Skip to content

Vinner mot Skatteverket - uppgifter från skatteparadis får inte hemligstämplas

Foto: Malin Hoelstad/TT

Skatteverket vägrade att lämna ut handlingar om ett handräckningsärende mellan Sverige och skatteparadiset Isle of Man till den person som ärendet gällde. Kammarrätten slår dock fast att mannen har rätt att få ta del av de uppgifter som handlar om honom själv.

 

Mannen vände sig, genom sin advokat, till Skatteverket och begärde att få ta del av uppgifter om sig själv - närmare bestämt Skatteverkets "begäran om information i informationsutbytesärende" (begäran om handräckning) till det så kallade skatteparadiset Isle of Man.

Avtal om sekretess
Skatteverket vägrade dock att lämna ut handlingarna med hänvisning till sekretess och till att mannen inte hade någon rätt till partsinsyn i ett handräckningsärende.

Skatteverket skrev i sitt beslut.

"De begärda uppgifterna avser Skatteverkets begäran om information i handräckningsärende mellan Sverige och Isle of Man. Det aktuella handräckningsärendet har utbytts med stöd av informationsutbytesavtalet mellan Sverige och Isle of Man och avser inhämtande av uppgifter. I avtalet finns en tydlig sekretessbestämmelse som anger att alla upplysningar som lämnas och mottas av de behöriga myndigheterna i respektive part ska hållas hemliga förutom för den krets som anges."

Fel av Skatteverket
Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som anser att Skatteverket inte har haft rätt att maskera "så gott som samtliga uppgifter" i handlingen med hänvisning till den så kallade utrikessekretessen.

Vissa av uppgifter i handräckningsbegäran kan dock enligt kammarrätten "antas medföra störningar" i Sveriges förbindelser med Isle of Man om de lämnas ut – exempelvis svar som de utländska myndigheterna har lämnat till Skatteverket inom ramen för tidigare informationsutbyte och de slutsatser som Skatteverket har gjort på grund av dem.

Rätt till uppgifter om sig själv
Enligt kammarrätten gäller samma sak för namn och kontaktuppgifter på enskilda handläggare på myndigheterna på Isle of Man.

De uppgifter som gäller personen själv, allmänna uppgifter och skälen för Skatteverkets begäran måste dock lämnas ut av Skatteverket till mannen.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt