Skip to content

Tvångsvårdade ungdomar ska få överklaga personalens beslut till domstol - får rätt till advokat

SiS ungdomshem Tysslinge. Foto: Marcus Ericsson/TT

Ungomdar som tvångsvårdas på ungdomshem ska kunna överklaga personalens beslut om tvångs-befogenheter till domstol. De unga ska då få rätt till advokat. Det framgår av det lagförslag som rege-ringen har lämnat till riksdagen.

 

I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en tydligare reglering kring de tvångsbefogenheter - så kallade "särskilda befogenheter" - som Statens institutionsstyrelse, SiS, har möjlighet att använda för att säkra drogfrihet och upprätthålla säkerheten för de barn och unga som vårdas på ungdomshemmen.

Kortare tid i isolering
I lagförslaget föreslås bland annat att den maximala tid som den unge får "hållas i avskildhet" ska kortas ned från dagens 24 timmar till fyra timmar. Efter att den unge hållits i avskildhet ska uppföljande samtal dessutom erbjudas.

Uppföljande samtal ska även erbjudas efter en visitation av bostadsrum, efter kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning.

Den unge ska själv få möjlighet att påverka vem ur personalen som genomför eller närvarar vid kroppsvisitationen eller den ytlig kroppsbesiktningen.

Möjlighet till att överklaga
Regeringen vill även att fler särskilda befogenheter ska vara möjliga att överklaga till domstol och att ett offentligt biträde förordnas för barn under 15 år när de överklagar en särskild befogenhet.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 oktober.

Propositionen handläggs nu hos Socialutskottet och riksdagen ska fatta beslut den 23 maj.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Det verkar som man vill slå in öppna dörrar eftersom tiden för en avskiljning i dag uppgår i snitt till till en timme och 15 minuter.
"Räknat per 1000 vårddygn genomfördes 3,8 avskiljningar förra året och det är något färre än de senaste åren. Avskiljningarna minskar också i längd."
"Personaltätheten är i genomsnitt 3 personal per intagen"
SIS hemsida ger intryck av att man bedriver ett slags Zoo för människor.
https://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2016/sis-har-sar...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.