Skip to content

Trots förödande kritik - regeringen går vidare med lagen om "ny chans" för ensamkommande

Ensamkommande väntar på att få komma in till debatten i riksdagen om ensamkommandes framtid. Foto: Peter Wallberg/TT

Regeringen  gick idag vidare med lagförslaget om att ensamkommande ungdomar utan uppehålls-tillstånd ska kunna gå klart gymnasiet i Sverige. Detta trots kritik från remissinstanser och från Lagrådet - som varnat för att reglerna är komplicerade och närmast omöjliga att förstå.

 

För fyra veckor sedan underkände Lagrådet regeringens förslag om "dispens" för ensamkommande. Lagrådet konstaterade att ”gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

På de höga juristernas bord låg då ett förslag från regeringen som skulle göra det möjligt för ensamkommande att få en ny chans till uppehållstillstånd för att kunna gå klart gymnasiet innan de utvisas.

Gjort "vissa justeringar"
Det står nu klart att regeringen, trots kritiken, väljer att gå vidare med en proposition. Man skriver att man har gjort "vissa justeringar och förtydliganden" men att förslaget fortfarande" överensstämmer i huvudsak" med förslagen i den ursprungliga Lagrådsremissen som helt underkändes av Lagrådet.

Förslaget innebär att ensamkommande "som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda". 

Lägre krav på identititet
Ett uppehållstillstånd ska få beviljas även om den ensamkommande inte har kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet "sannolik".

Förslaget ska "komplettera" utlänningslagen och Migrationsverket och domstolarna får även en möjlighet att besluta om inhibition av ett beslut om av- eller utvisning.

Lagrådet konstaterade bland annat i sin granskning "att dessa utbildningsanknutna regler" blev "till ytterlighet komplicerade och svårgripbara" med "svåröverblickbara konsekvenser".

Kan bryta mot grundlagen
Fler remissinstanser har också kritiserat förslaget. Justitiekanslern har till exempel kallat det "vällovligt" men konstaterat att det är komplicerat, rättsosäkert och omöjligt att förstå. Dessutom kan det bryta mot grundlagen.

"Dispenserna" ska träda i kraft den 1 juli och bedöms kosta cirka 700 miljoner kronor extra under innevarande år i form av flyktingmottagande, studiemedel och ärendehandläggning hos Migrationsverket samt handläggning och processer i domstol.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

 

 


 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt