Skip to content

Halv miljon för att kontrollera spelreklam - människor ska spela "måttfullt"

Foto: AP Photo/Julie Jacobson

Regeringen har ändrat reglerna kring marknads-föring av spelreklam för att motverka de negativa effekterna av spelandet. Konsumentverket tilldelas nu en halv miljon kronor för att kunna bedriva tillsyn av spelreklamen.

 

Sedan förra året gäller nya regler för spelreklam - regler som syftar till att människor ska spela "måttfullt". Dessutom gäller ett totalförbud mot spelreklam som riktar sig mot barn och ungdomar. 

Konsumentverket är den myndighet som ansvarar för tillsynen av marknadsföringen på spelmarknaden. Genom lagändringarna behöver myndigheten se över sina rutiner. Regeringen tilldelar därför Konsumentverket ett tillskott på 500 000 kronor.

Det ökade anslaget ska bland annat användas för att "säkerställa en fungerade och effektiv tillsyn över marknadsföringen samt för att Konsumentverket ska kunna bidra till den utvärdering av omregleringen av spelmarknaden som Statskontoret för närvarande genomför".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt