Skip to content

Förlorar mot fd sambo - tillgång till lägenhet genom nycklar ger ingen skyldighet dela kostnader

Bara för att kvinnan behöll nycklarna till den ge-mensamma bostaden efter separationen så innebär det inte att hon ska anses ha haft tillgång till lägenheten. Hon behöver därför inte ersätta sin före detta sambo för månadskostnaderna. Det har hovrätten slagit fast - och HD beslutar nu att det inte finns skäl att pröva målet.

 

 

Bodelningsförrättaren meddelade ett bodelningsbeslut mellan två före detta sambor som hade separerat.

Paret - en 30-årig man och en 27-årig kvinna - hade varit tillsammans i drygt två år och köpt en bostadsrätt där de också hade bott. Kvinnan äger 35 procent av lägenheten. När förhållandets upphörde flyttade kvinnan ut från lägenheten.

Begärde jämkning
När bodelningen var färdig gick vände sig mannen till Uppsala tingsrätt och begärde jämkning.

Ett av skälen till detta var att kvinnan hade behållit nycklarna till lägenheten 14 månader efter separationen och därmed haft tillgång till den gemensamma bostaden, ansåg mannen som därför ansåg att hon var skyldig att ersätta honom för månadsavgifterna.

Kvinnan menade å sin sida att hon endast behållit nycklarna för att få tillgång till ett postfack i trappuppgången.

Nycklarna räcker inte
Tingsrätten instämde i bedömningen att kvinnan inte kunde anses ha haft tillgång till lägenheten efter separationen bara för att hon hade behållit nycklarna och att hon därför inte var skyldig att betala någon ersättning till mannen.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som fastställde tingsrättens dom. Han överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva målet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt