Skip to content

Fel ålder ska kunna leda till ny rättegång - lagändring efter HD-beslut om gruppvåldtäkt

Foto: Paul Madej/TT

Reglerna för resning bör ändras så att även ålder på den tilltalade kan åberopas - oavsett om straffet riskerar att bli högre eller lägre. Det förslås i en ny utredning. Bakgrunden är den HD-dom från 2016 där ny ålder på en våldtäktsman inte ansågs vara skäl för resning. 

 

Det är lagmannen vid Eskilstuna tingsrätt, Per Lennerbrant, som har utrett om bestämmelserna om resning i brottmål bör ändras så att det går att bevilja resning när det har kommit fram nya uppgifter om den tilltalades ålder.

Han förslår nu att detta alltså ska bli möjligt.

Det var hösten 2016 som Högsta domstolen sade nej till att ompröva ett mål om gruppvåldtäkt där en av de dömda visade sig vara äldre än vad man hade utgått från i tingsrätt och hovrätt.

Trodde han var 16 år
Mannen var en av de som dömdes för den uppmärksammade gruppvåldtäkten vid Fåfängan i Stockholm och han fick sluten ungdomsvård eftersom domstolarna utgick ifrån att han var 16 år.

Riksåklagaren åberopade sedan nya bevis för att mannen i sjäva verket var 20 år. Högsta domstolen avslog dock begäran om resning.

Nu föreslås alltså att resning ska bli möjlig om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade sannolikt var äldre än vad domstolen ansåg var bevisat och att hen därför sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd.

Den nya resningsgrunden ska bara gälla fall då den tilltalade begått brottet innan han eller hon fyllt 21 år.

Ska gälla även yngre
Det föreslås också en bestämmelse om resning till den tilltalades fördel om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade var yngre än vad domstolen kommit fram till och därför sannolikt skulle ha dömts till en mildare påföljd.

Det föreslås också ett undantag från en regel som brukar kallas för förbudet mot "reformatio in pejus" - det vill säga förändring till det sämre - som förhindrar en domstol från att döma till ett strängare straff än vad en lägre domstol har gjort när endast den tilltalade har överklagat.

Det föreslagna undantaget går enligt förslaget ut på att "förbudet inte ska gälla om det under rättegången kommer fram nya uppgifter om den tilltalades ålder".

Undantaget, som också är tillämpligt på till exempel en fråga om utvisning, föreslås även gälla i ett mål som återupptagits efter att resning beviljats till nackdel för den tilltalade.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt