Skip to content

Asylsökande vinner i HFD - har rätt att få veta när han ska "avlägsnas" från Sverige

Foto: DJ

Den asylsökande har rätt att få reda på tid och datum för när han ska "avlägsnas" från Sverige. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och river därmed upp ett beslut där Migrations-överdomstolen hemligstämplade uppgifterna eftersom det fanns risk att mannen annars skulle gå under jorden.

 

Det var i samband med att Migrationsöverdomstolen på nytt prövade frågan om uppehållstillstånd för en man som domstolen begärde uppgifter från Migrationsverket – bland annat om den planerade verkställigheten av det så kallade avlägsnandebeslutet.

När mannen begärde att få ta del av handlingen hemligstämplande Migrationsöverdomstolen uppgifterna om just tiden och datumet för när det var planerat att mannen skulle avlägsnas ur landet.

Hindra rymning eller fritagning
Domstolen motiverade sitt beslut med att sekretess gäller inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården "för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs".

Domstolen tolkade lagen så att denna sekretess överfördes - alltså "följde med" - och därmed också gällde hos domstolen. Domstolen skrev i sitt beslut:

"Handlingen innehåller information som rör planeringen för en transport av X (mannen) och det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Det bedöms vidare med hänsyn till allmänt intresse vara av synnerlig vikt att uppgiften i materialet inte röjs."

Gäller andra myndigheter
Mannen överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som nu konstaterar att sekretess i och för sig kan "följa med" från en myndighet till en domstol - om det handlar om att ett beslut som har överklagats från myndigheten till domstolen.

HFD konstaterar att så inte är fallet och skriver i sin dom:

"Som skäl för att vägra att lämna ut vissa uppgifter har kammarrätten (Migrationsöverdomstolen som är en del av kammarrätten, reds. anm.)  hänvisat till att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 18 kap. 11 § OSL. Enligt den bestämmelsen gäller sekretess för uppgifter inom andra myndigheter än Migrationsverket (Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården, reds. anm.)"

"Sekretess enligt det lagrummet kan därför inte ha överförts till kammarrätten med stöd av 43 kap. l §. Sekretess för uppgifterna föreligger inte heller på någon annan grund."

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar därför att mannen har rätt att få ta del av uppgifterna.

 

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt