Skip to content

Krockande läkare kan ha kört i sömnen - men tog högre dos sömnmedel än han själv förskrivit

Foto: DJ och Fredrik Persson/TT

Hovrätten konstaterade att läkaren i och för sig kan ha sovit när han körde bil men konstaterade att han hade överdoserat sin egen förskrivning av sömnmedel. Läkaren fälldes därför för grovt rattfylleri. Högsta domstolen säger nu nej till att pröva fallet.

 

Läkaren, som är i 60-årsåldern ertappades av polis efter att ha kört in i några parkerade bilar i Malmö år 2015.

Han erkände körningen men nekade till brott och hävdade att han hade kört i sömnen i ett tillstånd av så kallad somnambulism - ett så kallat sömngångarbeteende.

Läkaren har sedan lång tid tillbaka dragits med sömnproblem och har därför skrivit ut det narkotiska sömnmedlet Stilnoct till sig själv.

Fru och barn lämnade hemmet
Den aktuella dagen hade han inte fått någon sömn alls och skulle vara ledig från arbetet.

Efter att fru och barn hade lämnat hemmet på morgonen tog han en sömntablett och när den inte fick önskad effekt drack han under förmiddagen en flaska rom och tog ytterligare en eller två tabletter.

Enligt läkaren är detta hans sista klara minnesbilder och han hävdar att han överhuvudtaget inte har haft en tanke på att köra bil den här dagen. 

När han greps av polisen hade han både det narkotikaklassade sömnmedlet och närmare 2,0 promille alkohol i blodet och åtalades därför vid Malmö tingsrätt för grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

Sömn inte motbevisat
Tingsrätten konstaterade att kombinationen av läkemedlet och alkohol kan resultera i just somnambulism.

Enligt tingsrätten hade åklagaren inte lyckats motbevisa läkarens invändning om att det handlade om somnabulism och läkaren friades därför. En nämndeman var skiljaktig och ville fälla honom.

Åklagaren överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Ordinerade till sig själv
Även hovrätten ansåg att åklagaren inte hade motbevisat läkarens påstående om att läkaren körde i sömnen. Hovrätten pekade dock på att han – trots att han hade känt till riskerna – hade överdoserat läkemedlet och kombinerat det med alkohol.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Vad gäller förekomsten av zolpidem i X (den tilltalades) blod framgår det av åberopat recept att han av sig själv var ordinerad en tablett Zolpidem Actavis till natten. X har själv berättat att han tagit två eller tre tabletter under dagen."

"Att X överskridit ordinationen får även stöd av att Rättsmedicinalverket i analyssvaret kommenterat att den uppmätta koncentrationen av zolpidem i blodet var högre än vad som normalt förväntas efter rekommenderad dosering."

Hovrätten slog därför fast att läkaren objektivt sett hade gjort sig skyldig till grovt rattfylleri eftersom han hade överskridit läkares - det vill säga sin egen - ordination.

Självförvållat tillstånd
När det gäller frågan om uppsåt pekade hovrätten på att mannen själv är läkare och alltså dessutom har ordinerat läkemedlet till sig själv.

"I sin egenskap av läkare har han givetvis haft kännedom om preparatets verkningar och biverkningar... Den uppkomna effekten kan inte, med hänsyn till vad som nyss sagts, ha varit oväntad för honom. Med hänsyn till detta ska X omtöckningstillstånd anses självförvållat och han ska därför anses ha varit i sådan grad medveten om sitt handlande att han ska dömas för grovt rattfylleri."

Läkaren dömdes till två månaders fängelse.

HD säger nej
Läkaren överklagade till Högsta domstolen som dock säger nej till att pröva fallet.. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt