Skip to content

Större befogenhet för rektorer att omplacera elever - vill ändra skollagen

Foto: Hossein Salmanzadeh / TT

Utbildningsutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att utöka rektorers befogenhet att använda sig av disicplinåtgärder och omplacera elever. 

 

I dagsläget kan rektorer ingripa med olika åtgärder så som till exempel avstängning eller tillfällig omplacering av en elev inom en skola eller till en annan skola. 

Skolverket genomför för närvarande en kartläggning över hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används inom skolan med syfte att lämna förslag på lagändringar som bättre möjliggör för trygghet och arbetsro i skolan.

Friskolor ska få omplacera
Enligt Utbildningsutskottet är det positivt att en utredning har tillsatts och därmed vill man att riksdagen riktar en uppmaning - ett så kallat tillkännagivande  - till regeringen om att genomföra insatser för att underlätta för lärare, rektorer och skolhuvudmän att använda sig av gällande regler.

Utskottet vill även att regeringen ser över och skärper skollagen så att rektorns möjlighet och ansvar att flytta elever stärks och att möjligheten för att permanent omplacera elever ökar.

Bättre hänsyn till friskolor
Man vill också att lagstiftningen bättre tar hänsyn till friskolor och kommunala skolor på landsbygden.

Därför anser utskottet att regeringen borde undersöka möjligheten för friskolor att permanent omplacera elever vid en annan skola, vilket idag inte är möjligt. 

Riksdagen ska besluta om frågan på torsdag.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt