Skip to content

"Fler poliser, hårdare tag och militär i utsatta områden... Naiviteten kvarstår i rättspolitiken"

DEBATT - av Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige, fd polis och fil. dr.

 

Den politiska debatten om otrygghet och brottslighet handlar nästan uteslutande om fler poliser, ny lagstiftning, hårdare tag och behov av militären i utsatta områden. 

Många av de förslag som diskuteras går dock på tvärs med internationell forskning. Politikerna behöver ta hjälp av de mest erfarna experterna inom brottsbekämpning för att få bukt med situationen. 

Under den senaste tiden har en rad politiker konstaterat att de har varit naiva när det gäller synen på brottsligheten och otryggheten i Sverige. Det gäller inte minst beträffande situationen med ett 60-tal utsatta områden med påtaglig brottslighet, stor otrygghet och parallella samhällsstrukturer.

Problemet är dock att partierna inte verkar ha lärt sig särskilt mycket och att naiviteten tycks kvarstå.

Det framgår inte minst av den politiska debatten som i princip uteslutande handlar om fler poliser, ny lagstiftning, hårdare tag och behov av militären i utsatta områden.

Eftersom det saknas en ordentlig analys av orsakerna bakom polisens problem vet vi inte ens om fler poliser är lösningen. Och hur ska vi snabbt få fram fler poliser när det tar minst fem år att rekrytera, utbilda och få ut effekt av en nyutbildad polis?

Inte heller de straffskärpningar som nu föreslås kommer att få omedelbara effekter eftersom lagstiftningsprocessen är ett trubbigt vapen som tar tid. Att därefter få landets domare att börja tillämpa straffskärpningarna kommer inte heller att gå över en natt.

Många av de förslag som diskuteras går på tvärs med internationell forskning och erfarenhet där andra faktorer lyfts fram som viktiga i kampen mot brottsligheten. De viktigaste lärdomarna visar på:

  • Betydelsen av en lokalt förankrad polis som bygger tillit och legitimitet. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är processuell rättvisa, "procedural justice", som handlar om att polisen alltid måste vara rättvis, delaktig, transparent, opartisk och ha en öppenhet i processen.
  • Insikten om att vi inte kan ”arrestera” oss ur den aktuella situationen; brottsligheten är alldeles för omfattande. Fokus måste istället vara på att förebygga och förhindra att brott uppstår genom både sociala insatser och så kallad situationell brottsprevention.
  • Förståelsen för att brottsbekämpningen bara till en begränsad del bedrivs av polisen. Den verksamhet som slår vakt om rättssamhället kallas för ”law enforcement”. Polisen är självklart den viktigaste myndigheten i sammanhanget, men det finns även andra aktörer som är viktiga för att upprätthålla lagarna - till exempel kommunerna.
  • Behovet av ett evidensbaserat arbetssätt, med betoning av kontextuella aspekter. Arbetssättet behöver anpassas efter den aktuella situationen, bara för att en modell fungerat i Amsterdam behöver den inte fungera i Malmö. En viktig del i detta sammanhang är vikten av ”prakademiker”, det vill säga personer som förstår både forskningen och de praktiska förutsättningarna.
  • Vetskapen om att vi aldrig får tala om poliser i termer av ”krigare” eller i termer som ”vi” och ”dem” och heller aldrig skicka in militär i utsatta områden.

Vad kan då göras för att vända det utsatta läge som vi har hamnat i? 

Regeringen bör snarast tillsätta en "Parlamentarisk förnyelsekommission för rättsstaten" för att klara ut hur landets samlade brottsbekämpande verksamhet ska se ut för att kunna möta dagens och morgondagens brottslighet.

Några frågor som behöver besvaras, med kritiskt tänkande som grund, är hur uppgifts- och ansvarsfördelningen ska vara mellan staten och kommunerna och vad andra aktörer, främst näringslivet, kan göra.

Den moderna evidensbaserade polisforskningen måste ges möjlighet att påverka utvecklingen, till skillnad från den nyligen genomförda polisreformen.

Andra viktiga frågor handlar bland annat om demografin, möjligheterna att få tag på kompetent personal, integrationen, den organiserade brottsligheten, internationaliseringen, terrorismen och skyddet av demokratin. 

Ytterst handlar dessa rättsstatsfrågor om skyddet av demokratin och vårt demokratiska styrelseskick.

Det finns därför all anledning att inte enbart överlåta utvecklingen till enskilda myndigheter och myndighetschefer. Situationen är så allvarlig att frågorna måste hanteras av våra politiker i samarbete med de mest erfarna experterna.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

http://blaljus.nu/nyhetsartikel/professorer-oeniga-om-boten-mot-brotten
Nu ställer Magnus Lindgren också upp för Sarnecki som kämpar för sin heder och för advokaterna. Vi kan inte fortsätta med den kriminalpolitik som inte klarar dagens kriminalitet.
Det går att bygga bort en del vilket SVT i morse redovisade. I Gårdsten, Göteborg har man lyckats och fått utmärkelse av Magnus Lindgrens Tryggare Sverige. Det receptet är bra men det fungerar inte på den samhällsfarliga gängbrottsligheten. Att hänvisa till "forskning" är bara ett sätt att avfärda alla de som nu i desperation kommer med andra förslag.

Sverige....... Vi är så _______ naiva.
Polisen ska prata buset tillrätta.
Polisen står och tittar på när bilarna brinner. På en fråga varför dom inte ingriper svarar insatsledaren att det skulle bli värre imorgon om dom grep __________ som brände bilarna.

Och i mina ögon så är det inte bara en fråga om resultat, och vilka åtgärder som skulle reducera problemen. Det är en fråga om rätt eller fel. Gör rätt, även om effekten på kort sikt blir att problemen blir större.

Det är bara ursäkter att dom är fast i utanförskap, att det inte finns något att göra, o.s.v.
Och att åtgärderna då skulle vara i förebyggande form, bygga bort problemen, m.m.
Vi har alla ett eget ansvar.

Sverige är ett förlorat land. Ni har bara inte insett det än. Men snart. När effekten visar sig av det politikerna uttrycker som att behovet av välfärd ökar fortare än skatteintäkterna.
För er 85% som inte kan räkna ut vad det innebär, så betyder det kraftiga skattehöjningar, minskad välfärd, att vi idioter som arbetar måste göra det till vi är 75 år.

Och vems fel är då allt detta? Svaret finns i spegeln.

Dom stackars barnen...

https://petterssonsblogg.se/

Så fort jag ser inlägg om "evidensbaserad forskning" eller liknande brukar jag undra var den finns. Oftast hänvisas man till gammal skåpmat eller indirekt till den genom påstått nyare "forskning" som refererar till forna tider då det stora flertalet kriminella var av helsvenskt ursprung. Att nutidens grövre kriminalitet domineras av personer med invandrarbakgrund, främst från Somalia, Syrien, Afghanistan, Irak, Turkiet (för att nämna några utomeuropeiska länder) talas det tyst om i den offentliga debatten.

Kanske dags att Brå sätter fart och presenterar en någorlunda aktuell bild av verkligheten och att politiker, domare m.fl. tar intryck av dess resultat och börjar fundera över vilka riktade insatser som kan visa sig effektivare än de "evidensbaserade"?

Tommy Hanssons artiklar i Blåljus tar delvis upp skillnaden mellan dagens klientel och det som "forskarna" gärna lutar sig mot.
http://blaljus.nu/nyhetsartikel/professorer-oeniga-om-boten-mot-brotten

I Expressen finns också en artikel som är mindre snäll mot Jerzy Sarnecki.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ingen-kan-skruva-v...

Naturligtvis krävs det förebyggande åtgärder men när en eldsvåda uppstått kan man inte släcka den genom att enbart fortsätta diskutera vad som orsakat den och vad som kunde ha gjorts för att förebygga. Ibland krävs akuta åtgärder.

Det ger onekligen ett naivt intryck när "experter" tror att de kriminella är mer känsliga för upptäcktsrisken än den eventuella påföljd som i värsta fall hotar. Tror man verkligen att de ungdomar som dras in i diverse kriminella gäng bryr sig om huruvida de upptäcks eller ej när det gäller mindre allvarliga brott? Flertalet som figurerar i våra domstolar skrattar enbart åt så naiva resonemang.

När jag var tonåring för drygt 50 år sedan var det en stor skam om någon gjorde sig skyldig till snatteri. Idag är det inte ens lönt att anmäla mindre allvarliga brott, vilket med stor sannolikhet påverkar brottsstatistiken.

Precis.
Nu har vi sprutat bensin på den här branden jävligt länge och då ska ingen jävel komma med sin omoderna "evidensbaserade forskning" som säger att det är bättre att spruta vatten på den. Grabbarna i bastun och nere på Epas torg är alla överens om att det bara är att bunta ihop och slå ihjäl.

Alla måste få jobb/sysselsättning... även kriminella som önskar byta bana,
så löser sig även integrationen.

Är du allvarlig?
Tror du verkligen att alla ____________ i våra ”särskilt utsatta områden” (d.v.s. no-go-zoner) är intresserade av att, som jag, stiga upp kl. 5 varje morgon och arbeta hela dagen istället för att sitta på arslet hela dagen och låta mig försörja dom?
Och hur menar du ”få jobb”? I julklapp, eller?
Vill man jobba så är det väl bara att jobba? Vad är problemet?

Någon form av sysselsättning är a och o. ...stiger själv upp kl 5 ...

Det var inte min fråga. Jag vet att arbete är A & O. Det fick jag lära mig som barn.
Min fråga var om du verkligen tror att ”raketbyggarna” och ”forskarna” (för att citera Marie Dahlin, S, i Vänersborg) i förorterna är det minsta intresserade av att arbeta istället för att råna åldringar, råna butiker, sälja narkotika, eller bara sitta på arslet och uppbära försörjningsstöd.
För det tror inte jag. Vill man arbeta så finns det arbete. Eget ansvar!

Det där var hets mot folkgrupp iåtminstone två gånger. Kan jag få ditt namn och din adress så jag kan anmäla dej till oss som har hand om att.

Ok.
Lycka till med det.

Några frågor.
På vilket sätt är det jag skriver hets mot folkgrupp?
Och vilken folkgrupp skulle det i så fall vara?
Hur gammal är du (undrar eftersom du uppenbarligen inte kan skriva)? 8 år kanske?
Har du hört talas om FNs artikel 19?

Avslutningsvis så är jag tacksam om du ger mig dina personuppgifter så att jag kan komplettera min anmälan om falsk angivelse. Dumjävel.

Nyckeln till framgång är arbete. Nu visar det sig att de som befolkar utanförskapsområdena inte direkt har den kompetensprofil som efterfrågas i dag. Ska vi vara korrekta så var det många år sedan en matchning hade utsikter att lyckas. Jag kommer ihåg ett uttalande av Per "Grynet" Gyllenhammar från den tiden han var engagerad i Folkpartiet och det löd ungefär så här; "Det råder inte brist på angelägna uppgifter att utföra, det är finansieringen som är problemet".

Så här tre och en halv månad före valet har jag ett förslag som inte bara löser integrationen och minskar "pullfaktorn", det är också redan finansierat. Slopa samtliga bidrag för de med utländsk härkomst och erbjud beredskapsarbeten istället. Med beredskapsjobb kan vi inte bara öka personaltätheten på äldreboendena, vi har massvis med händer som kan städa upp, skotta snö och i värsta fall kan vi bygga väg och järnväg med korp, hacka och spade som för hundra år sedan.

Det spelar egentligen ingen roll vad sysselsättningen består av så länge det inte hotar riktiga jobb och ligger i svenska folkets intresse. Vi får något uträttat för alla satsade miljarder, det ger en dygnsrytm som säkert uppskattas av grannar, det ger en naturlig integrering i samhället samt ger förtryckta kvinnor arbetslivserfarenhet. Det håller dessutom personer borta ifrån kriminella gäng och har man jobbat hårt en hel dag minskar lusten till samhällsomstörtande verksamhet på kvällen.

Förslaget är utan royalty och copyright så det är bara att kopiera. Ni behöver inte ens säga varifrån det kommer.

Esse non videri

Det oikofobiska politiska etablissemangets invandringspolitik kombinerat med generösa välfärdsförmåner har under lång tid fokuserat på att locka hit invandrare från svårintegrerade kulturer, läs MENA-länder. Istället för nationell enighet, svenska traditioner och värderingar har det politiska etablissemanget favoriserat Multikulti (det mångkulturella samhället).

2007 - 2016 var den totala immigrationen till Sverige 1141319, vilket delat på en befolkning på 10 miljoner ger 114 immigranter per 1000 invånare. Tyskland hade för motsvarande period 89 immigranter per 1000 invånare.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Enligt BRÅ 2005:17 har utrikesfödda, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, en överrisk på 2,5 för att bli polisanmälda för samtliga brottstyper. För våldtäkt är dock överrisken 5,0. För sexualbrott är överrisken 3,2. För misshandel är överrisken 3,0. För brott mot narkotikastrafflagen är överrisken 2,0. För rån är överrisken 4,1.

Massinvandringen och utrikesföddas överrisker vid polisanmälda brott är en giftig cocktail, som det politiska etablissemanget har trugat i Moder Svea.

Det krävs ingen större analytisk förmåga, vilket det politiska etablissemanget uppenbarligen saknar, varför vi har social oro i det svenska samhället som är grogrunden till kriminalitet.

Det oikofobiska politiska etablissemangets invandringspolitik - som dom har fått mandat av väljarna att driva.

Problemet är ju inte politikerna, massmedia, Malena Ernman eller ens alla ensamkommande barn.

Problemet är att svensken i gemen är dum i huvudet, och helt saknar förmåga att förstå konsekvenserna av sitt eget handlande (orsak verkan).
D.v.s. man röstar på 7-klövern. Verkan = hundratusentals ___________ väller in i landet. Vilket i sin tur medför kostnader på hundratals miljarder. Och dessa pengar kan man ju inte trolla fram, utan dom tas från äldreomsorg, skola, vården, o.s.v.
Och vart tror ni dom 10 kr skatt per liter drivmedel går? Bättre vägar?

Vi har det som vi förtjänar. Som man bäddar får man ligga. Svårare än så är det inte.

Vilken kassako vi svenska bilister är för svenska staten.
Räkna med ca: 10 kr skatt per liter multiplicerat med en total försäljning av diesel och bensin på nära 10 miljarder liter.
D.v.s. runt 100 miljarder riksdaler.
Hur många ensamkommande flyktingBARN blir det?

Du har fel Guy
Flyktingarna är en kostnad bara på kort sikt. Sedan så är det en investering. Det har vår Statsminister sagt.
Sedan så kan man inte ställa grupper mot varandra. Att vi bränner mångmiljardbelopp på ”flyktingar” har ju ingenting att göra med neddragningarna i vård och omsorg. I Sverige har vi råd med allt till alla. Schyffert säger ju att det bara kostar som en pizza.
Att polisen i Östersund nu igen går ur och säger att kvinnor inte ska gå ut är ju bara en bonus.

Internationell forskning?

Har man någonstans i modern tid prövat att övergå från ett "släpp ut alla" paradis för kriminella-system som sveriges och istället låsa in alla grova återfallsförbrytare på livstid? Finns det solida data att utgå ifrån eller handlar det om teorier baserade mer på ideologi än på fakta?

Ett mantra som upprepas ofta när det gäller kriminalpolitik är att hårdare straff inte minskar brottsligheten men det är helt enkelt inte rimligt. Sitter gängbrottslingarna i fängelse (eller avrättas, i de system som tillåter sådant) så kan de inte begå nya brott. Det är heller inte rimligt att det automatiskt skulle dyka upp nya brottslingar som tar de inlåstas plats. De är människor, trots allt. Inte mögelsvampar.

Det kanske är dyrare för samhället att ha dem inlåsta än att låta dem springa lösa och begå brott, men det är något helt annat.

"aldrig skicka in militär i utsatta områden"

Sluta med förskönande omskrivningar! Har du ett upplopp som fordrar ett resolut ingripande kan det teoretiskt vara gångbart med militär.

När det gäller brottsbekämpning bör, förutom målet att minska företagna brott, hänsyn tas till vilka åtgärder som är samhällsekonomiskt billiga. Tänk så mycket skattepengar som går åt till brottsligheten.

Jag saknar två punkter i den här inlagan.

• Eget ansvar
• Uppfostran

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.