Skip to content

"Hårdare straff, samtyckeslag och husrannsakan utan misstanke - sätt stopp för populismen nu"

DEBATT - av advokaterna Sargon De Basso och Mikael Westerlund

 

Vi går snart in i valrörelsen och partierna tävlar redan om att lägga de mest repressiva förslagen på kriminalpolitikens område. Politikernas förslag är präglade av retorik om hårdare tag utan att vara förankrade i kriminologiska eller andra vetenskapliga studier.

Ur ett advokatperspektiv finns därför all anledning att vara orolig över det som ser ut att utvecklas till ett rent populistval.

Regeringen och oppositionen har under mandatperioden kraftigt höjt straffen för exempelvis vapenbrott utan att trovärdigt kunna förklara på vilket sett det kommer att minska det dödliga våldet.

Det vetenskapliga stödet för en sådan minskning är nämligen svagt, alternativt obefintligt. Men det tycks inte spela någon roll när man låter populismen sätta dagordningen för det politiska samtalet.

I Dagens Juridiks webb-TV "Veckans Juridik Valspecial" har liberalerna gått så långt att partiet föreslår att polis och åklagare ska ges tillstånd att genomföra husrannsakan hemma hos människor utan att det finns någon skälig misstanke om brott, om personen i fråga tidigare är lagförd.

Detta är ett hårresande exempel på hur lätt politiker värderar grundläggande rättigheter såsom skyddet för privatlivet och den personliga integriteten.

Regeringen och oppositionen borde istället för att tävla i populistiska utspel om "hårdare tag" förslagsvis göra något åt att ungdomar i vissa områden upplever att de har lättare att hitta ett vapen än ett fast jobb med en lön som det går att leva på.

Ett tredje exempel på populistisk politik är regeringens förslag om samtyckeslag som har fullständigt sågats av Lagrådet.

Bedömningarna med samtyckesregleringen kommer enligt Lagrådet vara beroende av ett ställningstagande från den enskilde domaren av normativt slag, nämligen avseende vilket deltagande till vilka sexuella handlingar som i det aktuella fallet inte bör godkännas som fritt.

Domarens sexualmoral kommer alltså få betydelse vid bedömningen av vad som omfattas av straffansvar och inte.

Ett antal domstolar har dessutom i sina remissvar framhållit att det saknas rättsligt behov av en samtyckesreglering eftersom utgångspunkten för den nu gällande lagstiftningen är varje människas rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Trots kritiken avser regeringen och oppositionen att gå vidare med lagförslaget.

Vi har bestämt oss för att politikernas populistiska utspel inte ska få stå oemotsagda.

Den demokratiska rättsstaten angrips idag av partier från hela den politiska skalan. Vi åker därför som brottmålsbyrå till Almedalen i år för att under banderollen ”Populistvalet 2018” tala med politiker och allmänheten om varför denna utveckling måste stoppas.

Vi är medvetna om att det fortfarande finns de som tycker att advokater ska begränsa sig till att argumentera i rättssalarna och eventuellt då och då i någon fin juridisk tidskrift. Vi är dock övertygade om att samhällsutvecklingen nu kräver advokater som är beredda att kavla upp armarna för att tillsammans med andra delar av civilsamhället försvara grundläggande rättsstatliga principer.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt