Skip to content

Inhyrd personal och inte entreprenad - hovrätten fäller Nordkalks platschef efter dödsolyckan

Foto: Stig Hammarstedt/TT och DJ

Hovrätten dömde idag platschefen vid Nordkalk för arbetsmiljöbrott bestående av grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada. Fallet handlar om den svåra olycka som inträffade år 2011 i Luleå då en man avled och flera skadades.

 

- Arbetstagarna har ingen del i det som skedde. Bolagets företrädare gjorde sig skyldig till grov oaktsamhet genom att inte bedöma riskerna med att använda den farliga metod som ledde till olyckan, och faktum är att följderna kunde ha blivit ännu värre än som nu blev fallet, säger hovrättsrådet Pia Sandeskog.

Olyckan inträffade den 1 november 2011 i samband med arbete i kalkugnens ena schakt. Personal från två företag anlitades för att delta i arbetet.

Entreprenad eller inhyrd personal?
En fråga som domstolarna - Luleå tingsrätt och nu Hovrätten för Övre Norrland - har fått ta ställning till har därför varit om det aktuella arbetet avsåg entreprenad eller om arbetstagarna var att anse som inhyrd arbetskraft.

Hovrätten kom, liksom tingsrätten, fram till att arbetstagarna från de andra bolagen var att anse som inhyrd arbetskraft. I och med den bedömningen var Nordkalk ansvarigt för arbetsmiljön i samband med arbetet.

Hovrätten skriver:

"Man valde en mycket farlig metod, att spruta stora mängder vatten in i den heta kalkugnen, vilket ledde fram till den allvarliga olyckan. Genom att bland annat inte göra någon riskbedömning innan man började använda den mycket farliga metoden, och inte heller efter det att en mindre olycka redan inträffat, har dåvarande platschefen och andra ansvariga företrädare på Nordkalk gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott."

Tre miljoner i företagsbot
Till följd av brottslighetens "allvar och omfattning" anser hovrätten att Nordkalk skulle åläggas företagsböter på 3,5 miljoner kronor. Eftersom det dröjde så länge innan talan om företagsbot väcktes jämkas dock beloppet till tre miljoner konor.

Nordkalk ska också betala skadestånd till de drabbade. 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt