Skip to content

"Det måste gå 25 år innan rättsövergreppen avslöjas" - advokaterna har grävt i rättshistorien

Advokaten Per E Samuelson har, tillsammans med advokaten Lena Ebervall, skrivit ”Domardansen” - en roman om en av 1950-talets så kallade rättssröteskandaler. Foto: Claudio Bresciani/TT

"Boken handlar om hur rådmannen i 25 år skyddades av makthavare i Sverige och om varför det måste ta 25 år innan ett rättsövergrepp kan avslöjas." Det säger advokaten Per E Samuelson som är en av författarna till boken "Domardansen" som är baserad på en rättsskandal från 1950-talet.

 

Advokaterna Per E Samuelson och Lena Ebervall släpper i höst sin femte verklighetsbaserade roman frpn den svenska rättshistorien.

”Domardansen” berättar historien om rådmannen Folke Lundqvist vid Stockholms rådhusrätt, som på 1950-talet var centralfigur i en av de så kallade rättsröteaffärerna. Historiens utgångspunkt är dock konstnären Gustaf Unman.

- I slutet av 20-talet hade han ärvt ett tiotal centralt belägna fastigheter i Stockholm. Därmed blev han mångmiljonär, säger Per E Samuelson till Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours.

- Han älskade att gå på krogen och måla tavlor men höll inte särskilt väl i pengarna. Arvet han fått rann till familjens förskräckelse mellan fingrarna på honom.

Gustaf Unman blev omyndigförklarad och rådmannen Folke Lundqvist utsågs till hans förmyndare. Efter några år hade dock Unmans förmögenhet försvunnit.

Konstnären anklagade domaren för att ha förskingrat pengarna.

- Han skaffade sig rådgivare – advokater – som sa samma sak. Men det slutade med att polisen en mörk novemberdag 1935 knackade på hos Gustaf Unman. Utan rättegång spärrades han in på Beckomberga. Även hans advokat hamnade på mentalsjukhus. Bakom låg påtryckningar från domare Lundqvist.

- Det utreddes i omgångar av JO och JK, av regeringen. Men alla friade den här domaren, som fortsatte att göra karriär.

20 år senare, i början av 1950-talet, väcktes det misstankar mot domaren.

- Då beslås han med förskingring i ett helt annat fall. 30-40 ytterligare offer blir kända. Då döms han till sex års straffarbete.

- Lundqvist-fallet handlade om intrigspel och vänskapskorruption. Makthavarna skyddade varandra. Ingen tror på dem som ropar, ända tills händelseförloppet tvärvänder och alla tror på dem.

Vad måste till för att åstadkomma en sådan vändning?

 - Att tillräckligt många klagar. Och att någon förstår att det här är fel, och tar tag i det. I Quickfallet var det journalisten Hannes Råstam. Här var det åklagaren Lennart Eliasson som tog sig an fajten trots alla makthavare han fick emot sig.

Till skillnad från de så kallade Haijby- och Keijne-affärerna är fallet i dag mer eller mindre bortglömt.

- Det tror jag beror på att han var just domare, att det var en av rättsväsendets egna som orsakade övergreppet. Boken handlar framför allt om hur han i 25 år skyddades av makthavare i Sverige, och om varför det måste ta 25 år innan ett rättsövergrepp kan avslöjas. Vi ser detsamma i Quickskandalen och liknande fall.

- Domare har höga tankar om sig själva. Ser de en kollega anklagas för något, så tror de inte på det.

När jag intervjuade dig för några år sedan pratade du om den ”fientliga stämning” som kan infinna sig i brottmål. Upplever du att den har avtagit?

 - Nej. Den svenska domarkåren har ett attitydproblem. I allt för hög grad utgår de från att de som är åtalade är skyldiga. Det ska vara tvärtom.

Vad möts du av för reaktioner när du påpekar detta?

 - Domarna är intresserade, men glatt oförstående. ”Vi är ju objektiva, vad menar du?” brukar attityden vara. Det här sker på det omedvetna planet.

- Det står i lagen att oskuldspresumtionen ska gälla. Men i praktiken är det tvärtom. Det råder skuldpresumtion i Sverige.

 

 

Läs en längre intervju med Per E Samuelson i Legally Yours.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

En så viktig diskussion. Som inte ens förs här på kommentarplats.

Korruptionen kommer fortsätta tills det går riktigt snett på något sätt. Det är nog bara en tidsfråga!

Ja, helt klart! Korruptionens fula tryna behöver en synlig ekonomisk systemkrasch att gömma sig bakom - en dimridå. Bakom kulisserna har den rullat sedan 2007 och är en fortsättning på Lehmankraschen, och dess haveri har stöttats upp av den amerikanska centralbankens (FED) kvantitativa lättnader (QE). Den har just rullat runt hörnet så att alla kan numera kan se den genom rubrikerna beträffande bl a bostäder och börs på mainstreammedias Dagens Industri (DI.se)

Har någonting i princip förändrats?

Tackar hjärtligast för intressant boktips! Byter det mot några jag varmt rekommenderar:

Läs professor emeritus Jacob W.F. Sundbergs böcker - särskilt "Tystnadsspiralen", "Huntford och Europakonventionen" m fl, vilka du hittar gratis på "Institutet för offentlig och internationell rätt" - IOR: http://www.ioir.se/

Vidare fd hovrättsdomaren Olle Ekstedts memoarer i två delar - "Mitt liv hos Fru Justitia", vilken också poängterar tystnaden som följde på texterna, t ex via avsaknaden av recensioner.

Uppsalaskolans ignorans av verkliga värden till förmån för maktens godtyckliga tyckande och finnande av ditten och datten har satt sina omänskliga spår i domarna under snart 100 år. Först efter 70 år - den 1 april 2018 - kom den skadeståndslagstiftning som skapade författningsmässig kontinuitet relativt EKMR: "Prop 2017/18 Skadestånd och Europadomstolen" https://www.regeringen.se/4a7c89/contentassets/b3a3dd439c5d4b5989ac5935c...

Vågar vi hoppas på att vänskapskorruptionen blir för farlig i en stat med ett upplyst folk och att tystnadsspiraler p g a medvetandeutveckling och autenticitet aldrig kan uppstå?

Carina, jag håller med om att boken verkar spännande och viktig, och att det den tar upp är angelägenhet, men jag är inte säker på att jag håller med om att ignorans av att det finns "verkliga" värden som bör beaktas, leder till godtycke från makten. Frånkännande av att det finns objektiva värden kan också tolkas som att avstånd tas från värderingar som då motsatsvis skulle vara subjektiva. Och i så fall skulle en teknisk syn på rätten kunna skydda från godtycke.

Tilllägg: Jag instämmer med Per S i att det är oerhört viktigt att domare accepterar att de inte kan styra och behärska sina omedvetna tankeprocesser. Domare är människor och inte maskiner. Om de kan erkänna det tror jag att vi skulle få beslut och domskäl av högre kvalitet.

Mats Tjernberg, ja men så länge HD skyddar dom så pass som de gör så lär de fortsätta sitt race!

Ja, precis! Domstolarna måste blåsas ut på alla nivåer, högtryckstvättas och börja från början med en sanningskultur byggd på rättsstatprinciper istället för på makt. Agnarna (frimurare och annat patrask) måste skiljas från vetet och så att säga avvisas från människornas planet.

Carina TACK för att Du vill, kan OCH vågar producera budskap här, som vänder upp och ner på det mentala TÄNK, som den svenska modellen av juridisk skolad elev är lärd, tränad och betygsatt att LYDA i nutid, nära framtid och mentala rum i varje ENskild utvecklad och ägd fyrarummare.
Lärstad den 24 maj 2018
Namn ELLER namnteckning av det rättssubjekt, som i tid och rum vill, kan OCH vågar kvalitetssäkra säkerhetsbrist i producerat budskap, med eller utan STRIKT ansvar och risk.

Vi får hoppas att de fortfarande är människor, vilka dock i så fall svårligen har låtit sig hjärntvättats. Det är möjligt att tillståndet kan reverseras - i så fall med omfattande träning i metakognition och självreflektion. De flesta får motsatt träning under sin utbildning eftersom den bygger på den skandinaviska realismens maktprinciper och inte på rättsstatsprincipen "rule of law".

Boken vi diskuterar här refererar till rättsrötan som rådde och som Vilhelm Moberg med viss framgång högg ur det friska virket. I intervjun med Samuelsson (länk i artikeln) framgår att författarnas baktanke var just att påvisa likheterna med dagens situation. Det är en bok som borde vara obligatorisk i gymnasiets samhällsprogram och i alla samhällsrelaterade universitetsutbildningar.

Det är för övrigt hög tid för en sanningstribunal!

EKMR har ignorerats i Sverige i 70 år, men har sedan 1996/2010 varit förankrad i grundlagen Regeringsformens kapitel 2. EKMR som är ett lagprövningssystem, vilket klart uppmanar domstolar och tjänstemän i bolagsmyndigheterna att lagpröva alla beslut mot EKMR, har trots detta nekat det svenska folket sina mänskliga rättigheter. Enkom för att bolagsstaten Sveriges lagstiftning vilar på hägerströmianernas (Uppsalaskolans) finnande att beslut ska vila på makt och inte på The Rule of law som i andra västerländska nationer utanför Skandinavien. Sverige är därför inte någon rättsstat utan en maktstat, och det är bara grindvakter av ett förtryckande system som skulle få för sig att skriva det du skriver.

Tack Carina Agrell för att du skriver vad som gäller i de domstolar som tillhör Sveriges rättsväsen.
Du lyfter fram denna innebörd:
...... att domstolsbeslut i Sverige vilar på makt och inte på The Rule of Law som i andra västerländska nationer utanför Skandinavien.
Denna allvarliga dysfunktion har jag försökt bekämpa i över tjugo år efter att ha upplevt många dubiösa variationer. Successivt fann jag att ALLA anställda i rättsväsendet står mer eller mindre ÖVER lagen. Gör någon tjänsteman fel - medvetet eller av vårdslöshet, så blir det ytterligt sällan ansvarsgenombrott. Den svårt tilltufsade Gräsroten får ingen gottgörelse oavsett vad. Tyvärr gäller denna skyddsmekanism även en yrkesgrupp på 6 000 civilt anställda jurister, - för att dessa är auktoriserade av Sveriges riksdag.
Oegentligheterna skyddas och bevaras även i Europadomstolen, där man kan låta sig manipuleras av svenska grindvakter när målet gäller juridiska orättfärdigheter i Sverige.
Som i ett eget fall jag ensam lyckades föra upp till prövning. Akten gallrades av "någon" så mycket att ECHR inte kunde döma på annat sätt än att fria Sverige från (i ursprungshandlingarna) mycket välgrundade misstankar om utbredd kollegial korruption bland svenska domare och advokater.

Återkommer till frågan varför i stort sett ingen uppryckning skett sedan rådman Lundqvist m fl härjade och skyddades av makten över 25 år.
Även på den tiden saknades STÖD FRÅN MEDIA, förutom den uppbackning Vilhelm Moberg lyckades få av det lilla Arbetarbladet. Orsaken är att journalister då som nu är noviser i juridik och genast backar när en hög jurist myndigt förklarar hur korrekt och välordnat allting står till i rättsstaten.
Grävande Journalister gör inte heller det jobb som behövs. På deras stora event i Helsingborgs Arena nyligen försökte jag skapa kontakt, men fick inte ens komma innanför entrédörren. Jo, om jag betalade 12 000 kronor fick jag veta. Kan inte förstå varför en förening med Gräv som inriktning gör sig ouppnåeliga för fysisk kontakt med dem som bjuder på dukat bord med många värdefulla uppslag??

Jag skulle inte ha för stora förhoppningar. Man måste vara medveten om vad det är man hoppas på. Att svenska jurister skall börja se på sig själva som de i verkligheten är. Inse hur svårt det kommer att bli! Min "gissning" är att det lär ta nån eller några generationer till innan Sverige når upp till den standard jag skulle önska. Men det kommer nog till sist även om motståndet kommer att vara monumentalt på sina håll. :):)

Jag håller helt med dig, men det är vad som krävs för att Mats Tjerbergs tro på domarnas naturliga attitydförändring skulle kunna realiseras. Det säger - precis som du påpekar - ganska mycket om hur hopplöst ett sådant projekt är... :-)

Det är bara genom generationsskiftena som möjligheten uppstår. Mer materiellt dämpade ungdomar som brinner för sanning och rättvisa kan förhoppningsvis klara att stå emot mutorna från de gamla maktinpyrda juristerna på sin karriärsstege. Kanske många rent av hellre jobbar ideellt för mindre pengar än låter sig köpas. Efter kraschen kommer de massiva incitamenten för en sådan generation att finnas. De finns förstås redan nu, men jobbar kreativt och har valt bort juridiken som arbetsfält. Kanske den nya författningen "Skadestånd och Europakonventionan" (se tidigare publicerad länk) kan uppväcka intresset hos ungdomarna?

Jag ägnar mig inte bara åt "tro", utan verkar där jag står, genom allsidig analys och argumentation. Min uppfattning är att dagens juriststudenter inte är en homogen skara, utan att andelen som läser juridik pga. ett brinnande samhällsintresse ökar.

Tack för info - det låter trösterikt! :-)

Som jag alltid har sagt; rättshaverister är sådana som arbetar inom
systemet för att haverera den samma för endast dem tillges medel
och möjligheter att göra så.

Men ack o ack när ska di sSenske idioterna till befolkning förstå?

Intressant historik att det tog 25 år innan det tog stopp, hur många fler fans det vid den tiden...
Idag då, är det någon skillnad ?, har Vi lärt något av historien, är vänskapskorruptionen borta eller mindre...?. En domare är nyligen anmäld till JO, Han tillhör Konkursenheten och har hand om tvångsmedel. Skäl: Under sitt tjänsteutövande som Domare, dels har flera pågående utmätningar av Kronofogden med bl.a. skatteskulder efter reavinster på höga sexsiffriga belopp, obetalda räkningar till elbolag, ej betalt barnens skolfoto m.m. samt dels att han till Domarnämnden i sin ansökan av tjänsten uppgivit studier på universitet han aldrig gjort enligt universitetet.
Domaren har under tiden han varit skuldbelagd hos kronofogden medverkat i över 700 mål och ärenden, hur rättssäkert är det......

Metodiken kvarstår än idag. Det vill säga, att klistra på en diagnos på den som kommer med obekväma påståenden.

Om densamme ändå inte viker ner sig, ja då tar man till samma slutförvaring som i fallet Samuelsson berättar om.
När vederbörande till sist återfår sin frihet, då ger advokaten rådet ”ligg nu lågt tills alla möjliga tjänstefel preskriberats” ( så att inte interneringen åter aktiveras ).

Hur`är det med vanligt folk som blir dömda för hets mot folkgrupp? Hinner gruppen pensionärer få upprättelse innan det blir för sent?

I Sveriges enda Juridiska Dagstidning redaktions åsikt avseende debattörers åsiktsfrihet, contra motsatsen blir allt mer märklig, ty nu har radering skett av information till övriga debattörer att i DJ artikel ”rättshistoria om domare Folke Lundqvist” är redan skriven och utgiven av journalist och författare Petter Inedahl.
De facto var och är enkelt att kontrollera genom ta del av i länk http://skarn.se/en-domares-fall/.

Information till övriga DJ debattörer att av journalist och författare Petter Inedahl utgiven ”En domares fall” är bygd på material från Stockholms stadsarkiv, Landstingsarkivet i Stockholms län, Riksarkivet, Nordiska museets folkminnessamling, Dialekt och Folkminnesarkivet i Uppsala och intervjuer med inblandade Riksantikvarieämbetet, Svenska Turistföreningen och olika hembygdsföreningar i föredrag om mörk lokalhistoria, strider inte mot DJ regelverk eller svensk lag, anmäldes ”olämpligt”, tillika har raderats.
Intressant är vem och i vilket intresse det skett och lika intressant är orsak till att DJ redaktion raderat inlägget?

Undertecknad med team åsikt avseende delar av juristsfären är i tidigare inlägg redovisade och avseende i denna DJ artikel jurist respekteras naturligtvis hans åsikter om domare, men vår åsikt är att domare inte är ensamma om att ha ”höga tankar om sig själva” och ”om en domarkollega anklagas för något”, är vår åsikt att kolleglalitet
mellan - vissa jurister inkluderande domare - utgör att klienter utsätts för av dem ytterligare rättsövergrepp, ty i Sverige agerar dessa jurister självutnämnda profeter och det är avhängigt att det ”går 25 år innan rättsövergreppen avslöjas”!
Dessutom erinras om att samtliga till dags dato rättsövergrepp och justitiemord har utan undantag avslöjats av journalister!

Avseende i DJ artikel ”reaktioner och lösning är att tillräckligt många klagar”, uppfattas märkligt för endast till i Sverige JK, JO, RÅ, HD inkommer per instans tiotusentals ”klagomål” varje år som av juristkollegialiet avskrivs utan enda rättsstärkande åtgärd, med undantag när ”klagomålen” väckt mediaintresse, ty då sker tandlös kritik!
När de facto inte är känt av vissa jurister så är de inte ”dessa någon som förstår att det här är fel och kan inte heller ta tag i det” och ”lika glatt och oförstående som juristdomare" bemöter de oförstående juristerna med samma ”attityd a la vad menar du”.
De facto är avhängigt att rättsövergrepp sker, tillika avhängigt att det tar 25 år innan rättsövergrepp i Sverige avslöjas!

Systemfel avsänd jurister, advokater i Sverige är att de bestämmer eget arvode som antingen och oavsett hur illa de sköter sina uppdrag betalas av klienterna eller tillerkänns av staten och jurister inkluderande domare med ”attitydproblematik” ställs inte till svars oavsett oegentligheter de begått mot klienter.
Tillika finns fortfarande jurister inkluderande domare i Sverige med starkt civilkurage, rättspatos och respekt till lagen och som utan inslag av för egen ekonomisk vinning, till och med Pro Bono tar sig an de förutsättningar som utgör grunden för rättssäkerhet och inte tiger still när rättsfel begås, utan med fakta bemöter dem vars jurist, advokat och domarkollegialitet till 100% varit och är, det som upprätthåller rättsrötan.
Precis på samma sätt som den i 25 år med juristkollegialitet mörklagda rättsskandal historien om domare Folke Lundqvist”, skriven och utgiven av journalist och författare Petter Inedahl med titel En domares fall och när advokaterna och författarna Per E Samuelson med hustru Lena Etervall bok ”Domardansen” utkomner, kommer vi att också ta del av deras tolkning av samma rättshistoria.
Mvh Thérèse Angélique med Pro Bono Team

Det var ju lite gnetigt att ta bort ditt inlägg. SKARNs artikel om domaren har inte mycket gemensamt med "Domardansen". Inedahl berättar historien ganska kortfattat och vare sig analyserar eller kopplar till dagens situation. För min personliga del är det ganska uppenbart att Inedahls text istället kan skapa intresse för den djupare analysen i "Domardansen", vilken jag ser fram emot med extra spänning efter att ha läst Inedahls trigger.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.