Skip to content

Arrangörer av tiggarresor till Sverige frias - krävs "nödläge" för människohandel

Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Männen har visserligen "rekryterat" och arrangerat transport till Sverige för de bulgariska tiggarna. Det är dock inte bevisat att de har vilselett tiggarna eller att dessa skulle ha befunnit sig i ett nödläge i Sverige. Det anser hovrätten och river därmed upp tingsrättens dom på fyra år och två månaders fängelse för människohandel.

 

En 49-årig och en 42-årig man dömdes i november 2017 av Örebro tingsrätt för människohandel efter att ha "rekryterat" ett antal personer av bulgariskt ursprung till Sverige för att sedan utnyttja dem för tiggeriverksamhet.

Männen ska ha ordnat med boende, anvisat plats för varje person att tigga på, skjutsat dem dit och hem och sedan krävt att få minst hälften av pengarna.

Åstadkommit skuldförhållande
Tingsrätten ansåg att tiggarna i huvudsak hade lämnat en trovärdig och tillförlitlig berättelse som fick stöd av övrig bevisning. Tingsrätten slog därför fast att männen hade rekryterat och transporterat tiggarna till Sverige för att sedan inhysa dem här.

Enligt tingsrätten hade männen utnyttjat tiggarnas svåra ekonomiska situation i hemlandet och genom att betala deras reskostnader till Sverige hade de "åstadkommit ett ekonomiskt skuldförhållande". De hade sedan utnyttjat tiggarnas "utsatta belägenhet" för att själva sko sig.

Tiggarna berättade att de inte hade tyckt om att tigga men att de hade känt sig tvungna. Tingsrätten slog fast att de hade "befunnit sig i en verkligt svår belägenhet som inte varit helt tillfällig eller övergående".

Djupgående samarbete
Genom den täta kontakten och genom det "djupgående samarbete" männen hade haft ansåg tingsrätten att de hade begått gärningarna tillsammans och i samförstånd.

Männen dömdes till fyra år och två månaders fängelse och utvisning och skulle också betala skadestånd till tiggarna.

Domen överklagades till Göta hovrätt som nu gör en annan bedömning och frikänner de båda männen helt.

Hovrätten konstaterar att de åtgärder som de har vidtagit med tiggarna i form av till exempel rekrytering och transport i och för sig omfattas av människohandelsbrottet.

Inget nödläge
Genom bland annat ny vittnesbevisning i hovrätten anser dock hovrätten att det inte är bevisat att tiggarna verkligen har vilseletts av männen.

Hovrätten anser dessutom att endast en av målsägandena kan anses ha befunnit sig i en sådan utsatt belägenhet i Bulgarien som krävs enligt paragrafen om människohandel.

Tiggarnas situation i Sverige kan visserligen "allmänt sett" bedömas som dålig men är inte att anse som ett sådant nödläge som paragrafen om människohandel förutsätter. Enligt hovrätten får tiggarna inte heller anses ha varit under övervakning eller någon strängare kontroll från männens sida.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt