Skip to content

"Inte särskilt utsatt på grund av sitt kön" - Kvinna från Syrien nekas flyktingstatus

Foto: Henrik Montgomery/TT

En kvinna från Syrien nekas flyktingstatus och får därmed ett kortare uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsöverdomstolen bedömer att hon inte "skulle vara särskilt utsatt för övergrepp på grund av sitt kön" i hemlandet eftersom hon kommer från ett regimkontrollerat område och inte kan "associeras med oppositionell verksamhet".

 

Kvinnan som är i 35-årsåldern från Syrien ansökte hösten 2015 om asyl i Sverige. Ett år senare beslutade Migrationsverket att bevilja henne ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och alternativ skyddsstatusförklaring.

Den som har skyddsstatusförklaring får enligt Migrationsverket normalt uppehållstillstånd i 13 månader. Den som har flyktingsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i tre år. 

Kvinnan ville dock ha en flyktingstatusförklaring och överklagade till Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg. Hon pekade bland annat på att hon kom från ett område utanför Damaskus som hade blivit förstört under kriget och som numera var kontrollerat av shiagrupper. Eftersom hon själv var sunnimuslim skulle det vara riskfyllt för henne att återvända dit. Hon var dessutom skild och saknade ett "manligt nätverk" vilket gjorde henne mer utsatt för risker.

"Tillskrivas" politisk uppfattning
Migrationsdomstolen beviljade henne flyktingstatusförklaring eftersom det bland annat framgick av "landsrapporteringen" om Syrien att det "inte krävdes mycket" för att en person skulle "tillskrivas" en politisk uppfattning.

Domstolen pekade på att det till exempel kunde räcka med att personen hade varit utomlands och sökt asyl för att det skulle innebära en risk vid hemkomsten.

Men Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen för att häva flyktingstatusen.

Inte "oppositionell verksamhet"
Migrationsöverdomstolen har en annan uppfattning när det gäller riskerna att tillskrivas en politisk uppfattning och konstaterar att kvinnan inte skulle riskera detta på grund av sin folkbokföring eller religion.

Domstolen pekar dock på att hon i egenskap av kvinna utan manligt nätverk tillhör en särskild riskgrupp. Men samtidigt har hon sin hemvist i regimkontrollerat område och kan enligt domstolen "inte associeras med oppositionell verksamhet".

"Inte utsatt på grund av sitt kön"
Migrationsöverdomstolen bedömer därför att hennes profil "inte är sådan att hon skulle vara särskilt utsatt för övergrepp på grund av sitt kön". 

Det innebär att kvinnan inte gjort sannolikt att hon "hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning, kön eller någon annan förföljelsegrund". Migrationsverkets beslut att bevilja henne alternativ skyddsstatusförklaring står däremd fast.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt