Skip to content

Detta får en advokat inte skriva på sin privata Facebook - varnas efter anonymt tips

Även om advokatens hemsida bara är öppen för hans vänner så omfattas den av hans advokat-verksamhet när han skriver om sina uppdrag. Han har därför "allvarligt" brutit mot god advokatsed och ska tilldelas en varning. Det slår disciplin-nämnden fast sedan man mottagit ett anonymt brev.  

 

Advokatsamfundets disciplinnämnd startade förra året en granskning sedan man hade fått ett anonymt brev från någon som hävdade att de representerade en grupp advokater:

Det anonyma brevet
"Bland advokater i Göteborg med omnejd är A (advokaten) ett ständigt samtalsämne och de allra flesta är överens om att han systematiskt bryter mot samfundets etiska regler. Dessutom publicerar A regelbundet synnerligen olämpliga inlägg på sociala medier, bland annat på Facebook, vilket påverkar allmänhetens syn på advokater negativt. De är många som upplever detta problematiskt, men ingen vill anmäla honom i eget namn. Därför skickas denna anmälan in anonymt."

Skrivelsen innehöll en rad allvarliga anklagelser mot advokaten - någonting som i majoriteten av fallen slutade med att disciplinnämnden inte ansåg att anklagelserna kunde bevisas och att de därför inte kunde leda till någon åtgärd. 

Facebookinläggen
När det gällde anklagelserna om olämpliga inlägg på Facebook nämndes bland annat:

"Veckans förhandling var via länk. ..haha...känns alltid lite konstigt att inte vara med i förhandlingssalen [emoji] [i inlägget publicerat bild på en kvinna]"

"Begärd som försvarare, gäller mordförsök i Norrköping. Bara att hoppa i bilen då det är förhör 16.00....haha...blir kanske inte laglig hastighet [emoji]"

"Representerar/firar med tre klienter, åtalet ogillades...det var bara tre visemän som gillar fotboll... Skål [emojis] [i inlägget publicerat en bild på tre klienter bakifrån]" 

"180 på 100-väg.. .tredje gången polisen sympatiserar med en stressad advokat!! Den här gången på väg till häktet i Mariestad för polisförhör...tack polisen [emojis]" 

"Avundsjuka och förtal"
Advokaten anser att han är utsatt för "avundsjuka och förtal" till följd av att han är framgångsrik och får många uppdrag.

När det gäller Facebook-inläggen redovisas advokatens uppfattning i hans yttrande till samfundet:

"Hans Facebook är inte allmän och hans kommentarer eller skämt är mellan honom och hans vänner och uppenbarligen även inkluderande en avundsjuk mindre lycklig advokat... Ledsamt att inte kunna hantera 'vänners' framgång."

"Facebook-kontot är privat och riktar sig till hans närmsta vänner. Det går därmed inte för någon utomstående/allmänheten att ta del av det som skrivs. Han liksom alla andra har rätt att fritt ge uttryck för åsikter m.m."

"Kortet på honom och en kvinna är taget i enlighet med dennes önskemål för att de skulle lägga upp bilden på deras respektive Facebook-konton som ett minne av tillfället. Han har en privat relation till kvinnan och de är även vänner på Facebook. Publiceringen med bilder på honom och andra personer har skett på deras initiativ och därmed med deras godkännande."  

Omfattas av advokatverksamheten
Disciplinnämnden konstaterar inledningsvis att de publicerade Facebook-inläggen faller inom ramen för advokatens advokatverksamhet och att god advokatsed innebär en skyldighet att "iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt" och så att förtroende för advokatkåren upprätthålls.

Nämnden slår också fast att en advokat också ska "iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter".

Enligt nämnden innebär advokatens inlägg på Facebook att han allvarligt har brutit mot god advokatsed. "Vad A anfört om att Facebook-sidan inte riktar sig till allmänheten föranleder inte någon annan bedömning".

Straffavgift på 50 000
Advokaten tilldelas därför en varning för sina Facebook-inlägg.

Han får samtidigt en varning i ett annat disciplinärende där han enligt nämnden har brustit i noggrannhet när det gäller kostnadsräkningar. Eftersom advokaten tidigare har varnats och ålagts straffavgift för liknande brott mot god advokatsed slår nämnden fast att han också ska betala en straffavgift på 50 000 kronor.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt