Skip to content

"Vi är vana att granska och sortera" - advokatbyrån bakom #metoo-utredningar berättar

Åsa Erlandsson, delägare och advokat Setterwalls Advokatbyrå. Foto: Setterwalls

Utredningarna om TV4:s byggprogram och om riksdagens talman gjordes av Setterwalls advokatbyrå i kölvattnet av #metoo. Men delägaren och advokaten Åsa Erlandsson ser att allt fler arbetsgivare vill arbeta framåt istället för att bara hantera enskilda situationer.

 

Med 20 års erfarenhet av arbetsrätt och bekymrade arbetsgivare blev hon inte förvånad över #metoo och uppgifterna om sexuella trakasserier. Det som chockade Åsa Erlandsson var den flodvåg av vittnesmål som vällde fram. 

- Det var kraften som var en överraskning, att det blev så mycket från alla håll. Det är ingen nyhet för mig att sexuella trakasserier och övergrepp förekommer på arbetsplatser men få arbetsgivare har hanterat det riktigt på allvar. En följd är att många som utsatts inte har vågat berätta och slutat istället för att stanna kvar och våga lita på att arbetsgivaren ger stöd och hanterar situationen, säger hon.

TV4 och talmannen
I kölvattnet av #metoo har advokatbyråerna haft fullt upp med utredningar om allvarliga problem på flera arbetsplatser. Hos Setterwalls landade bland annat TV4 med anklagelser mot en känd programledare och sedan kom även Socialdemokraterna för att få hjälp att utreda anklagelser som riktades mot talmannen. Båda utredningarna har fått mycket uppmärksamhet i media.

- Från advokatbyrån offentliggör vi ingenting till media. Men om klienten väljer att gå ut i media är det upp till dem, säger Åsa Erlandsson. 

Det har framförts viss kritik om lynchmobb och drev i samband med #metoo. Åsa Erlandsson ser problematiken men pekar på att det är något som ligger utanför advokatbyråns uppdrag. För advokatbyrån handlar det om att ta reda på vad som hänt och då finns som regel redan en eller flera personer som är direkt utpekade.

- I vårt uppdrag ingår att utreda vad som hänt och om någon är utpekad tittar vi på vad den personen har gjort. Men vi utreder inte i första hand om det har skett ett brott, utan vårt uppdrag ligger normalt inom ramen för diskrimineringslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen, förklarar hon.

"Advokater tränade att granska"
Arbetsgivare har enligt lag en skyldighet att utreda uppgifter om sexuella trakasserier och de vänder sig då ibland till en extern part därför att det helt enkelt är för svårt att hantera internt. Det kan handla om att man saknar kompetens eller resurser eller att man bedömer att det är svårt att göra en opartisk utredning och bedömning internt. Men uppdragen kan också handla om andra händelser som till exempel stölder och kränkande särbehandling.

- Jag förstår att man vänder sig till just advokatbyråer. Vi advokater är tränade att förhålla oss sakligt till olika skeenden. Vi är vana vid att granska och hantera många olika och ibland konkurrerande intressenter där man måste kunna sortera informationen och kunna skilja på fakta och känslor.

Men Åsa Erlandsson pekar också på att arbetsgivaren måste ha förutsättningarna klart för sig.

- Om en arbetsgivare vänder sig till oss för att vi ska göra en opartisk utredning är det viktigt att det inte finns några missförstånd kring vad det innebär. Är det en opartisk utredning så ingår det i vårt uppdrag att hitta och föra fram även sådant som är negativt för arbetsgivarsidan. Min erfarenhet är att klienterna förstår det redan när de kommer till oss med uppdraget. Men det är ändå viktigt att tydliggöra. 

"Finns ingen standardlösning"
I utredningsarbetet ingår bland annat att prata med de inblandade och Åsa Erlandsson pekar på hur viktigt det är att säkerställa rätt förutsättningar för ett förtroendefullt samtal med både utsatta och anklagade.

- Det finns ingen standardlösning för de här samtalen. Men en utgångspunkt är såklart att alla som medverkar måste behandlas med respekt.

Efter #metoo har hon sett en förändring på uppdragen som kommer in till advokatbyrån.

- Den stora skillnaden nu är att cheferna vill veta hur man ska jobba framåt. De vill ta fram uppförandekoder och låta personalen gå utbildningar. De vill mer än att bara hantera den enskilda situationen. Nu vill man ha en arbetsplats fri från sexuella trakasserier och med en god arbetsmiljö.

"Sätter inte ned foten i tid"
I maj kommer Åsa Erlandsson till BG Institute och håller en kvällsutbildning om hur man kan arbeta mot sexuella trakasserier och hur man ska hantera det om det inträffar.

- Det vi har sett är en stor okunskap om vad sexuella trakasserier är och att man inte sätter ned foten i tid utan tillåter alldeles för mycket oacceptabla beteenden. Lagen föreskriver nolltolerans och jag rekommenderar ett förhållningssätt där man som arbetsgivare tar tag i situationer och ageranden tidigt och genast.

 

Anmäl dig till kvällsseminariet "#metoo – och sen då? Vad säger lagen om sexuella trakasserier?" >>

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt