Skip to content

Vanliga surfdatorer kunde användas för internetspel - krögare döms för brott mot lotterilagen

Det var ett brott mot lotterilagen att ställa upp vanliga surfdatorer på en restaurang så att gästerna kunde spela på utländska spelsajter. Det konstaterade hovrätten och dömde en pizzeria-ägare. Högsta domstolen beslutar nu att inte ta upp fallet.

 

En 34-årig och en 72-årig man åtalades vid Linköpings tingsrätt för brott mot lotterilagen och medhjälp till brott mot lotterilagen.

Enligt åtalet hade 34-åringen anordnat lotteri för allmänheten på en pizzeria - och 72-åringen hade främjat detta genom att tillhandahålla "spelautomater".

Inga elektroniska spelautomater
Tingsrätten friade de båda männen eftersom det handlade om vanliga surfdatorer och inga spelautomater.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Vid en sammantagen bedömning av ovan angivna omständigheter finner tingsrätten att de aktuella datorerna inte kan anses utgöra sådana elektroniska spelautomater som omfattas av lotterilagens tillämpningsområde, även om det av utredningen får anses framgå att de huvudsakligen har använts för att spela på."

Åklagaren överklagade till Göta hovrätt som rev upp tingsrättens friande dom.

Syfte att vinna pengar
Hovrätten konstaterade att det var klarlagt att det fanns sex stycken nästan identiska datorer och ytterligare en dator utrustad med sedelläsare eller så kallad laddningsautomat i pizzerians lokaler. Datorutrustningen tillhandahölls av 72-åringens företag.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Hovrätten konstaterar att datorutrustningen var tillgänglig för allmänheten och att spel, bl.a. på webbsidan fungames.nu, skedde på den i syfte att få vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kunde få."

"Av den IT-forensiska utredningen kan utläsas att datorerna, varken till sin konstruktion eller på annat sätt var särskilt programmerade eller utrustade för att användas för att spela på. Av utredningen framgår även att datorerna var uppkopplade mot internet och att det var möjligt att besöka olika hemsidor på internet."

Integrerad del av en lösning
Enligt hovrätten utgjorde datorutrustningen dock en "integrerad del av en lösning för spel i lokalen".

Trots att datorerna även kunde användas för att "surfa fritt" anser hovrätten att utrustningen skulle betraktas som elektroniska spelautomater i lotterilagens mening.

Hovrätten pekade också på att pizzerian hade tillhandahållit koder till en spelsida för kunderna och att man via pizzerians personal kunde betala ut eventuella vinster - någonting som innebar att ett lotteri får anses ha anordnats.

HD prövar inte fallet
Eftersom spelverksamheten och utrustningen var knuten till en lokal pizzeria kan den inte heller anses ha anordnad utomlands.

34-åringen dömdes till 60 dagsböter à 220 kronor och 72-åringen till 150 dagsböter à 200 kronor.

Männen överklagade till HD som dock beslutar att det inte finns anledning att pröva fallet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt