Skip to content

Hovrättsråd ska se över vapenlagen - "straffen ska skärpas ytterligare"

Foto: Björn Lindgren/TT

Fler brott ska klassas som grovt eller synnerligen grovt vapenbrott och Tullverkets befogenheter för att stoppa smuggling av vapen borde stärkas. En särskild utredare har nu fått i uppdrag att se över hur lagstiftningen skulle kunna ändras på området

 

Sedan tidigare har regeringen bland annat skärpt straffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Nu tillsätts en ny utredning som ska föreslå ytterligare straffskärpningar och åtgärder. Utredare är Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande på en av Svea hovrätts avdelningar.

- Vi ska göra det ännu svårare för kriminella att få tag på illegala vapen och till exempel handgranater, säger justitieminister Morgan Johansson.

- Tullverkets befogenheter ses över och straffen för de som innehar vapen illegalt ska skärpas ytterligare. 

Ska föreslå straffskärpningar
Utredaren har bland annat fått i uppdrag att se över möjligheterna till skärpning av maximistraffet för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Dessutom ska möjligheterna till straffskärpningar för den som smugglar vapen och explosiva varor utredas. 

Tullverket ska få ökade befogenheter
Utöver straffskärpningar har regeringen gett utredaren i uppdrag att se över möjligheten till att stärka och utöka Tullverkets befogenheter vid vapensmuggling.

Bland annat ska man se över om Tullen ska kunna besluta om så kallad postspärr vid misstanke om smuggling av vapen och explosiva varor.

Utredningen ska redovisas senast den 28 juni nästa år.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt