Skip to content

"Risk för negativa spiraler" - kommunernas brottsförebyggande arbete prioriteras ner

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Många kommuner saknar en samordnare som arbetar med brottsförebyggande frågor. Och de samordnare som finns, arbetar dessutom ofta med annat utöver det brottsförebyggande. Det skriver Brottsförebyggande rådet (Brå) en ny rapport.

 

 - Det finns risker för negativa utvecklingsspiraler med ökad brottslighet och otrygghet. Inte bara i de områden där det redan idag är problem med brott och ordningsstörningar, utan även i fler kommuner och stadsdelar, säger Malin Jonsson, utredare, Brå.

De utmaningar som finns idag med utsatta områden, organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism kräver, enligt Brå, tydliga prioriteringar av det brottsförebyggande arbetet.

Näringslivet har viktig roll
Trots detta tyder Brås rapport på att det brottsförebyggande arbetet varierar över landet och många kommuner saknar en samordnare som arbetar enbart med brottsförebyggande frågor.

Enligt Brå finns flera goda exempel på näringslivs- och civilsamhällesmedverkan i brottsförebyggande arbete, särskilt på lokal nivå, men det finns fortfarande stor utvecklingspotential på området.

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet bör, enligt Brå, förstärkas på nationell nivå med fler strategiska initiativ, vilket också kan stärka förutsättningarna för de lokala aktörerna.

Brå vill visa på goda exempel
Brottsförebyggande rådet hoppas att rapporten och deras övriga arbete ska kunna fungera vägledande för de kommuner som vill öka sitt brottsförebyggande arbete.

- Många aktörer ser de självklara vinsterna med att arbeta förebyggande i stället för att ta hand om kriminalitetens effekter, men alla vet inte hur de ska göra. Vi vill erbjuda vår kunskap för dem som vill stärka arbetet och se till att det får så god effekt som möjlig säger Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

 

Läs hela rapporten här

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt