Skip to content

"Inget undantag" - pensionsrådgivning från arbetsgivaren ska beskattas som löneförmån

Foto: Anders Wiklund/TT

Anställda som får rådgivning om pension från sin arbetsgivare ska beskattas för detta som en löneförmån. Det slår Skatterättsnämnden fast.

 

Två personerna som är anställda vid ett bolag som ger sina anställda "pensionsvägledning" ville ha besked om de skulle komma att inkomstbeskattas för denna rådgivning som en löneförmån.

De vände sig därför till Skatterättsnämnden och begärde ett så kallat förhandsbesked.

Pensionspolicy
Arbetsgivarens pensionspolicy går ut på att tjänstepensionsförsäkringar för de anställda tecknas inom ramen för kollektivavtalade tjänstepensionsplaner alternativt som individuella pensionslösningar.

Den anställde har en viss valmöjlighet mellan försäkringsgivare och mellan fondförsäkring eller så kallad traditionell försäkring. Den som väljer fondförsäkring har dessutom möjlighet att välja mellan olika fondalternativ.

Pensionsvägledningen omfattar både allmän information om pension och individuell information och rådgivning.

Sammansatta tjänster
Vägledningen kan dessutom - utöver enbart de val som den anställde kan göra inom ramen för de avtal om tjänstepension som arbetsgivaren gör avsättningar för - handla om den allmänna pensionen, övriga tjänstepensioner, kapitalplaceringar, sparande och skulder och  familjerättsliga frågor som testamenten, äktenskapsförord och samboavtal.

Skatterättsnämnden konstaterar att den del av rådgivningen "där uppgifter först hämtas in och information sedan ges i ett sammanhang tillsammans med rådgivning" bör ses som sammansatta tjänster.

Även om information om den tjänstepension som arbetsgivaren erbjuder inte bör föranleda någon beskattning, så anser nämnden att delmomenten tillsammans utgör en förmån som får anses ha ett värde för den anställde.

Skatteplikt huvudregel
Förmånen är enligt nämnden som huvudregel skattepliktig enligt inkomstskattelagen om inget av lagens uttryckliga undantag gäller - någonting som inte är fallet enligt nämnden.

Förmånen kan inte anses utgöra en utgift för arbetsgivaren som tryggar den anställdes pension enligt 6 § eftersom det saknas en direkt koppling till 28 kap. 3 §.

Pensionsvägledningen kan inte heller anses vara av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt 8 §.

Det är inte heller fråga om en hälso- och sjukvårdsförmån enligt 18 §.

Inga undantag
Dessutom anser nämnden inte att vägledningen kan anses vara en personalvårdsförmån "av mindre värde och enklare slag" enligt 11 och 12 §§.

Nämnden skriver avslutningsvis:

"Några andra undantag fran skatteplikt aktualiseras inte vilket innebar att formanerna ska tas upp som intäkt enligt huvudregeln i 11 kap. 1 §."

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt