zones involverade. Den politiska korrektheten har tagit död på yttrandefrihet, pressfrihet m m Se bara hur tidningar och andra medier förskönar nyheter där skjutningar, mord, knivbråk m m har inträffat i nämnda områden.

Dom skrattar åt oss...

https://petterssonsblogg.se/2018/05/02/hundratal-skrivna-i-samma-lagenhet/

Men. Det har vi ju råd med enligt experten Schyffert. Det är ju bara några pizzor...
Eller snarare runt 1500 kr netto per månad för varje vuxen svensk. Livet ut.
Hur som helst. 85% av väljarna håller ju med.

Jag föreslår att Sverige ska tillämpa proceduren vid "nattduellen", som kan ses i SVT:s "Mästarnas mästare", på de asylanter som får domstolsavslag på sin asylansökan och därmed blir illegala invandrare. Inför domstolen ska asylanterna ha packat sin resväska så att de kan bli omhändertagna och så småningom bli förpassade ur landet, om asylanterna får avslag på sin asylansökan.

Chartra sedan ett plan eller båt när tillräckligt många illegala invandrare har blivit omhändertagna, för vidare transport ur landet.

Sedan vore det tacknämligt om Sverige gick ur det dyra och destruktiva EU- och Schengensamarbetet, som förstör Sverige inifrån. Sveriges roll i EU kan liknas vid en misshandlad kvinna som tvingas leva kvar av prestigeskäl i ett förhållande med en våldsam, psykopatisk man.

En ganska stor skillnad mot det normala är dock att kvinnan visste att det var en våldsam psykopatisk man men ändå valde äktenskapet i tron om att han skulle sticka till henne lite pengar.

-Nu kan alla sluta grubbla

-Allas vår svetsarläring, Löfven, har i all sin klokhet, kommit med den endra rimliga förklaringen

-Myndigheternas fallerande i denna och andra delar, beror uteslutande på bristande insikt/tillämplning av LAS i kombination med skattesänkningar/höjningar, det sistnämda beroende på om du tillber den rödgröna eller blågröna sörjan.

-Case closed, som di säger på nordnorsk

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.