Skip to content

"Fyra av tio kvinnor i advokatbranschen känner sig missgynnade - dags att växla upp"

DEBATT - av Louise Meijer, jurist och grundare av Justitiapriset och Magnus Hedberg, VD för Jusek och jurymedlem

 

Fyra av tio kvinnor i advokatbranschen upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter och tre av tio anser sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap.

Nu är det dags för advokatbranschen att växla upp jämställdhetsarbetet. I dag delar vi ut Justitiapriset till den affärsjuridiska byrå som är bäst på jämställdhet.

Jusek genomför återkommande undersökningar om villkoren i advokatbranschen. Resultaten från den senaste undersökningen visar att 43 procent av kvinnorna upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter och drygt 30 procent anser sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap.

I Juristbarometern 2018 svarar nästan varannan kvinnlig jurist att deras hälsa påverkats negativt av arbetet. Motsvarande siffra för manliga jurister är knappt var tredje. Om du är kvinna eller man påverkar alltså både villkor och arbetsmiljö i juristbranschen.

Samtidigt är en majoritet av studenterna på landets juristutbildningar i dag kvinnor. Detsamma gäller biträdande jurister på advokatbyråerna. Men få kvinnor går vidare till advokatrollen och blir delägare. Endast var femte delägare på advokatbyråerna är kvinna.

Det är uppenbart att många kvinnor väljer att lämna branschen efter några år, ofta för att yrket uppfattas som svårt att kombinera med föräldrarollen. Detta är problematiskt både ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett branschperspektiv. Självklart måste även juristyrket gå att kombinera med föräldrarollen, både för kvinnor och män.

Att branschen i dag inte erbjuder kvinnor och män möjligheten att göra karriär på lika villkor riskerar att bli problematiskt för kompetensförsörjningen. En betydande andel av våra blivande jurister är kvinnor men vad händer om unga juristkvinnor inte ser någon framtid som advokater?

Knappt hälften av de nyutexaminerade juristerna söker sig till privat sektor efter examen - och där är advokatbyrå fortfarande den vanligaste arbetsgivaren. I Juseks senaste undersökning bland nyutexaminerade jurister ser vi att andelen som väljer advokatbyrå som sitt första jobb har minskat, särskilt bland kvinnor.

En tolkning är att arbetsmarknaden för jurister har breddats och att karriärvägarna blir fler. En annan att villkoren på advokatbyrå inte längre uppfattas som lika attraktiva. För advokatbyråerna innebär detta att kampen om talangerna hårdnar.

Vi vet också att det är andra faktorer än lön och hög status som klättrar på listan över vad nyutexaminerade jurister värdesätter hos framtida arbetsgivare. Den yngre generationens jurister är mer värderingsdrivna och söker en arbetsplats de kan vara stolta över. För att attrahera dem är ett aktivt jämställdhetsarbete sannolikt en hygienfaktor.

För att uppmärksamma advokatbyråer som lägger tid och kraft på jämställdhetsarbetet instiftades Justitiapriset 2016. Priset delas ut till den affärsjuridiska byrå som arbetar bäst med jämställdhet och förra årets pristagare blev advokatbyrån Delphi.

När vi i dag delar ut priset för andra året i rad hoppas vi att prisutdelningen också blir ett tillfälle att fortsätta samtalet om hur juristbranschen kan växla upp jämställdhetsarbetet. Problemen har vi pratat länge om - nu är det dags att lyfta fram lösningarna.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Kan förstå känslan av att vara "missgynnad" men det är nog ofrånkomligt om man har ansvar för såväl barn som klienter och dessutom riskerar "snubbor" och stupstockar från de domstolar man " frekventerar". Till det ska läggas kravet att täcka sina kostnader och kunna ta ut en hygglig lön. Nu är det inte bara advokatbranchen som har problemet utan det torde gälla alla arbeten där man arbetsmässigt och ekonomiskt inte kan förlita sig på sina kolleger.

Ser man på humanjuridiska byråer och då särskilt familjerättsliga- och brottmålsinriktade byråer så finns det gott om sådana där det endast är kvinnor som medarbetare. Elsiabeth Massi Fritz advokatbyrå är väl kanske det mest klara exempel på det. Men visst det är nog bara en slump att alla som var bäst kvalificerade också råkade vara kvinnor.

Vad är det för skillnad mellan advokatbranschen och juristbranschen?

Det vore nog bra ifall fler duktiga kvinnliga advokater startade egna byråer, rekryterade både kvinnor och män (gärna lika många av varje), samt skapar de jämställda moderna arbetsplatser som efterfrågas av så många. Den fria konkurrensen löser resten.

"Att branschen i dag inte erbjuder kvinnor och män möjligheten att göra karriär på lika villkor riskerar att bli problematiskt för kompetensförsörjningen"

Lika villkor, är det när män måste jobba 60-70 timmar i veckan för att göra karriär och kvinnor samtidigt ska förväntas göra 40 timmar? Jämställdhet on point där!

60 -70 h per vecka? Tss. De jobbar givetvis 7x24 h per vecka. Jo, för det var jobbigt att andas ut luften och för det måste de givetvis ta betalt.

Precis som gällande många andra yrken så att någon känner sig missgynnad innebär inte att det faktiskt är så.

Jämställdhet innebär inte att alla ska ha samma lön eller förmåner oavsett om de väljer att lägga sin tid och ansvarstagande på arbetet eller familjen och inte heller oavsett hur mycket man väljer att arbeta. Sluta istället dalta med kvinnorna i advokatbranschen, de är fullt kapabla att ta sina egna beslut och även fullt kapabla att ta konsekvenserna av de besluten, det är daltandet som är ojämställt och sexistiskt, inte resultaten.

Om man vill förändra spelregler så ska det göras där det finns bevisad särbehandling, inte där någon på oklara grunder känner sig ofördelaktigt behandlad för att de inte både kan äta kakan och ha den kvar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.