Skip to content

"Skrämmande upplevelse för ett litet barn" - JK underkänner förslag om kontroller av utlänningar

JK Anna Skarhed. Foto: Nina Broberg/JK och Tore Meek/NTB/TT

En spontan ID-kontroll av personer som kanske inte har rätt att vistas i Sverige kan vara en skrämmande upplevelse för ett litet barn. Det konstaterar JK som avstyrker förslagen om inre gränskontroller av sexåringar i Sverige.

 

Utredningen "Klarlagd identitet - om utlänningars rätt att visats i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av resehandlingar" föreslår att när personer inte kan styrka sin identitet och sin rätt att vistas i Sverige ska Migrationsverket och Polismyndigheten få fotografera och ta fingeravtryck på personen. Fingeravtryck på barn ska kunna tas från sex års ålder.

Osannolikt att det är effektivt
Justitiekansler Anna Skarhed anser dock att det saknas underlag i utredningen "som visar eller ens gör det sannolikt att ett genomförande av förslagen faktiskt skulle leda till ett effektivare återvändandearbete eller ett ökat frivilligt återvändande".

Samtidigt anser JK att det är "ytterst angeläget att det vidtas åtgärder som gör det möjligt att identifiera barn som befinner sig här men som saknar tillstånd att vistas i Sverige".

"Skrämmande upplevelse"
När det gäller förslaget om att ta fingeravtryck på barn från sex års ålder för ID-kontroller är JK dock kritisk och anser att detta kräver ytterligare analyser.

En spontan kontroll kan enligt JK "vara en skrämmande upplevelse för ett litet barn". Hon konstaterar att utredningen inte alls tittat på hur en fingeravtrycksupptagning kan ske på "ett barnanpassat sätt".

JK efterlyser också klara besked om vilka möjligheter det finns för Polisen och Kustbevakningen att använda tvång för att kunna ta fingeravtrycken.

Leta efter pass
Förslaget innehåller även tillstånd för Polismyndigheten och Kustbevakningen att få leta efter personens pass och andra identitetshandlingar och ta hand om handlingen.

Högst tre resedokument eller främlingspass ska kunna beviljas en person under en femårsperiod. Giltighetstiderna ska kortas och handlingarna ska kunna återkallas.

Kontrollerar mot databaser
Idag tar Migrationsverket fingeravtryck på de personer som söker asyl i Sverige för att kontrollera om de tidigare har varit asylsökande i Sverige eller i något annat europeiskt land.

Fingeravtryck tas även på barn som har fyllt sex år men är man under 14 år används avtrycken inte för några kontroller. 

Fingeravtrycken kontrolleras mot databaser i Sverige och inom den Europeiska unionen. Alla EU-länder plus Island, Norge och Schweiz kan titta i EU:s databas.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt