Skip to content

Krockande läkare kan ha kört i sömnen - men tog högre dos sömnmedel än han själv förskrivit

Foto: DJ och Fredrik Persson/TT

Hovrätten konstaterade att läkaren i och för sig kan ha sovit när han körde bil men konstaterade att han hade överdoserat sin egen förskrivning av sömnmedel. Läkaren fälldes därför för grovt rattfylleri. Högsta domstolen säger nu nej till att pröva fallet.

 

Läkaren, som är i 60-årsåldern ertappades av polis efter att ha kört in i några parkerade bilar i Malmö år 2015.

Han erkände körningen men nekade till brott och hävdade att han hade kört i sömnen i ett tillstånd av så kallad somnambulism - ett så kallat sömngångarbeteende.

Läkaren har sedan lång tid tillbaka dragits med sömnproblem och har därför skrivit ut det narkotiska sömnmedlet Stilnoct till sig själv.

Fru och barn lämnade hemmet
Den aktuella dagen hade han inte fått någon sömn alls och skulle vara ledig från arbetet.

Efter att fru och barn hade lämnat hemmet på morgonen tog han en sömntablett och när den inte fick önskad effekt drack han under förmiddagen en flaska rom och tog ytterligare en eller två tabletter.

Enligt läkaren är detta hans sista klara minnesbilder och han hävdar att han överhuvudtaget inte har haft en tanke på att köra bil den här dagen. 

När han greps av polisen hade han både det narkotikaklassade sömnmedlet och närmare 2,0 promille alkohol i blodet och åtalades därför vid Malmö tingsrätt för grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

Sömn inte motbevisat
Tingsrätten konstaterade att kombinationen av läkemedlet och alkohol kan resultera i just somnambulism.

Enligt tingsrätten hade åklagaren inte lyckats motbevisa läkarens invändning om att det handlade om somnabulism och läkaren friades därför. En nämndeman var skiljaktig och ville fälla honom.

Åklagaren överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Ordinerade till sig själv
Även hovrätten ansåg att åklagaren inte hade motbevisat läkarens påstående om att läkaren körde i sömnen. Hovrätten pekade dock på att han – trots att han hade känt till riskerna – hade överdoserat läkemedlet och kombinerat det med alkohol.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Vad gäller förekomsten av zolpidem i X (den tilltalades) blod framgår det av åberopat recept att han av sig själv var ordinerad en tablett Zolpidem Actavis till natten. X har själv berättat att han tagit två eller tre tabletter under dagen."

"Att X överskridit ordinationen får även stöd av att Rättsmedicinalverket i analyssvaret kommenterat att den uppmätta koncentrationen av zolpidem i blodet var högre än vad som normalt förväntas efter rekommenderad dosering."

Hovrätten slog därför fast att läkaren objektivt sett hade gjort sig skyldig till grovt rattfylleri eftersom han hade överskridit läkares - det vill säga sin egen - ordination.

Självförvållat tillstånd
När det gäller frågan om uppsåt pekade hovrätten på att mannen själv är läkare och alltså dessutom har ordinerat läkemedlet till sig själv.

"I sin egenskap av läkare har han givetvis haft kännedom om preparatets verkningar och biverkningar... Den uppkomna effekten kan inte, med hänsyn till vad som nyss sagts, ha varit oväntad för honom. Med hänsyn till detta ska X omtöckningstillstånd anses självförvållat och han ska därför anses ha varit i sådan grad medveten om sitt handlande att han ska dömas för grovt rattfylleri."

Läkaren dömdes till två månaders fängelse.

HD säger nej
Läkaren överklagade till Högsta domstolen som dock säger nej till att pröva fallet.. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Märklig dom låter det som? Finns inga formkrav på ordination? Pat ordineras ibland muntligt tabletter och justerad dos. Ibland får patienter med sig tabletter från sjukvården utan att ha något recept... Domstolen verkar ha gått lite vilse här, kanske utifrån sina egna begränsade erfarenheter av hur etikett skrivs ut på apotek och klistras på tablettaskar.

Vad spelar det för roll att det inte finns formkrav för recept när receptet de facto var skrivet och innehöll ordinerad dos?

Den verkliga frågan är varför läkare får förskriva till sig själva och förskriva utan att de är i tjänst? Visst, det är byråkratiskt att ändra på ordningen men det handlar även om principer. Överallt inom övriga samhället får inte beslut fattas av mig som tjänsteman om det rör mig som privatperson. Kassapersonalen på Ica får ju inte ens ta betalt av sig själv.

Det spelar ingen roll vad som står på receptet. Ändrad ordination kan sedan göras muntligt och görs ofta muntligt.

Ofta kan det dessutom stå ”Enligt ordination” på recept. Dvs vad som står på recept är inte alltid samma sak som en ordination, och särskilt inte senaste ordination.

Då förstår jag vad du menar. Det var ju lika tråkigt att läkaren inte åberopade detta som att han valde att supa ned sig. Ackusatoriska principen segrar igen.

Sömnbrist+alkohol+piller-han var med andra ord hög som ett hus.

Haha. Bra DJ att återvända en hel artikel och uppdatera den med en mening.

http://www.dagensjuridik.se/2017/10/lakare-oversked-egen-forskriven-dos-...

Mmmm. Samtidigt har vi ju sett hur andra, icke-läkare friats under samma omständigheter. Det har då fallit på uppsåt. Man har inte kunnat bevisa att personen förstått riskerna med att tratta i sig sömntabletter på dagtid och kombinera med alkohol, trots att informationen står i bipacksedeln.

Man skulle ju iofs kunna argumentera för att han som läkare BORDE känna till farorna med bensodiazepin-missbruk, vilket ju är vad det aktuella fallet handlar om. Det borde han kanske men verkligheten är att okunskapen om bensopreparat är stor inom läkarkåren. Det skulle heller inte förvåna mig om han själv hävdar att han förstår läkemedlet, allt annat är ju ett slag mot hans stolthet och identitet som läkare.

Men då vill jag hävda att det sätt mannen hanterat drogen på snarare talar för att han inte förstått. Inte en ruta är rätt. Zolpidem ska INTE användas på dagtid. Den ska INTE kombineras med alkohol, den ska ALDRIG användas längre än fyra veckor och dosen ska INTE höjas över den ordinerade. Mannen har ändå gjort allt detta. Här finns ett uppenbart oförstånd.

Nu lär väl den aktuella läkaren förlora sin förskrivningsrätt för dylika preparat så just det problemet är nog löst men vad jag helst vill se är ett totalförbud för alla läkare att skriva ut benso för användning utanför sjukhusmiljö. Sådana preparat är användbara på psykiatrisk avdelning för att t.ex. häva en mani och under mycket kontrollerade former för att hantera annan svår sjukdom. Utanför sjukhus är den för farlig och förskrivs alldelens för lättvindigt av välmenta men inkompetenta läkare. Det är många som blivit missbrukare på grund av en snäll doktor med frikostiga benso-recept, för att inte tala om den skadeverkan preparaten gör inom läkarkåren när de förskriver till sig själva. Beroende är inte att leka med och några interna kontroller finns i princip inte.

Om ett totalförbud inte är möjligt vill jag se minst lika strikta regler för att förskriva benso som föreligger för att skriva ut de amfetaminliknande ADHD-preparaten. Dvs endast efter noggrann diagnossättning där man försiktigt väger nytta mot skada, alltid förskrivet och förnyat(!) av specialist inom psykiatri och med obligatorisk uppföljning.

Haha, vem fan kombinerar Zolpidem + alkohol + tabletter.

Alla som läst Flashbacks tripprapport " öl, piller & knivar - det gick åt helvete " får en dramatisk skildring om skeendet när man kombinerar dessa tre.

Läkaren hade tur att det inte blev värre.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.