Skip to content

Höga kostnader och sänkt rättssäkerhet - därför säger Stefan Strömberg nej till jourdomstolar

Fd lagman Stefan Strömberg. Foto: Anders Wiklund/TT och Henrik Montgomery/TT

Jourdomstolar skulle inte göra dömandet snabbare. Det anser regeringens utredare - den fd lagmannen och rikspolischefen Stefan Strömberg. Han pekar på att endast ett begränsat antal mål skulle kunna avgöras och att den misstänkte skulle få avstå från grundläggande rättigheter.

 

Regeringens utredare Stefan Strömberg anser inte att jourdomstolar är lösningen på rättsväsendets problem med att få till en snabbare lagföring av enklare brottmål.

Dygnet runt-öppna jourdomstolar skulle enligt honom visserligen, i teorin, kunna arbeta med omedelbar lagföring men i verkligheten skulle antalet mål bli begränsat. 

Förhör och analyser måste göras
Strömberg pekar på att man inte kan hoppa över grundläggande åtgärder som förhör och analyser.

Den misstänkte har också vissa grundläggande rättigheter som skäligt rådrum och rätten att förbereda sitt försvar.

Så kallad "omedelbar lagföring" skulle bara vara möjlig om den misstänkte avstått från dessa rättigheter.

Jämte de rent praktiska svårigheterna pekar Strömberg även på de höga kostnader som jourdomstolar skulle innebära i förhållande till den "begränsade nyttan". 

Kan uppnås på andra sätt
"Syftet med jourdomstolar, dvs. att uppnå en snabbare lagföring, kan uppnås på andra mer verksamhets- och kostnadseffektiva sätt, t.ex. genom de snabbförfaranden som föreslås i denna promemoria", skriver Strömberg.

Han lyfter fram att den misstänkte erkänner brottet på plats och går med på en omedelbar prövning eller att denne frihetsberövas i avvaktan på lagföring.

Strömberg vill se ett "utvecklat arbetssätt" med fokus på direkta utredningsåtgärder där den ingripande polispersonalen i högre utsträckning utreder själva och slutför utredningen direkt på brottsplatsen. 

Strömberg vill också att det pågående försöksprojektet i Stockholm ska utvidgas geografiskt och förlängas ett antal år.

Stöd från remissinstanser
I augusti förra året delredovisade Strömberg de första förslagen om en snabbare lagföring. Både Justitieombudsmannen och Riksrevisionen ställde sig i huvudsak bakom förslagen men remissvaren gav också uttryck för tveksamhet om polisens kompetens och resurser.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt