Skip to content

Gemensam plan för konkurrerande rörelse - miljonskadestånd till före detta arbetsgivare

Foto: DJ

Arbetstagarnas har haft en gemensam plan för att starta den konkurrerande verksamheten. De har därför agerat illojalt mot sin arbetsgivare och ska betala skadestånd på 2,1 miljoner kronor. Det slår Arbetsdomstolen fast.

 

De tre personerna var tidigare anställda av ett transportbolag som transportledare, säljare och transportchef men sade upp sig för att börja arbeta hos ett konkurrerande företag.

Arbetstagarna var "i vart fall under perioden den 2 mars–2 april 2015" – under pågående anställning hos transportbolaget –aktieägare i det konkurrerande företaget.

Tidigare vice VD
En av transportledarna, som tidigare hade varit vice VD för transportbolaget, är sedan den 2 mars 2015 aktieägare och styrelseledamot i det konkurrerande bolaget.

För transportföretagets räkning väckte Biltrafikens Arbetsgivarförbund talan vid Arbetsdomstolen mot Unionen, där säljaren och transportledaren var medlemmar. Transportbolaget väckte även talan mot den före detta transportchefen och mot konkurrenten.

Tvisten handlade om man kunde anse att arbetstagarna hade brutit mot sin lojalitetsplikt och mot lagen om företagshemligheter under sin anställning och om konkurrentbolaget var skadeståndsskyldigt mot transportbolaget för att ha röjt och utnyttjat de företagshemligheter som arbetstagarna hade tagit med sig.

I hög grad samordnat
AD kommer nu fram till att arbetstagarnas agerande har varit "i hög grad samordnat" i en gemensam plan för att starta den konkurrerande verksamheten.

De har agerat illojalt under sina anställningar hos transportbolaget på ett sätt som har orsakat bolaget en ekonomisk skada på 2,1 miljoner kronor.

"Under en period var arbetstagarna aktieägare i K (konkurrenten) och tanken var att de åter skulle bli delägare i K sedan deras anställningar hos T (transportföretaget) upphört".

Dog under processen
AD anser att skadeståndsskyldigheten ska fördelas lika mellan arbetstagarna som ska ersätta transportbolaget med 700 000 kronor vardera.

Dödsboet efter transportledaren, som dog efter huvudförhandlingen, och säljaren ska därutöver betala 100 000 kronor vardera i allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet medan Transportchefen ska betala lika mycket i allmänt skadestånd för brott mot lagen om företagshemligheter.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt