Skip to content

EU:s dåliga gränskontroll ett hot mot Sverige - därför förlänger regeringen vår inre gränsbevakning

Foto: Tomas Oneborg/TT

Det finns ett fortsatt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Det är regeringens motivering till att förlänga de inre gränskontrollerna i ytterligare ett halvår.

 

Beslutet fattades vid det senaste regeringssammanträdet med stöd av den EU-lagstiftningen och utifrån regeringens bedömning av det natioenlla läget i Sverige där slutsatsen är att "det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten".

Regeringen skriver:

"Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför - vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister och andra brottslingar att resa in i Schengenområdet - gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller." 

Ytterligare ett halvår
De intre gränskontrollerna i Sverige ska därmed fortsätta i ytterligare sex månader - fram till och med den 11 november. 

Enligt regeringen är det viktigt att "kontrollens lokalisering, omfattning och utformning" anpassas till vad som är nödvändigt med hänsyn till just allmän ordning och inre säkerhet.

De inre gränskontrollerna är en tillfällig lagstiftning som frångår EU-principen om den fria rörligheten - en av hörnstenarna i EU-samarbetet och inom Schengen.

Efter detta införde Sverige tillfälliga gränskontroller mot andra Schengenländer.

Har tidigare fått kritik
Enligt den svenska förordningen får inga personer som inte kan uppvisa en giltig legitimation resa över gränsen från Danmark till Sverige med tåg, buss eller passagerarfärja.

Regeringens förlängningar av gränskontrollerna har tidigare fått hård kritik av baldn annat Riksrevisionen och näringslivet i Öresundsregionen.

565 privatpersoner - så kallade öresundspendlare - har dessutom lämnat in en gemensam ansökan om skadestånd mot staten till Justitiekanslern.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt