Skip to content

Risk för tvångsgifte innebär förföljelse på grund av kön - tonårsflicka beviljas asyl av domstol

Foto: Janerik Henriksson/TT

Tonårsflickans könstillhörighet innebär en så allvarlig risk för tvångsäktenskap att den ska betraktas som förföljelse. Hon ska därför beviljas asyl som flykting. Det slår migrationsdomstolen fast och river därmed upp Migrationsverkets beslut.

 

Den tolvåriga flickan kom hösten 2015 från Irak och till Sverige och sökte asyl här. Orsaken var att hon riskerade tvångsgifte i sitt hemland och att bli misshandlad av sin mammas nye make.

Migrationsverket ansåg att flickans uppgifter inte var trovärdiga och att hon därför skulle utvisas.

Flickan överklagade, genom sin advokat, beslutet till Migrationsdomstolen i Göteborg som i och för sig håller med Migrationsverket om att det inte finns några bevis för att flickan skulle riskera misshandel från sin mammas nya make.

Risk för tvångsgifte
När det däremot gäller risken för tvångsgifte så anser domstolen att det finns skäl att bevilja flickan asyl.

Domstolen konstaterar att flickans moster har uppgivit att flickan riskerar att bli bortgift med en kusin i hemlandet - någonting som också får stöd av en socialsekreterare som har haft ett telefonsamtal med flickans mamma som bor kvar i Irak.

Av samtalet framgick att mammans nuvarande make inte skulle låta flickan bo hos kvar hos dem och att hon därför skulle komma att giftas bort.

Ska vara fritt val
Migrationsdomstolen anser att det därmed är bevisat att flickan riskerar tvångsgifte. Domstolen skriver i sina domskäl:

"Rätten att själv få välja äktenskapspartner och endast ingå äktenskap med fritt och fullständigt samtycke är en mänsklig rättighet som är så grundläggande för en persons identitet att man inte ska tvingas till några eftergifter. Tvångsäktenskap är ett exempel på vad som kan utgöra förföljelse på grund av kön."

Risk för sexuellt våld
Domstolen pekar på att tidiga äktenskap och tvångsäktenskap innebär en ökad risk för misshandel och sexuellt våld och skriver:

"Enligt migrationsdomstolen är den behandling X (flickan) riskerar på grund av sin könstillhörighet och risken för tvångsäktenskap så allvarlig att den ska betraktas som förföljelse." 

Flickan får därför flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Domen har vunnit laga kraft.

 

Nadja Hägglén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

I ämnet finns en bra artikel av fd polisen Mustafa Panshiri i nättidskriften Kvartal. Rekommenderas.

And on and on it goes......

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrorattack-stoppad-i-berlin

Och vi sitter bara här. Som dom 3 aporna.......
See no evil, hear no evil, speak no evil.......
Låter allt bara fortgå. Lyssnar på floskler som ”mörkret ska inte segra”.......
Vilka jävla ________ vi är!

Frågan drivs hårt av asylaktivisterna eftersom man börjat få svårt att argumentera emot faktumet att en överväldigad majoritet av "ensamkommande" råkar vara fullt stridsdugliga män som bevisligen i många fall uppger falsk identitet och/eller ålder.
Visserligen är det bra om det anländer fler kvinnor/flickor vilket kan rätta upp genusobalansen, men är även dessa ankarbarn som "plötsligt" över en natt återfinner sina döda föräldrar/släktingar blir det ju dessvärre bara ett nollsummespel.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.