Skip to content

Google förlorar i svensk domstol - inte censur att tvingas ta bort namnträff på utpekad person

Google måste ta bort en sökträff som länkar till en nyhetsratikel om att en affärsman hade anmälts av ett stort antal personer för bedrägeri. Det har förvaltningsrätten beslutat och går därmed på Datainspektionens linje mot Google som åberopade grundlagens censurförbud.

 

Datainspektionen förelade under 2015 Google att vidta ett antal åtgärder till följd av att flera klagomål hade kommit in från personer som vänt sig till Google med en begäran om att vissa sökträffar skulle tas bort från Google.

Google överklagade föreläggandet när det gällde åtgärden att ta bort en viss sökträff på en persons namn.

Anmäld av 80 personer
Sökträffen länkade till en artikel i en nyhetstidning från 2006 där det framgår att ett 80-tal personer hade anmält mannen för bedrägeri.

Enligt mannen är artikeln felaktig eftersom han aldrig åtalades eller dömdes.

Google, å sin sida, hävdade att mannen var en offentlig person och att artikeln innehåller information om hans yrkesliv som det finns ett intresse att få kännedom om inför en affärsmässig kontakt med honom.

"Strider mot censurförbudet"
Enligt Google strider Datainspektionens föreläggande dessutom mot det lagliga undantaget för spridning av uppgifter för journalistiska ändamål och mot censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar nu att de uppgifter som sökträffen innehåller utgör kränkande uppgifter - bland annat med tanke på den långa tid som gått sedan artikeln skrevs och eftersom det inte framkommit något som talar för att mannen skulle ha varit misskötsam i sin yrkesroll efter 2006.

Utifrån EU-domstolens avgörande i det så kallade Google Spain-målet bedömer förvaltningsrätten att föreläggandet inte strider mot undantaget för journalistiska ändamål - även om själva artikeln som sådan skulle lyda under undantaget.

Artikeln påverkas inte
Förvaltningsrätten anser inte heller att föreläggandet strider mot censurförbudet eftersom själva artikeln inte påverkas.

Föreläggandet från Datainspektionens fastställs därför i denna del.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt