Skip to content

El ska kunna användas när den är som billigast - ny lag om "pilotområden" till sommaren

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Elkunderna måste ge möjlighet att använda elen när den är som billigast. Dessutom ska det bli tydligare vad som gäller när elen stängs av hos en kund. Det framgår av den proposition som regeringen har lämnat till riksdagen.

 

Lagförslaget handlar om en rad förändringar på elmarknadsområdet och handlägg nu i Näringsutskottet.

Genom den nya lagen kommer bolag som tillhandahåller elavtal att kunna införa "pilotområden" för en ny typ av struktur för nätavgifterna som ska uppmuntra kunderna att använda elen när den är som billigast.

Flexiblare regler
Syftet är att flexiblare regler ska underlätta för konsumenterna och sänka kostnaderna.

I propositionen finns även ett förslag om att elnätsbolagen ska ge sina kunder bättre och enklare information om elnätsavgifterna och vilka möjligheter de har att påverka sina kostnader.

Förutom tydligare information och flexiblare användning ska också regelverket kring konsumentskydd skärps.

Bland annat ska reglerna motverka otillåten press från elnätsbolagen och felaktiga avstängningar av elen. 

Elnätsavgifterna
Genom lagen ska det därmed bli tydligt när ett elbolag får stänga av elen för en kund och vilka kostnader som elbolaget kan ta ut från kunden för avstängningen.

Förslaget behandlas nu i Näringsutskottet och ska klubbas av riksdagen den 19 juni.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt