Skip to content

Inget skadestånd till polis som blivit biten - "skedde i direkt anslutning till ingripande"

Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Anders Wiklund/TT

Att kvinnan bet polismannen "i direkt anslutning till ett ingripande" som innefattade våld innebär att bettet varken kan anses som en "allvarlig kränkning" eller som "skymfligt eller förnedrande". Det anser hovrätten som river upp tingsrättens dom om skadestånd till polisen.

 

När den redlöst berusade kvinnan omhändertogs av en polispatrull i Umeå uppstod tumult och hon bet den ena polisen så illa att blodvite uppstod.

Kvinnan erkände och åtalades vid Umeå tingsrätt för bland annat våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman. Hon dömdes till skyddstillsyn och 5 000 kronor i skadestånd till polisen.

Beredd på våld
När det gällde skadeståndet underströk tingsrätten visserligen att "en polisman i tjänsten måste vara beredd på att mötas med visst våld och ha en större mental beredskap inför detta än andra. Kränkningsersättning kan därför inte utgå vid varje våldshandling, utan någon undre gräns måste gälla".

Tingsrätten ansåg dock att våldet i det här fallet hade passerat den "under gränsen" och att polismannen därför hade rätt till kränkningsersättning.

Hade panikattacker
Kvinnan överklagade till Hovrätten för Övre Norrland och pekade på att "det i praxis råder restriktivitet beträffande kränkningsersättning till poliser". Kvinnans uppfattning redovisas i hovrättens dom:

"Redan då polisen kom till platsen framkom att X (den tilltalade) var utåtagerande, hade panikattacker och försökte skada sig själv. I samband med att polisen satte henne i polisbilen, höll fast henne och tryckte ner henne bet hon MÄ (polismannen) genom kläderna."

Direkt anslutning till ingripande
Polismannen, å sin sida, ansåg att det handlade om "en allvarlig kränkning" som han hade utsatts för i samband med sin yrkesutövning.

Hovrätten hänvisar till praxis från Högsta domstolen och skriver i sina domskäl:

"Personer inom vissa yrkesgrupper löper typiskt sett en större risk än andra att utsättas för våld, hot eller liknande angrepp i sin yrkesutövning... Vid en påstådd kränkning som har skett i direkt anslutning till ett ingripande där polismannen tillgriper våld krävs mer än annars för att kränkningsersättning ska utgå."

Mental beredskap
Hovrätten konstaterar att kvinnans angrepp mot polisen "inte varit så grovt att våldet i sig kan anse ha utgjort en allvarlig kränkning". Inte heller bedöms angreppet ha varit "skymfligt eller förnedrande".

Hovrätten skriver:

"MÄ har utsatts för våld när han i egenskap av polis fysiskt ingrep mot X p.g.a. att hon skulle omhändertas enligt LOB. En polis får under ett sådant ingripande antas ha en mental beredskap att mötas av ett visst våld."

Hovrätten river därför upp den delen av tingsrättsdomen som gäller skadestånd till polismannen.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt