Skip to content

Hot från allmänheten har blivit vardag för jurister - ny undersökning från Jusek

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Inom Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har upp till var tredje medarbetare utsatts för hot eller våld de senaste två åren. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Jusek.

 

I genomsnitt har var tredje myndighetsanställd Jusekmedlem utsatts för hot eller våld de senaste två åren. Det visar en ny rapport från Jusek.

Värst är situationen på Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket där nästan sex av tio har utsatts för hot, våld eller annan "otillbörlig påverkan".

Utsatta jurister
Men inom domstolsväsendet och Åklagarmyndigheten rapporterar Jusek-medlemmarna ungefär samma utsatthet som tidigare - en knapp fjärdedel inom domstolarna och en knapp tredjedel inom Åklagarmyndigheten.

Inom domstolsväsendet uppger dock 29 procent att de aldrig känner sig otrygga, motsvarande siffra inom Åklagarmyndigheten är 19 procent.  

Hos polisanställda uppger en dryg fjärdedel att de utsatts för hot eller våld.

- Hot mot myndighetsanställda drabbar inte bara individen - det är också ett demokratiproblem, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

Hot vanligast
Fackförbundet Jusek har sedan år 2009 undersökt förekomsten av hot, våld och trakasserier mot medlemmar som arbetar inom rättsväsendet.

I årets undersökning finns också myndigheter utanför rättsväsendet med.

Hot är fortfarande de vanligaste formen av otillåten påverkan följt av trakasserier, mutförsök, skadegörelse och våld som dock drabbar endast ett fåtal.

Ytterst få incidenter sker på väg till och från arbetet eller hemma och andelen som polisanmäls är fortfarande låg och endast 25 procent svarade att de anmält incidenten till arbetsgivaren.

Överväger att sluta
När det gäller arbetsgivarens åtgärder svarar 42 procent inom domstolsväsendet att de inte vet om arbetsgivaren har gjort något förebyggande.

Överlag ser man också att inom flera myndigheter överväger personer att sluta på grund av incidenterna. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt