Skip to content

Uppsala universitet i samarbete med EU om immaterialrätt - forskning och fakta på agendan

Juridikprofessor Sanna Wolk med docent Stojan Arnerstål. Foto: Uppsala universitet

Uppsala universitet blir ett av de fem samarbetsuniversitet som ska stödja EU:s immaterialrättsmyndighet med att ta fram forskning och fakta inom det allt hetare rättsområdet. Immaterialrätten växer starkt inom EU när varumärken, formgivning och IP-frågor allt mer påverkar den ekonomiska tillväxten.

 

Det blir Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Uppsala universitet som får axla rollen som ett av fem unika samarbetsuniversitet när EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) behöver hjälp med utredningar och analyser av rättsområdet. 

- Det är första gången ett svenskt universitet får ett sådant uppdrag. Att vara ett av totalt fem universitet i Europa som samarbetar på ett djupare sätt med immaterialrätten i EU och tar fram beslutsunderlag är fantastiskt, säger professor Sanna Wolk som är grundare av IMK och institutets ordförande.

Patent och copyright
EUIPO ansvarar för hanteringen av EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar. Inom ramen för EUIPO ligger även Immaterialrättsobservatoriet som hanterar frågor om intellectual property (IP) om exempelvis patent och copyright relaterat till teknik- och affärsstrategier.

- Att inkluderas i denna mycket begränsade krets av samarbetsuniversitet är ett välkommet erkännande av det hårda arbete som IMK har lagt ned på utbildning och forskning på det internationella planet, säger docent Stojan Arnerstål föreståndare vid IMK.

Värdet allt viktigare
Det är framför allt upphovs-, patent, design- och känneteckensrätt som tilldrar sig allt mer politiskt och ekonomiskt intresse inom EU där skyddet av och värdet på immaterialrättsliga tillgångar får allt större betydelse.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt