Skip to content

"Hårdare straff, samtyckeslag och husrannsakan utan misstanke - sätt stopp för populismen nu"

DEBATT - av advokaterna Sargon De Basso och Mikael Westerlund

 

Vi går snart in i valrörelsen och partierna tävlar redan om att lägga de mest repressiva förslagen på kriminalpolitikens område. Politikernas förslag är präglade av retorik om hårdare tag utan att vara förankrade i kriminologiska eller andra vetenskapliga studier.

Ur ett advokatperspektiv finns därför all anledning att vara orolig över det som ser ut att utvecklas till ett rent populistval.

Regeringen och oppositionen har under mandatperioden kraftigt höjt straffen för exempelvis vapenbrott utan att trovärdigt kunna förklara på vilket sett det kommer att minska det dödliga våldet.

Det vetenskapliga stödet för en sådan minskning är nämligen svagt, alternativt obefintligt. Men det tycks inte spela någon roll när man låter populismen sätta dagordningen för det politiska samtalet.

I Dagens Juridiks webb-TV "Veckans Juridik Valspecial" har liberalerna gått så långt att partiet föreslår att polis och åklagare ska ges tillstånd att genomföra husrannsakan hemma hos människor utan att det finns någon skälig misstanke om brott, om personen i fråga tidigare är lagförd.

Detta är ett hårresande exempel på hur lätt politiker värderar grundläggande rättigheter såsom skyddet för privatlivet och den personliga integriteten.

Regeringen och oppositionen borde istället för att tävla i populistiska utspel om "hårdare tag" förslagsvis göra något åt att ungdomar i vissa områden upplever att de har lättare att hitta ett vapen än ett fast jobb med en lön som det går att leva på.

Ett tredje exempel på populistisk politik är regeringens förslag om samtyckeslag som har fullständigt sågats av Lagrådet.

Bedömningarna med samtyckesregleringen kommer enligt Lagrådet vara beroende av ett ställningstagande från den enskilde domaren av normativt slag, nämligen avseende vilket deltagande till vilka sexuella handlingar som i det aktuella fallet inte bör godkännas som fritt.

Domarens sexualmoral kommer alltså få betydelse vid bedömningen av vad som omfattas av straffansvar och inte.

Ett antal domstolar har dessutom i sina remissvar framhållit att det saknas rättsligt behov av en samtyckesreglering eftersom utgångspunkten för den nu gällande lagstiftningen är varje människas rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Trots kritiken avser regeringen och oppositionen att gå vidare med lagförslaget.

Vi har bestämt oss för att politikernas populistiska utspel inte ska få stå oemotsagda.

Den demokratiska rättsstaten angrips idag av partier från hela den politiska skalan. Vi åker därför som brottmålsbyrå till Almedalen i år för att under banderollen ”Populistvalet 2018” tala med politiker och allmänheten om varför denna utveckling måste stoppas.

Vi är medvetna om att det fortfarande finns de som tycker att advokater ska begränsa sig till att argumentera i rättssalarna och eventuellt då och då i någon fin juridisk tidskrift. Vi är dock övertygade om att samhällsutvecklingen nu kräver advokater som är beredda att kavla upp armarna för att tillsammans med andra delar av civilsamhället försvara grundläggande rättsstatliga principer.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Det är uppenbart att vissa politiker är bereda att dagtinga med rättssäkerhet,moral,etik och andra grundläggande begrepp i ett modernt samhälle så länge de får sitta kvar vid köttgrytorna genom att ljuga lättlurade väljare fulla med floskler.
Många röstberättigade är så korkade och okunniga att det är svårt att genomföra ett vardagligt samtal med dem och det vet politikerna.

Jag håller med om att alla skrik på flera poliser och hårdare straff nu gått över det rimliga - och möjliga. I princip räcker den lagstiftning vi har idag. Problemet är att juristerna kollektivt är ansvariga till den inflation som inneburit att återfallsförbrytarna blivit närmast straffimmuna. Nu försöker de tillsammans med trojka Sarnecki anlägga moteld. Skall man lösa problemet med överfulla häkten med att fortsätta den förda politiken ?

"Vi är dock övertygade om att samhällsutvecklingen nu kräver advokater som är beredda att kavla upp armarna för att tillsammans med andra delar av civilsamhället försvara grundläggande rättsstatliga principer."

Bra!
Vårt samhälle skulle må bra av att såväl fler advokater som fler domare deltog aktivt i debatterna om rättsfrågor. Tyvärr är det som signaturen lantisjuristen påpekade (i en av sina kommentarer till min senaste DJ-artikel), att jurister i karriären i allmänhet inte vågar sticka ut hakan.

Det verkar mycket viktigare att täppa till hålen i systemet än att skapa en massa nya meningslösa eller direkt kontraproduktiva lagar. Hårdare straff behövs knappast, utnyttja istället de lagar som finns och skapa konsekvens i systemet så ökar trovärdigheten och framförallt bort med mängdrabatten, fattar inte hur man ens kan komma på en så urkorkad idé.

Husrannsakan utan specifika skäl kan vara rimligt när det gäller någon som ännu inte avtjänat sitt straff, men därefter måste det finnas skäl.

Det juridiska systemet och i förlängningen demokratin och samhället kan bara överleva om det går i takt med det allmänna rättsmedvetandet. Jag hävdar att det gör det inte idag. I många stycken lever det i ett parallellt universum som gemene man har ytterst svårt att förstå. Ta straffrabatten som exempel. Kan någon på ett begripligt sätt förklara varför en gärningsman ska ha ett lägre straff för att den råkar bli åtalad för samtliga begångna brott samtidigt jämfört med att den begär första brottet, döms för det, avtjänar straff, begår andra brottet, döms för det, avtjänar straff, osv., osv..

Det kanske mest flagranta exemplet är kompaniofficern som berusad får spel och skjuter ihjäl sju personer med militära vapen han hämtat på regementet och för det döms till livstids fängelse. Genom en "reform" har benådningsförfarandet, numera omnämnt som tidsbestämning, flyttats från regeringen till en tingsrätt. Den dömde massmördaren fick i TR sitt straff tidsbestämt till 32 år. Det blev överklagat och HR fastställde det till 36 år och HD till 30 år!!! Med andra ord inte end 4,5 år/mord. I en fungerande rättstat hade han blivit dömd till livstid sju gånger utan möjlighet till tidsbestämning.

I en fungerande rättsstat hade han, om domstolarna följt regelverket, sannolikt blivit frikänd... Men det var självfallet aldrig ett alternativ.

Inte frikänd men straffri.
Kanske böter för vapenbrott m.m.

HR är förkortning för Häradsrätt som fanns till TR-reformen 1970.

Korrekt förkortning är HovR!

Nu får du komma in i matchen. Detta har förändrats med de nya generationerna som aldrig behövt befatta sig med häradsrätten. HR = hovrätt och det är lika bra att vänja sig vid.

Du menar att Flashback-pöbeln är den nya generationen?

Så de enda fungerande rättsstaterna är några amerikanska delstater och en handfull länder i tredje världen?

Jag tycker att advokatkåren kan sluta att gnälla över samtyckeslagstiftningen. Den är om man lutar sig tillbaka och funderar lite fullt rimlig. England har ju en sådan lagstiftning sedan flera år. Det har inte framkommit att det inte har funkat.

Den funkar inte alls

Även tidigare lagstiftning grundade sig i samtycke, det gäller även för många andra länders, men där var man är inte så korkad att man skapade en lag som inte fungerar praktiskt för att symbolmässigt gynna en liten politisk klick.

En lag som t.ex. kräver en uttalad brist på samtycke är också en samtyckeslag och hade varit mycket mer logisk och tillämpbar.

Mycket bra, åk ner till Almedalen och vifta banderollen i ansiktet på dem.

Den demokratiska rättsstaten har senaste tjugo åren angripits av partier från hela den politiska skalan, tillika finner undertecknade det märkligt att artikelförfattarna vid Brottmålsbyrån åker till Almedalen "för att tala med politiker och allmänheten" om varför denna utveckling måste stoppas.

Allmänheten vet att alla politiska partier i Sverige består av hela släktled vars enda motto är att med ord utan substans hålla sig kvar i makten, men artikelförfattarna synes förvänta sig att dessa politiker som för egen vinning skapat rådande underutveckling ska medverka till att stoppa den!

Visst finns i allmänheten dem som tycker att jurister ska begränsa sig till att argumentera i rättssalarna, tillika finns dem som häpnar över att jurister inte åtar sig ärenden mot vare sig kollegor eller staten och därav är fråga till artikelförfattarna: Var i Sverige finns dessa jurister med uppkavlade ärmar att finna?

Hårresande är hur lätt politiker värderar grundläggande rättigheter tillika finns det fenomenet också inom juristsfären, vilket är större anledning att för invånarna oroa sig över.

Juristkollegialitet är lika farlig som politisk populism och med insikt i att Regeringsformen sedan flera årtionden ignoreras av samtliga politiker i Sverige på riksnivå, landstingsnivå och kommunal nivå är "All offentlig makt i Sverige utgår från folket" lögn, förbannad lögn och statistik, ty EU medlemsstaten Sverige är den mest fällda staten för brott mot i Sverige lagar stiftat och i EU och FN konventioner stiftat att förstärka densamma är en omöjlighet, ty det går inte att stärka det som inte existerar.
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/51858-utkrav-ansvar-pa...
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/51883-veckans-samsta/
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/51712-51712/
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/51788-svek-och-konsmak...
Mvh.

.

Det heter inte ”på vilket sett”. Det heter ”på vilket sätt”. Svenska språket är värt en bättre behandling än att man som förment seriös skribent efterapar felaktigheter som nämns i massmedia. Tyvärr en mycket vanlig åkomma.

http://blaljus.nu/nyhetsartikel/professorer-oeniga-om-boten-mot-brotten
Nu slåss också Sarnecki för sin heder med samma budskap. Bo Wennström är mera trovärdig !

Hårdare straff för grov brottslighet, t ex gängkriminalitet, är ett sätt för samhället att visa på skarpen att detta inte är tillåtet, då den skapar otrygghet och försvårar andra människors liv och försörjning. Man ska också komma ihåg att brottsligheten inte bara grundar sig i socioekonomiska orsaker, vilka enbart är delorsaker. Andra betydande är också kulturella och psykosociala, vilka inte kan många gånger inte kan avhjälpas med mildrande straff. När det gäller sistnämnda kan det kombineras med behandling.

Nu blommar löken!

Expressen går ut med signalement vid 2 misstänkta våldtäkter.
Och oj oj oj så överraskad jag blev.

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/tva-valdtaktsforsok-pa-...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.