Skip to content

Så ska statens ankomstcenter för asylsökande fungera - förslaget på regeringens bord

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Obligatorisk samhällsinformation och ett ordnat första möte med Sverige och samtliga relevanta myndigheter på en och samma plats. Det är två av hörnstenarna i det förslag om särskilda "ankomst-center" för asyslsökande som nu ligger på regeringens bord.

 

Det är den särskilde utredare Martin Olauzon som nu har lagt fram den så kallade Mottagandeutredningen som tillsattes mitt under flyktingjkrisen i november 2015.

Utredningen har haft som uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.

Statliga ankomstcenter
Utredningen föreslår bland annat att statliga ankomstcenter ska inrättas. På ankomscenterna ska alla myndigheter och aktörer som den asylsökande kan tänkas behöva möta finnas tillgängliga.  

Ankomstcentrena föreslås bli obligatoriska och på dessa center ska de boende kunna ta del av information av Sveriga. Utredaren vill även införa ett system för kartläggning  av den asylsökandes utbildning och yrkesbakgrund på dessa ankomstcenter. 

Statliga avresecenter
Utredningen föreslår även att så kallade avresecenter ska inrättas för personer som fått avslag på sina asylansökningar. Boendet i avresecentrum ska enligt utredningen vara obligatoriskt.

Slutligen föreslår utredaren föreslår en begränsning av bestämmelserna om eget boende (EBO), eftersom lagen i vissa områden lett till omfattande sociala problem.

Kommuner med socialt och ekonomiskt utsatta stadsdelar samt kommuner som tidigare tagit emot många asylsökande ska kunna pröva rätten till eget boende.
  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt