Skip to content

"Hon slets i trasor" - hundägare döms efter attack mot annan hund och kvinna

Två så kallade Amstaffblandrashundar gick till attack och dödade en mindre hund och bet en kvinna. Ägaren döms nu för vållande av kroppsskada. Amstaffen på bilden har ingenting med artikeln att göra. Foto: F Franklin/TT och Leif R Jansson/TT

Kvinnan kände till riskerna när hennes två hundar - båda så kallade Amstaffblandningar - "slet en mindre hund i trasor" och bet hundens ägare som försökte skydda sin hund. Det slår hovrätten fast och dömer därför Amstaffägaren för vållande till kroppsskada.

 

Kvinnan var på hundpromenad med sina två hundar, så kallade Amstaffblandraser, i Bromma i västra Stockholms då hon mötte en annan hundägare med två mindre hundar - någonting som slutade med att de större hundarna gick till attack mot en av de mindre hundarna som dödades och att den andra kvinnan blev biten.

Försökte rädda sin hund
Den kvinna som ägde Amstaffhundarna åtalades vid Solna tingsrätt för vållande till kroppsskada enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har av oaktsamhet orsakat målsäganden bitskada och blåmärke på vänster underarm samt ömhet och domningar i vänster axel... Kroppsskadorna utgör bitskador efter X två hundar, båda Amstaffblandraser, samt följdskador av hundarnas angrepp på målsäganden som försökte rädda sin hund, en Jack Russelblandras, som blev biten av hundarna. Målsägandens hund avled till följd av bitskadorna."

"Inställda på att döda"
Ägaren till de båda småhundarna berättade i tingsrätten att hon hade släppt sina hundars koppel för att de skulle "känna instinkten och springa iväg". Hennes berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Den ena springer iväg. Den andra hunden E blir kvar och sliten i trasor. Hon skriker till X att kalla in sina hundar. Hundarna sliter och drar E från olika håll. De är inställda på att döda. Hon försöker ta upp hunden i famnen men hundarna hoppar upp mot henne och slår E ut hennes famn."

"Till slut kastar hon sig över E för att skydda henne. Den mörka av X hundar är totalt livsfarlig och bara inställd på att döda. Det var tur att den inte högg henne i halsen."

"Aldrig bitit någon tidigare"
Ägaren till Amstaffhundarna hade haft sina hundar i så kallade flexikoppel och hundarna hade lyckats slita sig fria två gånger i samband med attacken.

Hon uppgav också att hundarna aldrig hade bitit någon förut och att hon trodde att attacken kan ha berott på att en av tikarna löpte och därför var lättretlig.

Tingsrätten konstaterade att händelseförloppet hade varit snabbt och att kvinnan inte kunde anses ha varit oaktsam bara för att hon hade tappat kopplet.

Gjorde vad hon kunde
Hon hade visserligen tappat kontrollen över sina hundar och det bästa hade varit om hon hade lämnat platsen med hundarna - innan de slet sig en andra gång.

Hon hade dock enligt tingsrätten gjort vad hon hade kunnat för att förhindra att någon kom till skada och hennes agerande hade inte varit så oaktsamt att hon skulle dömas.

Medveten om riskerna
Åklagaren överklagade den friande domen till Svea hovrätt som dels konstaterar att Amstaffägaren har varit medveten om att löptiken var "lättretlig", dels att kopplen gjorde det möjligt för hundarna att "dra iväg".

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Hon var alltså medveten om att det fanns en risk för att något skulle kunna hända. Enligt hovrättens mening gav detta henne anledning att vara särskilt aktsam. Hon hade t.ex. kunnat rasta en hund i taget eller säkra kopplen. Händelseförloppet visar att hon uppenbarligen inte hade någon beredskap för den situation som uppkom, och hon fick inte full kontroll på sina hundar förrän efter det att MÄ (den attackerade kvinnan) hade skadats." 

Kvinnan döms därför för vållande till kroppsskada till 70 dagsböter à 50 kronor - alltså totalt 3 500 kronor.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt