Skip to content

Fel ålder ska kunna leda till ny rättegång - lagändring efter HD-beslut om gruppvåldtäkt

Foto: Paul Madej/TT

Reglerna för resning bör ändras så att även ålder på den tilltalade kan åberopas - oavsett om straffet riskerar att bli högre eller lägre. Det förslås i en ny utredning. Bakgrunden är den HD-dom från 2016 där ny ålder på en våldtäktsman inte ansågs vara skäl för resning. 

 

Det är lagmannen vid Eskilstuna tingsrätt, Per Lennerbrant, som har utrett om bestämmelserna om resning i brottmål bör ändras så att det går att bevilja resning när det har kommit fram nya uppgifter om den tilltalades ålder.

Han förslår nu att detta alltså ska bli möjligt.

Det var hösten 2016 som Högsta domstolen sade nej till att ompröva ett mål om gruppvåldtäkt där en av de dömda visade sig vara äldre än vad man hade utgått från i tingsrätt och hovrätt.

Trodde han var 16 år
Mannen var en av de som dömdes för den uppmärksammade gruppvåldtäkten vid Fåfängan i Stockholm och han fick sluten ungdomsvård eftersom domstolarna utgick ifrån att han var 16 år.

Riksåklagaren åberopade sedan nya bevis för att mannen i sjäva verket var 20 år. Högsta domstolen avslog dock begäran om resning.

Nu föreslås alltså att resning ska bli möjlig om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade sannolikt var äldre än vad domstolen ansåg var bevisat och att hen därför sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd.

Den nya resningsgrunden ska bara gälla fall då den tilltalade begått brottet innan han eller hon fyllt 21 år.

Ska gälla även yngre
Det föreslås också en bestämmelse om resning till den tilltalades fördel om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade var yngre än vad domstolen kommit fram till och därför sannolikt skulle ha dömts till en mildare påföljd.

Det föreslås också ett undantag från en regel som brukar kallas för förbudet mot "reformatio in pejus" - det vill säga förändring till det sämre - som förhindrar en domstol från att döma till ett strängare straff än vad en lägre domstol har gjort när endast den tilltalade har överklagat.

Det föreslagna undantaget går enligt förslaget ut på att "förbudet inte ska gälla om det under rättegången kommer fram nya uppgifter om den tilltalades ålder".

Undantaget, som också är tillämpligt på till exempel en fråga om utvisning, föreslås även gälla i ett mål som återupptagits efter att resning beviljats till nackdel för den tilltalade.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Det här är ett växande problem. Den som följt debattören och ledarskribenten Merit Wager har tack vare hennes utomordentliga kontakter med Migrationsverkets personal blivit upplyst om att i början av seklet hade i stort sett alla giltiga ID-handlingar. Nu är siffrorna de omvända. Pass och ID-handlingar har ofta "förkommit" medan mobiltelefoner och kontanter inte gjort det. Ramptjänstpersonal och underhållspersonal vid flygplatsers terminaler har dock återfunnit många av dem, dock i obrukbart skick. Detta gör att det i stort sett är omöjligt att fastställa identitet och ålder på de passlösa vilket ger bekymmer för domstolarna att fastställa straff. Jag anser att den gängse vägen är fel väg att gå. För utifrån kommande personer utan giltig ID-handling bör åldern sättas till exempelvis 25 år. Det är sedan upp till den åtalade att styrka sin identitet.

Varför skriva "han eller hon". Kvinnorna är väl oskyldiga i det här sammanhanget? Det vore väl lika bra att skriva hen.

Vore bra om man även omprövar även om det kan leda till förlängt straff när det visar sig att offret är yngre än förövaren trodde?

Äsch spel för gallerierna. Politikerna har urholkat rättsstaten så mycket att ingen får en rättvis rättegång längre.

Ytterligare ett exempel.

https://www.expressen.se/nyheter/ljog-om-sin-alder-fick-lagre-straff-for...

Ja. Dessa barn. Grattis till alla er _____________ som vurmar så för dessa __________.

Vi hade rätt. Vad gäller detta också. När vi kallade dom för ________-barn.

:-)

Tänk. Det är bara ett par år sedan nästa alla politiker, massmedia, landets samlade ”kulturelit” o.s.v. stod på barrikaderna och gläfste att det minsann inte fanns någon anledning för dessa barn att ljuga om sin ålder...
Undrar vad dom säger nu? När vi vet sanningen. Att nästan alla ljög om sin ålder. Att det är vuxna män, inte barn.

Alla ovanstående experter gläfste ju sedan lika högt om det inte fanns någon som helst risk för att det skulle komma hit terrorister med flyktingströmmen...
Och hur gick det... Många döda. Mördade. Helt i onödan.

Men. Som man bäddar får man ligga. Och är huvudet dumt så får kroppen lida.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.