Skip to content

Föräldrar ska inte alltid ha rätt att få veta att barn ska förhöras - skapar risk för våld

Foto: Anders Wiklund/TT

Riksdagen vill att regeringen utreder möjligheten att skjuta upp - eller helt låta bli - att underrätta vårdnadshavare när deras barn ska förhöras. Enligt riksdagen riskerar dagens lagstiftning att sätta barn som har utsatts för brott i riskzonen vid till exempel hedersvåld.

 

Riksdagen har riktat en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda möjligheten att förhöra barn utan att underrätta föräldrarna.

Idag är möjligheten att förhöra barn som kan ha utsatts för brott utan att berätta det för vårdnadshavarna är begränsad. 

Enligt justitieutskottet, som har behandlat frågan, riskerar kontakten med vårdnadshavare att försämra barnets situation om familjen får reda på förhöret. 

Detta gäller särskilt då barn kan ha utsatts för till exempel hedersrelaterad brottslighet eller annat typ av våld från en familj- eller släktmedlem. 

Riksdagen vill därför att regeringen bör överväga att göra det möjligt att antingen skjuta upp eller att helt låta bli att underrätta vårdnadshavare om förhör med barn, om det riskerar att försämra för barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt