Skip to content

Google förlorar i svensk domstol - inte censur att tvingas ta bort namnträff på utpekad person

Google måste ta bort en sökträffa som länkar till en nyhetsratikel om att en affärsman hade anmälts av ett stort antal personer för bedrägeri. Det har förvaltningsrätten beslutat och går därmed på Datainspektionens linje mot Google som åberopade grundlagens censurförbud.

 

Datainspektionen förelade under 2015 Google att vidta ett antal åtgärder till följd av att flera klagomål hade kommit in till DI från personer som vänt sig till Google med en begäran om att vissa sökträffar skulle tas bort från Google.

Google överklagade föreläggandet när det gällde åtgärden att ta bort en viss sökträff på en persons namn.

Anmäld av 80 personer
Sökträffen länkade till en artikel i en nyhetstidning från 2006 där det framgår att ett 80-tal personer hade anmält mannen för bedrägeri.

Enligt mannen är artikeln felaktig eftersom han aldrig åtalades eller dömdes.

Google, å sin sida, hävdade att mannen var en offentlig person och att artikeln innehåller information om hans yrkesliv som det finns ett intresse att få kännedom om inför en affärsmässig kontakt med honom.

"Strider mot censurförbudet"
Enligt Google strider DI:s föreläggande dessutom mot det lagliga undantaget för spridning av uppgifter för journalistiska ändamål och mot censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar nu att de uppgifter som sökträffen innehåller utgör kränkande uppgifter - bland annat med tanke på den långa tid som gått sedan artikeln skrevs och eftersom det inte framkommit något som talar för att mannen skulle ha varit misskötsam i sin yrkesroll efter 2006.

Utifrån EU-domstolens avgörande i det så kallade Google Spain-målet bedömer förvaltningsrätten att föreläggandet inte strider mot undantaget för journalistiska ändamål - även om själva artikeln som sådan skulle lyda under undantaget.

Artikeln påverkas inte
Förvaltningsrätten anser inte heller att föreläggandet strider mot censurförbudet eftersom själva artikeln inte påverkas.

Föreläggandet från DI fastställs därför i denna del.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Har inte den offentlige personen något namn?

Google är numera komplett värdelöst med sina tillrättalagda sökresultat. Och så kartläggningen av sina användare.

Jag har blivit rekommenderad DuckDuckGo [ https://duckduckgo.com ] som sökverktyg. Jag använder Google Chrome för de applikationer som kräver den nätläsaren. Jag använder Internet Explorer för en annan applikation eftersom det är praktiskt för mig att använda tre olika nätläsare. Allmän surfning gör jag med Mozilla Firefox [ https://www.mozilla.org/en-US/ ] Mina bankaffärer sköter min sambo på sin dator.

Mitt upplägg framgår av den här sidan: http://diginpast.se/ostkanten/swe/link/index.html

Jag har fått lära mig att man ska akta sig för program som ingår i exempelvis Windows. Det verkar vara samma sak med Google. Facebook använder jag inte. Fast har man inget att dölja så? Paddor och smarta fånar känner jag inte till.

Epost är ett kapitel för sig.

Kommentarer överflödiga:

A privacy reminder from YouTube, a Google company
Scroll down and click “I agree” when you’re ready to continue to YouTube, or explore other options on this page.

To be consistent with data protection laws, we’re asking you to take a moment to review key points of Google’s Privacy Policy. This isn’t about a change we’ve made — it’s just a chance to review some key points.
Data we process when you use Google

When you search for a restaurant on Google Maps or watch a video on YouTube, for example, we process information about that activity - including information like the video you watched, device IDs, IP addresses, cookie data, and location.
We also process the kinds of information described above when you use apps or sites that use Google services like ads, Analytics, and the YouTube video player.

Why we process it

We process this data for the purposes described in our policy, including to:

Help our services deliver more useful, customized content such as more relevant search results;
Improve the quality of our services and develop new ones;
Deliver ads based on your interests, including things like searches you've done or videos you've watched on YouTube;
Improve security by protecting against fraud and abuse; and
Conduct analytics and measurement to understand how our services are used.

Combining data

We also combine data among our services and across your devices for these purposes. For example, we use data from trillions of search queries to build spell-correction models that we use across all of our services, and we combine data to alert you and other users to potential security risks.

Tip: If you sign in to your Google Account before agreeing, we'll remember your choice across all of your signed-in devices and browsers.

Dagens juridik: skärpning! Första meningen i ingressen till denna artikeln innehåller tre stavfel, lite korrekturläsning innan man publicerar artiklar månne?

Förfall:Skärpning !

"Stor bokstav efter kolon
Använd stor bokstav efter kolon om det handlar om en replik:
Hon sa: ”Vad menar du med det?”
Använd också stor bokstav efter kolon om det är
ett citat
något som har karaktär av citat
en uppmaning
ett utrop
en fråga."

BRA

Bör tilläggas att DI fick in 1000 tals klagomål. Ett av klagomålen avsåg en man som intygade att hans fru inte var en slampa... DI valde ut 13 ärenden varav Google överklagade ärendet nedan. Nu har snart 3 år förflutit och ärendet kommer att överklagas i ett par år till.

Den kränkte person nedan skulle istället stämt Google direkt i Stockholm tingsrätt och begärt förenklat tvistemål. Kostnad 30-40 tkr. Då hade länken varit borta nu. Jag har fått bort 100 tals länkar på alla möjliga sätt.

Jag har också fått bort en del länkar genom att gå till ursprungskällan. Google är ett mycket bra verktyg för att spåra upp ursprungskällorna.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.