Skip to content

Sex av tio vill ha förbud mot tiggeri - men juridiken komplicerad

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

En majoritet av svenskarna vill förbjuda tiggeri. Det visar en ny mätning från opinionsinstitutet Novus. Hur ett sådant förbud skulle se ut är dock juridiskt komplicerat. Den 23 maj ska riksdagen rösta om förslaget till ett ny brottsrubricering - "människoexploatering".

 

Enligt en ny Novusmätning är 62 procent av svenskarna för ett tiggeriförbud medan 20 procent är emot, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Inom politiken drivs frågan framförallt av Sverigedemokraterna och Moderaterna.

- Opinionen påverkas delvis av partiernas retorik, och framför allt av Sverigdemokraternas och Moderaternas retorik, för den här frågan har varit på dagordningen under ganska lång tid, säger Andrea Spehar, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till Ekot.

Ökat stöd för tiggeriförbud
Stödet för ett förbud är starkast bland pensionärer och svagast bland personer under 30 år, visar mätningen. Män är också något mer positiva till ett förbud än vad kvinnor är.

Vid den förra Novus-mätningen år 2016 - som gjordes på uppdrag av TV4 - var 59 procent för ett förbud och 23 emot så tendensen är att stödet för ett förbud ökar, även om den ligger inom felmarginalen.

Sverige har idag inget förbud mot tiggeri och som EU-medborgare har man rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader för att "söka försörjning". 

Inte skänka pengar
Den nuvarande regeringens före detta tiggerisamordnare Martin Valfridsson - före detta rådman och numera rättschef för Polismyndigheten - lämnade i februari 2016 sin utredning om EU-migranter där han konstaterade att man bör undvika att skänka pengar och han pekade också på hur polisen hanterade olovliga boplatser. 

Valfridsson förordade då samordning mellan kommuner och myndigheter istället för ett tiggeriförbud. Han ansåg att man inte skulle erbjuda barnen skolgång och han avrådde från att upplåta mark för bostättningar.

Valfridsson ändrade sig senare och uttalade att han personligen ville se ett tiggeriförbud.

Utredningen följdes av en lagändring som har gjort det lättare för polis och kronofogde att avvisa personer som bosatt sig på någons mark utan tillstånd.

Inte med lokal ordningsstadga
Vellinge kommun gjorde i höstas ett försök att införa tiggeriförbud med hjälp av den lokala ordningsstadgan men förvaltningsrätten underkände detta eftersom en sådan stadga inte får innebära "obefogade inskränkningar i den enskildes frihet".

Flera jurister har också konstaterat att ordningslagen inte kan användas för att förbjuda tiggeri på gator och torg. Det håller inte att hänvisa till att det krävs tillstånd för att använda offentliga platser på ett sätt ”som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget”. 

Regeringen har föreslagit ett nytt brott "människoexploatering" för att komma åt tiggeriet. Beslut kommer att tas i riksdagen den 23 maj.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt